B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Dukus Horant
far 1382
     
   


D u k u s   H o r a n t

t r a n s k r i p t s y e

____________________________________________________

 
 
a umbatsaykhneter vokal >>>> å
alef (א) >>>> a
beis (ב) >>>> b
veis (בֿ) >>>> v
giml (ג) >>>> g
daled (ד) >>>> d
hey (ה) >>>> h
vov (ו) >>>> u
tsvey vovn (װ) >>>> uu
zayen (ז) >>>> s
khes (ח) >>>> ħ
tes (ט) >>>> t
yud (י) >>>> i
tsvey yudn (ײ) >>>> ii
khof (כ) >>>> ch
lamed (ל) >>>> l
mem (ם) >>>> m
nun (נ) >>>> n
samekh (ס) >>>> s
ayen (ע) >>>> é
pey (פ) >>>> p, ph oder pf
shlus pey (ף) >>>> f
fey (פֿ) >>>> f
tsadik (צ) >>>> z oder tsch
kuf (ק) >>>> k
reysh (ר) >>>> r
shin (שׁ) >>>> sch
sin (שׂ) >>>> ś
tof (ת) >>>> ţ