BIBLIOTHECA AUGUSTANA

 

Guido Vernani de Arimino

1270 (?) - ca. 1344

 

Expositio libri Aristotelis

De anima

 

Conspectus capitulorum

 

________________________________________________________________

 

 

 

Capitula primi libri

 

Distinctio prima:

1.   De dignitate scientiae de anima

2.   De utilitate scientiae de anima

3.   De difficultate scientiae de anima

 

Distinctio secunda:

De opinionibus aliorum de anima

1.   De opinione inquirentium de anima per motum

2.   De opinione inquirentium de anima per cognitionem et sensum

3.   De opinione definientium animam per utrumque

4.   De summaria intentione et opinione omnium praedictorum et aliorum

 

Distinctio tertia:

De reprobatione dictarum opinionum

1.   De errore dicentium animam moveri

2.   De errore Democriti

3.   De errore Platonis quantum ad suam opinionem

4.   De reprobatione erroris Platonis

5.   De errore dicentium animam esse harmoniam

6.   De errore Empedoclis

7.   De solutione cuiusdam dubitationis, quae oritur ex praedictis

8.   De errore dicentium animam esse numerum se ipsum moventem

 

Distinctio quarta:

De errore opinionis inquirentium de anima per cognitionem et sensum

1.   De falsitate

2.   De falsitate eorundem ex parte cognoscentium

3.   Quod praedicta opinio est insufficiens

4.   Quod praedicta opinio est superflua

 

Distinctio quinta:

De opinione eorum dicentium animam esse in elementis

1.   De reprobatione istius opinionis

2.   De solutione suae rationis

 

Distinctio sexta:

De quibusdam dubitationibus, quae moventur circa animam

1.   Utrum diversa principia, per quae operatur, sint diversa secundum substantiam

2.   Utrum omnes potentiae animae sint sicut perfectiones alicuius organi corporalis

3.   Utrum sit distinctio organorum secundum distinctionum potentiarum

4.   Utrum omnes potentiae animae possint ab invicem separari

 

 

Capitula secundi libri

 

Distinctio prima:

De definitione animae in communi

1.   De his, quae pertinent ad definitionem animae

2.   De circumstantiis animae

3.   De declaratione praedictae definitionis

4.   De manifestatione cuiusdam dubitationis

 

Distinctio secunda:

De definitione animae

1.   Quomodo aliqua definitio posset demonstrari

2.   De modis vivendi

3.   Quomodo anima est principium vivendi in omnibus viventibus

4.   Quomodo potentiae animae se habeant ad invicem et ad animam

5.   Quod principium vitae est actus corporibus viventibus. Et de demonstratione primae definitionis

 

Distinctio tertia:

De potentiis animae in communi

1.   De numero et sufficientia potentiarum animae

2.   De ordine potentiarum animae

3.   De operatione potentiarum ad distinctionem animae communem suppositam

4.   Quo ordine de ipsis potentiis sit agendum

5.   Quomodo obiecta sint priora actibus et actus potentiis

 

Distinctio quarta:

De potentia vegetativa

1.   Quod generatio est operatio potentiae vegetativae

2.   Quod operationes istius potentiae sunt ab anima

3.   Quod istae tres potentiae non sumuntur ex necessitate materiae

4.   De obiecto potentiae vegetativae

5.   De qualibet oppositione potentiae vegetativae

6.   De propria definitione animae vegetativae

 

Distinctio quinta:

De potentia sensitiva in communi

1. Quod potentia sensitiva est potentia passiva

2.   Quod potentia sensitiva quandoque est in actu, quandoque in potentia

3.   Quod diversimode aliquid ducitur de potentia ad actum

4.   Quomodo sensus deducatur de potentia ad actum

 

Distinctio sexta:

De obiectis sensuum in communi

1.   De sensibili proprio

2.   De sensibilibus communibus

3.   De sensibilibus per accidens

 

Distinctio septima:

De sensibilibus propriis in speciali et primo de obiecto visus

1.   De visibili, quod est color

2.   De his, quae requiruntur ad hoc, quod color videatur

3.   Quomodo lumen se habeat ad medium

4.   De alio visibili innominato

5.   Quomodo color participetur a visu

6.   Quomodo alia invisibilia participentur a visu

 

Distinctio octava:

De obiecto auditus

1.   De generatione soni, quae fit per se directe

2.   De generatione soni, quae fit per reflexionem

3.   Quomodo immutetur medium sensus auditus

4.   Quomodo immutetur sensus auditus

5.   Quomodo immutetur organum auditus

6.   De causis generationis soni

7.   De differentiis sonorum

8.   De generatione vocis

9.   De organo vocis

10.   De definitione vocis

 

Distinctio nona:

De obiecto odoratus

1.   De difficultate determinandi de odoratu

2.   De possibilitate determinandi de odorabili

3.   Quomodo ab odorabili immutetur sensus olfactus quantum ad medium

4.   Quale sit organum odoratus

 

Distinctio decima:

De obiecto gustus

1.   Quod sapor non recipitur per medium extraneum

2.   Quod requiritur ad hoc, quod sapor immutet gustum

3.    Quomodo gustus percipiat saporem sibi contrarium

4.    De speciebus saporum

 

Distinctio undecima:

De obiecto tactus et de ipso tactu

1.   Utrum sensus tactus sit unus vel plures

2.   Utrum in sensu tactus caro sit medium vel organum

3.   Utrum in sensu tactus requiratur medium extraneum

4.   Quomodo tactus et gustus differant ab aliis sensibus

5.   De medio sensus tactus

6.   De organo sensus tactus

7.   De obiecto sensus tactus

 

Distinctio duodecima:

De sensu in communi et de quibusdam pertinentibus ad ipsum

1.   Quid sit sensus

2.   Quale oporteat esse organum sensus

3.   De quibusdam dubitationibus, quae oriuntur ex praedictis

 

 

Capitula tertii libri

 

Distinctio prima:

Quod non est alius sensus exterior praeter quinque

1.   Quod praeter quinque sensus exteriores non

est aliquis alius, qui sentiat sensibilia propria

2.   Quod praeter quinque sensus proprios non est

alius, qui sentiat sensibilia communia

3.   Quare animalia habeant plures sensus

 

Distinctio secunda:

De sensu communi

1.   Qualiter disputative inquiritur de sensu communi

2.   De sensu communi secundum veritatem

3.   De determinatione et solutione quarundam quaestionum

4.   De eodem sensu communi secundum quandam aliam operationem

 

Distinctio tertia:

De diversitate sensus et intellectus

1.   De opinione dicentium sensum et intellectum esse idem

2.   De causa dictae opinionis

3.   De reprobatione istius opinionis

 

Distinctio quarta:

De diversitate intellectus et phantasiae

1.   Quod phantasia non est idem, quod opinio

2.   De habitibus, quibus animalia discernunt unum ab alio

3.   Quod phantasia non est sensus

4.   Quod phantasia non est intellectus nec scientia

5.   Quod phantasia non est opinio

6.   Quod phantasia non est composita ex sensu et opinione

7.   Quid sit phantasia

8.   De proprietatibus et condicionibus phantasiae

 

Distinctio quinta:

De potentia intellectiva

1.   De natura intellectus passibilis

2.   De reprobatione erroris Averrois

3.   Quomodo intellectus potentialis reducatur ad actum

4.   Quomodo intellectus possibilis reducaturad actum

5.   De obiecto intellectus possibilis

6.   De quibusdam dubitationibus, quae oriuntur ex praedictis

 

Distinctio sexta:

De intellectu agente

1.   Quod praeter intellectum passibilem possibile est esse in anima intellectum agentem

2.   De natura intellectus agentis

3.   De natura intellectus in actu

 

Distinctio septima:

De operatione intellectus

1. Quot sunt operationes intellectus

2. Quae sunt operationes intellectus

 

Distinctio octava:

De intellectu per comparationem ad sensum

1.   Cuius modi sit motus sensus

2.   De similitudine sensus et intellectus

3.   De comparatione intellectus practici et speculativi

4.   De comparatione intellectus ad diversa intelligibilia

 

Distinctio nona:

De summaria replicatione omnium praedictorum

1.   De natura intellectus passibilis per respectum ad cognoscibilia

2.   De intellectu per comparationem ad sensum

3.   De intellectu per comparationem ad phantasiam

 

Distinctio decima:

De primo movente animalis secundum locum

1.   De distinctione potentiarum animae

2.   De principio sive primo movente disputative

3.   Quod principia moventia sunt duo

4.   Quod illa duo principia moventia reducuntur ad unum  

5.   De ordine moventium et mobilium

 

Distinctio undecima:

De ordine potentiarum animae

1.   Quod potentia vegetativa est prior omnibus potentiis animae

2.   Quod post vegetativam est potentia sensitiva

3.   Quod impossibile est corpus animalis esse corpus simplex, quia sic animal non haberet potentiam

sensitivam