BIBLIOTHECA AUGUSTANA

 

Klaudios Ptolemaios

ca. 85 - ca. 165 p. Chr. n.

 

Γεωγραφικὴ ὑφήγησις

 

Βιβλίον βʹ

 

________________________________________________________________

 

 

 

Κεφ. βʹ.

Ἰουερνίας νήσου Βρετανικῆς θέσις.

(Εὐρώπης πίναξ αʹ.)

 

§ 1. Τῆς μὲν Ἰουερνίας Βρετανικῆς νήσου ἀρκτικὴ πλευρὰ ὑπέρκειται Ὠκεανὸς Ὑπερβόρειος, ἧς ἡ περιγραφὴ ἔχει οὕτως·

§ 2. Βόρειον ἄκρον μοίρας

Οὐεννίκνιον ἄκρον

Οὐιδούα ποταμοῦ ἐκβολαί

Ἀργίτα ποταμοῦ ἐκβολαί

Ῥοβόγδιον ἄκρον

ια°

ιβ° L' γ'

ιγ°

ιδ° L'

ις° γ'

ξα°

ξα° γ'

ξα° {65}

ξα° L'

ξα° L'

§ 3. Παροικοῦσι δὲ τὴν πλευρὰν ἀπὸ μὲν δυσμῶν Οὐεννίκνιοι, εἶτα ἐφεξῆς καὶ πρὸς ἀνατολὰς Ῥοβόγδιοι.

§ 4. Δυτικῆς πλευρᾶς περιγραφή, ἧι παράκειται Δυτικὸς Ὠκεα­νός·

μετὰ τὸ βόρειον ἄκρον, ὅ ἐστιν

Ῥαουίου ποταμοῦ ἐκβολαί

Νάγνατα πόλις ἐπίσημος

Λιβνίου ποταμοῦ ἐκβολαί

Αὐσόβα ποταμοῦ ἐκβολαί

Σήνου ποταμοῦ ἐκβολαί

Δοὺρ ποταμοῦ ἐκβολαί

Ἰέρνου ποταμοῦ ἐκβολαί

Νότιον ἄκρον

ια°

ια° γ'

ια° δ'

ι° L'

ι° L'

θ° L'

θ° γο'

η°

ζ° γο'

ξα°

ξ° γο'

ξ° δ'

ξ°

νθ° L'

νθ° L'

νη° γο'

νη°

νζ° L' δ'

§ 5. Παροικοῦσι δὲ τὴν πλευρὰν μετὰ τοὺς Οὐεννικνίους Ἐρδίνοι· ὑφ᾽ οὓς Ναγνᾶται· εἶτα Αὐτεινοί· εἶτα Γαγγανοί· ὑφ᾽ οὓς Οὐελλέβοροι.

§ 6. Τῆς ἐφεξῆς μεσημβρινῆς πλευρᾶς περιγραφή, ἧι παράκει­ται Ὠκεανὸς Οὐεργιούιος.

Μετὰ τὸ νότιον ἄκρον

Δαβρώνα ποταμοῦ ἐκβολαί

Βίργου ποταμοῦ ἐκβολαί

Ἱερὸν ἄκρον

ζ° γο'

ια° δ'

ιβ° L'

ιδ°

νζ° L' δ'

νζ°

νζ° L'

νζ° L'.

§ 7. Παροικοῦσι δὲ τὴν πλευρὰν μετὰ τοὺς Οὐελλεβόρους Ἰούερνοι· ὑπὲρ οὓς Οὐσδίαι καὶ ἀνατολικώτεροι Βρίγαντες.

§ 8. Ἀνατολικῆς πλευρᾶς περιγραφή, ἧι παράκειται Ὠκεανὸς καλούμενος Ἰουέρνιος,

μετὰ τὸ Ἱερὸν ἄκρον, ὅ ἐστι

Μοδόνου ποταμοῦ ἐκβολαί

Μαναπία πόλις

Ὀβόκα ποταμοῦ ἐκβολαί

Ἔβλανα πόλις

Βουουίνδα ποταμοῦ ἐκβολαί

Ἰσάμνιον ἄκρον

Οὐινδέριος ποταμοῦ ἐκβολαί

Λογία ποταμοῦ ἐκβολαί

ιδ°

ιγ° γο'

ιγ° L'

ιγ° ς'

ιδ°

ιδ° γο'

ιε°

ιε°

ιε° γ'

νζ° L' γ' {66}

νη° γο'

νη° γο'

νθ°

νθ° L'

νθ° γο'

ξ°

ξ° δ'

ξ° γο'

μεθ᾽ ἃς τὸ Ῥοβόγδιον ἄκρον.

§ 9. Παροικοῦσι δὲ καὶ ταύτην τὴν πλευρὰν μετὰ τοὺς Ῥοβογδίους Δαρῖνοι, ὑφ᾽ οὓς Οὐολούντιοι, εἶτα Βλάνιοι· εἶτα Καῦκοι, ὑφ᾽ οὓς Μανάπιοι· εἶτα Κοριονδοὶ ὑπὲρ τοὺς Βρίγαντας.

§ 10. Πόλεις δέ εἰσι μεσόγειοι,

Ῥηγία

Ῥαίβα

Λάβηρος

Μακόλικον

ἑτέρα Ῥηγία

Δοῦνον

Ἰουερνίς

ιγ°

ιβ°

ιγ°

ια° L'

ια°

ιβ° L'

ια°

ξ° γ'

νθ° L' δ'

νθ° δ'

νη° γο'

νθ° L'

νη° L' δ'

νη° ς'.

§ 11. Ὑπέρκεινται δὲ νῆσοι τῆς Ἰουερνίας, αἵ τε καλούμεναι Ἔβουδαι, εʹ τὸν ἀριθμόν· ὧν ἡ μὲν δυτικωτέρα καλεῖται

Ἔβουδα

ιε°

ξβ°

ἡ δ᾽ ἐφεξῆς αὐτῆς πρὸς ἀνατολὰς ὁμοίως

Ἔβουδα

εἶτα Ῥικίνα

εἶτα Μαλεός

εἶτα Ἐπίδιον

ιε° γο'

ιζ°

ιζ° L'

ιη° L'

ξβ°

ξβ°

ξβ° ς'

ξβ°. {67}

§ 12. Καὶ ἀπὸ ἀνατολῶν τῆς Ἰουερνίας εἰσὶν αἵδε νῆσοι·

Μονάοιδα

Μόνα νῆσος

Ἔδρου ἔρημος

Λίμνου ἔρημος

ιζ° γο'

ιε°

ιε°

ιε°

ξα° L'

νξ° γο'

νθ° L'

νθ°