BIBLIOTHECA AUGUSTANA

 

Jaufré Rudel

vers 1100/1150

 

Quan lo rossinhol el follos

 

Texte:

The Songs of Jaufré Rudel

Éd.: Rupert T. Pickens, Toronto 1978

(Rudelian Corpus in MS. C)

 

____________________________________________________________________________

 

 

 

I

Quan lo rossinhol el follos

Dona d'amor e·n quier e·n pren

E mou son chant jauzent joyos

E remira sa par souen,

5

E·l riu son clar el prat son gen,

Pe·l novel deport que·y renha

Mi vai grans joys al cor jazer.

 

II

D'un' amistat suy enueyos

Quar no sai joya plus valen

10

Que d'aquesta que bona·m fos

Si·m fazia d'amor prezen,

Que·l cors a gras, delgat e gen,

E ses ren que·y descovenha:

Es amors bon' ab bon saber.

 

III

15

D'aquest' amor suy cossiros

Vellan e pueys sompnhan dormen,

Quar lai ay joy meravelos

Per qu'ieu la jau jauzens joyos,

Mas sa beutat no·m val nïen,

20

Quar nulhs amicx no m'essenha

Cum jeu ja n'aya bon saber.

 

IV

D'aquest' amor suy tan cochos

Que quant ieu vau ves lieys corren,

Vejaire m'es qu'a reversos

25

Me·n torn e que lays n'an fugen,

E mos cavals vai aitan len,

A greu cug mais que·y atenha

Si'lha no·s vol aretener.

 

V

Amors, alegres part de vos

30

Per so quar vau mo mielhs querren,

E fuy en tant aventuros

Qu'enqueras n'ay mon cor jauzen,

Mas pero per mon bon guiren

Que·m vol e m'apell' e·m denha

35

M'es ops aparcer mon voler.

 

VI

E qui sai rema deleytos

E Dieu non siec en Bethleem,

So sai cum jamais sia pros

Ni cum ja venha guerimen,

40

Qu'ieu sai e cre mon escïen

Que selh qui Jhesus ensenha

Segura escola pot tener.