BIBLIOTHECA AUGUSTANA

 

Jaufré Rudel

vers 1100/1150

 

Lanqand li jorn son lonc en mai

 

Texte:

The Songs of Jaufré Rudel

Éd.: Rupert T. Pickens, Toronto 1978

(Rudelian Corpus in MS. C)

 

____________________________________________________________________________

 

  Mélodie

 

I

Lan quan li jorn son lonc e may

M'es bels dous chans d'auzelhs de lonh,

E quan mi suy partitz de lay,

Remembra·m d'un' amor de lonh.

5

Vau de talan embroncx e clis,

Si que chans ni flor d'albespis

No·m ualon plus que yverns gelatz.

 

II

Be tenc lo senhor per veray

Que formet sest' amor de lonh,

10

Mas per un ben que me n'eschay

N'ai dos mals quar tant suy de lonh.

A! quar no fuy lai pelegris

Ai que mos fustz e mos tapis

Fos pels sieus belhs huelhs remiratz!

 

III

15

Be·m parra joys quan li querray

Per amor Dieu l'ostal de lonh,

E s'a lieys platz, alberguarai

Pres de lieys, si be·m suy de lonh,

Qu'aissi es lo parlamens fis

20

Quan drutz lonhdas es tan vezis

Qu'ab cortes ginh jauzis solatz.

 

IV

Iratz e dolens me·n partray

S'ieu no vey sest' amor de lonh.

No·m sai quora mais la veyrai,

25

Que tan son nostras terras lonh:

Assatz hi a pas e camis,

E per aisso no·n suy devis,

Mas tot sia cum a lieys platz.

 

V

Jamai d'amor no·m jauziray

30

Si no·m jau d'est' amor de lonh,

Que mielher ni gensor no·n sai

Ves nulha part ni pres ni long:

Tant es sos ptrez ricx et sobris

Que lai el reng dels Sarrazis

35

Fos hieu per lieys chaitius clamatz.

 

VI

Dieus que fetz tot quant ve ni vay

E formet sest' amor de lonh

Mi don poder, que cor be n'ai,

Qu'ieu veya sest' amor de long

40

Verayamen en luec aizis,

Si que las cambras e·ls jardis

Mi recemblo novels palatz.

 

VII

Ver ditz qui m'apella lechay

E deziros d'amor de lonh,

45

Que nulhs autres joys tan no·m plai

Cum jauzimen d'amor de lonh.

Mas so qu'ieu vuelh m'es tant ahis

Qu'enaissi·m fadet mos pairis

Qu'ieu ames e no fos amatz.

 

 

――――――

 

Texte:

La chanson de l'«amour de loin» de Jaufré Rudel

dans: Studi in onore di A. Monteverdi I

Éd.: R. Lejeune, Modena 1959

 

I

Lanqand li jorn son lonc en mai

m'es bels douz chans d'auzels de loing,

e qand me sui partitz de lai

remembra·m d'un'amor de loing.

5

Vauc, de talan enbroncs e clis,

si que chans ni flors d'albespis

no·m platz plus que l'inverns gelatz.

 

II

Ja mais d'amor no·m gauzirai

si no·m gau d'est'amor de loing,

10

que gensor ni meillor non sai

vas nuilla part, ni pres ni loing.

Tant es sos pretz verais e fis

que lai el renc dels sarrazis

fos eu, per lieis, chaitius clamatz!

 

III

15

Iratz e gauzens m'en partrai

qan veirai cest'amor de loing,

mas non sai coras la·m veirai

car trop son nostras terras loing.

Assatz i a portz e camis!

20

E, per aisso, non sui devis . . .

Mas tot sia cum a Dieu platz!

 

IV

Be·m parra jois qan li qerrai

per amor Dieu, l'amor de loing;

e, s'a lieis plai, albergarai

25

pres de lieis, si be·m sui de loing!

Adoncs parra·l parlamens fis

qand, drutz loindas, er tan vezis

c'ab bels digz jauzirai solatz.

 

V

Ben tenc lo Seignor per verai

30

per q'ieu veirai l'amor de loing;

mas, per un ben que m'en eschai,

n'ai dos mals, car tant m'es de loing . . .

Ai! car me fos lai peleris

si que mos fustz e mos tapis

35

fos pelz sieus bels huoills remiratz!

 

VI

Dieus, qe fetz tot qant ve ni vai

e fermet cest'amor de loing,

me don poder, qe·l cor eu n'ai,

q'en breu veia l'amor de loing,

40

veraiamen, en locs aizis,

si qe la cambra e·l jardis

mi resembles totz temps palatz!

 

VII

Ver ditz qui m'apella lechai

ni desiran d'amor de loing,

45

car nuills autre jois tant no·m plai

cum jauzimens d'amor de loing.

Mas so q'eu vuoill m'es tant ahis

q'enaissi·m fadet mos pairis

q'ieu ames e non fos amatz!

 

VIII

50

Mas so q'ieu vuoill m'es tant ahis!

Totz sia mauditz lo pairis

qe·m fadet q'ieu non fos amatz!