BIBLIOTHECA AUGUSTANA

 

Hesiodos

ca. 710 a. Chr. n.

 

Γυναικῶν κατάλογος

 

Ἀπόγονοι τοῦ Ἰνάχου

 

___________________________________________________

 

 

 

Ἴναχος

122

Natalis Comes, Mythologiae VIII. 23 (p. 912 ed. Genav. 1612):

Ἴναχος Οἰνείδης Κρονίδηι πολὺ φίλτατον ὕδωρ.

 

Ἰὼ

125

Hesychius ι 1185 (II.384 Latte):

Ἰὼ καλλιθύεσσα

 

Ἰὼ ἱερωσύνην τῆς Ἥρας ἔχουσαν

Ζεὺς ἔφθειρε. φωραθεὶς δὲ ὑφ᾽ Ἥρας τῆς

μὲν κόρης ἁψάμενος εἰς βοῦν μετεμόρφωσε λευκήν,

ἀπωμόσατο δὲ ταύτηι μὴ συνελθεῖν· διό φησιν

Ἡσίοδος οὐκ ἐπισπᾶσθαι τὴν ἀπὸ τῶν θεῶν ὀργὴν

τοὺς γινομένους ὅρκους ὑπὲρ ἔρωτος.

124

Schol. Plat. Sympos. 183b (p. 58 Green):

ἐκ τοῦ δ᾽ ὅρκον ἔθηκεν ἀποίνιμον ἀνθρώποισι

νοσφιδίων ἔργων πέρι Κύπριδος.

 

Δαναὸς παῖς Βήλου

128

Strabo VIII. 6. 8 p. 371:

Ἄργος ἄνυδρον ἐὸν Δανααὶ θέσαν Ἄργος ἔνυδρον.

Ἄργος ἄνυδρον ἐὸν Δαναὸς ποίησεν εὔυδρον.

 

Ἀπόγονοι τοῦ Δαναοῦ·

Ἀκρισίῳ μὲν γίνεται ἐξ Εὐρυδίκης τῆς Λακεδαίμονος Δανάη.

περὶ δὲ παίδων γενέσεως ἀρρένων χρηστηριαζομένῳ

ὁ θεὸς ἔφη γενέσθαι παῖδα Περσέα ἐκ τῆς θυγατρός

Δανάης, ὃς αὐτὸν ἀποκτενεῖ.

129

Pap. Oxy. 2487 fr. 1, ed. Lobel:

]νον, ἔδωκε[ַַַַַ]αν[

]ων μεγάλην ἀπετείσατο λώβην.

]ἔπειτα ἀμύμονα τίκτεν Ἄβαντα

]ַ ἐν ὑψηλοῖσι δόμοισιν

5

ἣ εἶδος Ὀλυ]μπιάδεσσιν ἔριζεν·

πα]τὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε

]καὶ ὁμὸν λέχος εἰσαναβῆναι·

ἣ δ᾽ ἔτεκε Προῖτόν τ]ε καὶ Ἀκρίσιον βασιλῆα[ ]

καὶ τοὺς μὲν διένασ]σε πατὴρ [ἀν]δρῶν τ[ε θε]ῶν τε·

10

Ἀκρίσιος μὲν ἄρ᾽ Ἄ]ργει ἐυκτ[τ]ωι ἐμβασί[λ]ευεν

]ַַρַεν ὀκριόεντ[ַ]ַ[ַ]ַ[

Εὐρυ]δίκην Λακεδαί[μο]νο[ς              ]ι[ַ]

καλλι]πάρηον ἐὺ πραπί[δεσσ᾽] ἀρα[ρυῖα]ν

ἣ δ᾽ ἔτεκεν          Δανά]ην κ[α]λλίσφυρο[ν ἐν μεγά]ρ[οισιν,

15

ἣ Περσῆ᾽ ἔτεκεν κρα]τε[ρὸν μ[ήσ]τωρ[α] φόβοιο.

Προῖτος δ᾽ αὖ Τίρυ]νθα ἐυκ[τ]ίμε[νο]ν πτολίεθρον

νάσσατο καὶ κούρη]ν μεγαλήτορος Ἀρκασίδα[ο

γῆμεν Ἀφείδαντο]ς καλ[λι]πλόκαμον Σ[θ]ενέβοι[αν

]ַ[ַַ]ַες [

20

]ַσοι Σθεν[έ]βοια βοῶπις

]ὁμὸν λέχος εἰσαναβᾶσα

κούρη Ἀφείδαντος με]γαλήτ[ο]ρο[ς] Ἀρκασίδα[ο

περικ]αλλέα ἔργ᾽ εἰδυίας

Λυσίππην τε καὶ Ἰφι]νόην καὶ Ἰφιάνασσαν

25

]α δώματα πατρός

 

desunt versus fere 19

 

45

ַַ[

κερ[

– ωδַ[

– ηρηַ[

– ημε[

50

– καιτοַ[

 

132

Suda œ 307 (III. 339. 4 Adler):

εἵνεκα μαχλοσύνης στυγερῆς τέρεν ὤλεσεν ἄνθος

 

133

Pap. Oxy. 2488A, ed. Lobel:

εַο[

]ἀπείρονα γαῖαν

καὶ γάρ σφιν κεφαλῆισι κατὰ κν)ύος αἰνὸν ἔχευ(εν·

ἀλφὸς γὰρ χρόα πάντα κατέσχ<εθ>εν, αἱ δέ νυ χαῖται

5

ἔρρεον ἐκ κεφαλέων, ψίλωτο δὲ καλὰ κάρηνα.

 

135

Pap. Cair. 45624, ed. Edgar:

ַַַַַ ַַַַַ]τρηλιτεα[ַַ]ַַαַουνε[

ַַַַַ ַַַַַ]Ἄβασ· ; δἄρ᾽ Ἀκρίσιον τ[κεθ᾽ υἱόν.

ַַַַַ ַַַ Πε]ρσῆα, τὸν εἰς ἅλα λά[ρνακι

ַַַַַ ַַַַ ἀ]νέτειλε Διὶ χρυσει[

5

ַַַַַ ַַַ]ַη Περσῆα φίλον τ[

τοῦ δὲ καὶ] Ἀνδρομέδας Κηφη[ίδος ἐξεγένοντο

Ἀλκαῖος Σ]θένελός τε βίη τ᾽ [Ἠλεκτρυωνείη

ַַַַַ ַַַ]ηνος τικτεινερ[

ַַַַַ ַַַ]ι παρὰ βουσὶν(ַ)υ[

10

ַַַַַ Τη]λεβόηισιν ετ(ַ)]ε[

ַַַַַ ַַ Ἀ]μφιτρύων[ַַ]ַ[

 

Ἰφιάνασσα

136

Pap. Oxy. 2501, ed. Lobel:

]ַ[ ]μεγασθ[ενε-

]ν[                   ]αν [ἐ]πήρατον [εἶδος ἔχουσαν

]ַ[                  καὶ Κ]οίρανον υἱας ἐ[σθλούς

]θ[                  ]ια καὶ Ἀντιφάτην[

5

]Μαντ[ώ ַַַ]ַ[ַ]ην Προνόην τεκ[

]ַַρα[                  ]Θε[ο]κλύμενος γεַ[

]ευχ[             ]ַη[ַַַ]ν Πολύιδος ἀμ[ύμων

]η[             ]ַ[ַ] ὑπ᾽ Ἴλιο[ν] νεμόε[σσαν

Ἀ]γαμέμνονι καὶ Μ[ενελάωι

10

]σ καλλισφύρου Ἀρ[γειώνης

]ַρα Περικλυμένω[ι

]ַ[ַַ]τα θεῶν ἄπο μήδ[εα εἰδώς

Ἀγ]αμέμνο[νַ] καὶ Μ[ενελα-

]σιν ἅμ᾽ ἔ[σ]πετο θει[

15

]ַ[κ]ούρην κַַַַουκ[

]ַַ Ὀϊ<κ>λῆα μεγάθυμ[ον

]εַ[                  Π]οσειδάωνι ἄνακτ[ι

]υַ[                  ]πολέων ἡγήτορ[α λαῶν

σ[             ]ַι φίλον μακάρ[εσσι θεοῖσι

 

Φοῖνιξ παῖς Ἀγήνορος

137

Strabo I. 2. 34 p. 42:

καὶ κούρην Ἀράβοιο, τὸν Ἑρμάων ἀκάκητα

γείνατο καὶ Θρονίη κούρη Βήλοιο ἄνακτος

 

Εὐρώπη παῖς Φοίνικος

141

Pap. Oxy. 1358 fr. 1. I, ed. Grenfell-Hunt; Pap. Reinach 77, ed. Jouguet:

ַַַַַ ַַַַַ ַַַַַ ַַַ]πέρησε δ᾽ ἄρ᾽ ἁλμυρὸν ὕδωρ

ַַַַַ ַַַַַ ַַַַַ ַַַ] Διὸς δμηθεῖσα δόλοισι.

τῆι δὲ μίγη φιλότητι] πατὴρ καὶ δῶρον ἔδωκεν

ὅρμον χρύσειον, τόν ῥ᾽ Ἥ]φαιστος κλυτοτέχνης

5

ַַַַַ ַַַַַ ַַַַַ ἰδυί]ηισιν πραπίδεσσι

ַַַַַ ַַַַַ ַַַ πα]τρὶ φέρων· ὃ δὲ δέξατο δῶρο[ν·

ַַַַַ ַַַַַ ַַַ κού]ρ[η]ι Φοίνικος ἀγαυοῦ.

ַַַַַ ַַַַַ ַַַ ἔμ]ελλε τανισφύρωι Εὐρωπείηι,

ַַַַַ ַַַַַ ַַַַַ] πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε

10

ַַַַַ ַַַַַ ַַַ νύ]μφης πάρα καλλικόμοιο.

ἣ δ᾽ ἄρα παῖδ]ας [ἔτικτ]εν ὑπερμενέϊ Κρονίωνι

ַַַַַ ַַַַַ ַַַַ πο]λέων ἡγήτορας ἀνδρῶν,

Μίνω τε κρείοντα] δίκαιόν τε Ῥαδάμανθυν

καὶ Σαρπηδόνα δῖον] ἀμύμονά τε κρατερ[όν τε.

15

δάσσατο μητίετα Ζ[εύς·

Λυκίης εὐρ]είης ἶφι ἄνασσε

πό]λεις εὖ ναιεταώσα[ς

πολ]λὴ δέ οἱ ἔσπετο τιμή

μεγαλή]τορι ποιμένι λαῶν.

20

]ν μερόπων ἀνθρώπων

ἐφί]λατο μητίετα Ζεύς.

πολ]ὺν δ᾽ ἐκρίνατο λαόν.

Τρ]ώεσσ᾽ ἐπικούρους·

] πολέμοιο δαήμων.

25

ἀριστ]ερὰ σήματα φαίνων

Ζεὺς] ἄφθιτα μήδεα εἰδώς.

]ατοι ἀμφιβαλοῦσαι

] Διόθεν τέρας ἦεν.

Ἕκτ]ορος ἀνδροφόνοιο

30

]δκήδε᾽ ἔθηκε.

]σ Ἀργεί[ο]ισι·

]κε[

 

Μίνως παῖς Εὐρώπης

144

Ps. Plato, Minos p. 320 d:

ὃς βασιλεύτατος †γένετο θνητῶν βασιλήων

καὶ πλείστων ἤνασσε περικτιόνων ἀνθρώπων

Ζηνὸς ἔχων σκῆπτρον· τῶι καὶ πολέων βασίλευεν.

 

Μίνως γαμεῖ Πασιφάην τὴν Ἡλίου καὶ Περσηίδος.

ἡ δὲ ἐρασθεῖσα τοῦ Ποσειδωνείου ταύρου Ἀστέριον

ἐγέννησε τὸν κληθέντα Μινώταυρον. οὗτος εἶχε

ταύρου πρόσωπον, τὰ δὲ λοιπὰ ἀνδρός.

145

Pap. Tebt. 690, ed. Hunt:

πέμπε δ᾽ ἄρ᾽ εἰς Ἴδην, νύμφαι δ[

δεξάμεναι Διὶ πατρὶ [

πέμψαν δ᾽ εἰσ ַַ[

και τεַ[

-    -    -    -    -    -    

-    -    -    -    -    -    

7

ַַַַַ ַַַַַ ַַ]ַ[ַַ]ַ[

ַַַַַ ַַַַַ]ַτιַκαιοַ[

ַַַַַ ַַַ Ἀν]δρόγεων[ַ]ַַ[ַ]ַ[

10

ַַַַַ ַַַַַ]ַ Μίνωϊ πολυκλυ[στ

ַַַַַ ַַַַ]α πάντες, πε κα[

ַ[ַַ]ַַַ[ַַַַ]αλος κα εκַַ(ַ)μετ[

τῆς δ᾽ ἄρ᾽ [ἐν ὀ]φθαλμοῖσιν δὼν ἠράσ[σατο

†ταύρωιַ[ַַַ]ριμενησκαμερμιδαοτα[†

15

ἣ δ᾽ ὑποκ[υσα]μένη Μίνωι τέκε κα[ρτερὸν υἱόν,

θαῦμα ἰ[δεῖν·]ַ᾽´σα μὲν γὰρ ἐπέκλιν[εν δέμας ἀνδρὶ

ἐς πόδα[ς], αὐτὰρ ὕπερθε κάρη τα[ύροιο πεφύκει

 

Εὐρυγύης (Ἀνδρόγεως) ὁ Μίνωος παῖς ἐνίκησε

πάντας ἐν τῶι τῶν Παναθηναίων ἀγῶνι.

146

Hesychius ε 4499 (II. 147 Latte):

†Εὐρυγύης δ᾽ ἔτι κοῦρος Ἀθηναίων ἱεράων†

 

Ζήτης καὶ Κάλαϊς Βορέου παῖδες.

Γῆς περίοδος

150

Pap. Oxy. 1358 fr. 2 col. I, ed. Grenfell-Hunt:

ַַַַַ ַַַַַ ַַַַַ]ν

ַַַַַ ַַַַַ ַַ]κακ[

ַַַַַ ַַַַַ ַַ]ώντ[

ַַַַַ ַַַַַ ַַ]τַχ[

5

ַַַַַ ַַַַַ ַַ]ַαοδ[

ַַַַַ ַַַַַ ַ]εσπε[ַַ]ηνος[

ַַַַַ ַַַַַ ַַ]επα[ַַ]ַκερ[

ַַַַַ ַַַַַ ַ]τ᾽ ἐπὶ ἔργα καὶ η[

ַַַַַ Κατουδ]αίων καὶ Πυγμ[αίων

10

ַַַַַ ַ ἀπε]ιρεσίων Μελάνω

ַַַַַ ַַַַ]υ]] τέκε Γαῖα πελώ[ρ-

ַַַַַ ַַַ]ας τε πανομφαίο[υ Διὸς

ַַַַַ ַַַ ὄ]φρα θεοῖσιν ὑφε[ιμ]ένοι αַַַ[ַַַ]ַν

ַַַַַ ַַַ] τῶν μέν τε νόος [γλ]ώσσης καθ[ύπ]ερθεν,

15

Αἰθίοπάς) τε Λίβυς τε ἰδὲ Σκύ(θ)ας ἱππημο(λγού)ς.

Σκύθης μὲν γ]ένεθ᾽ υἱὸς ὑπερ[μ]ενέος Κρονίωνος·

ַַַַַ ַַַ] Μέλανές τε καὶ Αἰ[θ]ίοπες μεγάθυμοι

ἠδὲ Κατου]δαῖοι καὶ Πυγμαῖ[οι] ἀμενηνοὶ

ַַַַַ ַַַַ]κρείοντος Ἐρικτύπου εἰσὶ γενέθλης.

20

τοὺς πάντα]ς πέρι κύκλωι ἐθύνεον ἀΐσσοντες

ַַַַַ ַַ ἔθ]νεα μ[ַַַַ Ὑ]περβορέων εὐίππων.

ַַַַַ ַַַַ]φέρβουσα π[ολ]υσπερέας πολύφορβος

ַַַַ παρ᾽ Ἠριδανοῖ]ο βα[θυρ]ρ[ό]ου αἰπὰ ῥέεθρα,

ַַַַַ ַַַַַ ַַַַַ]πρַ[ַַַַַַַַ] ἠλέκτροιο.

25

Ἄτλαντός τ᾽ ὄρος] αἰπ κ[αὶ Αἴτν]ην παιπαλόεσσαν

ַַַַַ ַַַ Ὀ]ρτυγίην Λαιστ[ρ]υ[γον]ίην τε γενέθλην.

ὅς τε Ποσει]δάωνος ἐρισθ[ε]νέος γένεθ᾽ υἱός.

τὴν πέρι δ]ὶς πόλεσαν περί τ᾽ ἀμφί τε κυκλώσαντο

ἱέμενοι] μάρψαι, ταὶ δ᾽ ἐκφυγέειν καὶ ἀλύξαι.

30

ἔς τε Κεφαλλ]ήνων ἀγερώχων φῦλον ὄρουσαν,

οὓς τέκεν Ἑρ]μάωνι Καλυψὼ πότνια νύμφη·

καὶ Νίσου ἐς γ]αῖαν Ἀρητιάδαο ἄνακτος·

Σειρήνων τε λίγε]ι[α]ν [ὄπ]α κλύον· ἀλλ᾽ ἄρα καὶ τὰς

μετα]χρονίοισι πόδεσσι

35

ַַַַַ ַַַַַ ַַַַַ ַ]ν διά τ᾽ αἰθέρος ἀτρυγέτοιο

 

Γλακτοφάγοι

151

Ephorus (ἐν τῆι τετάρτηι ... βίβλωι, 70 F 42) apud Strabonem VII. 3. 9 p. 302:

Γλακτοφάγων ἐς γαῖαν ἀπήνας οἰκί᾽ ἐχόντων

 

Στροφάδες, αἱ Πλωταὶ νῆσοι

156

Schol. Ap. Rhod. B 296/7 (p. 149/150 Wendel):

ἔνθ᾽ οἵ γ᾽ εὐχέσθην Αἰνηΐωι ὕψι μέδοντι.

 

158

Herodianus π. μον. λέξ. 42 (II. 947. 26 Lentz):

νοῦθος δὲ ποδῶν ὕπο δοῦπος ὀρώρει

 

159

Apollonius Dyscolus, De pronominibus p. 98. 7 Schneider-Uhlig (Gramm. Graec. II):

σφὶν δ᾽ αὐτοῖς μέγα πῆμα.