B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  C. Iulius Caesar
100 - 44
     
   C o m m e n t a r i i
d e   b e l l o   c i v i l i


C o m m e n t a r i u s   t e r t i u s

_______________________________________________


A r g u m e n t u m .

Cap. 1-2: Caesar dictator res urbanas ordinat; consul Brundisium abit.
Cap. 3-5: Pompeius ex oriente magnam vim colligit.
Cap. 6-8: Caesar in Graeciam, parte classis amissa, transiicit, Bibulo incassum obstante.
Cap. 9: M. Octavius, Pompeii legatus, frustra Salonas oppugnat.
Cap. 10: Caesar pacem tentat.
Cap. 11-15: Captis Orico et Apollonia ad Apsum castra ponit, Dyrrhachium Pompeius occupat, Bibulus mari portibusque Caesarem; hic illum terra prohibet.
Cap. 16-19: Bibulus in classe moritur. Labienus, ad Pompeium transfuga, nisi Caesaris capite relato componi pacem posse negat.
Cap. 20-22: In Italia Coelii et Milonis motus horum caede sedantur.
Cap. 23-24: Libo, Pompeii legatus, Brundisinum portum frustra obsidet.
Cap. 25-30: Reliquae Caesaris legiones aegre ab Antonio transvehuntur.
Cap. 31-33: Scipio, detrimentis circa Amanum acceptis, ad Pompeium adducit exercitum, quem largitionibus et rapinis et vexatione Graecorum in officio tenet. Ephesinas pecunias aegre servat Caesar.
Cap. 34-35: Cassium in Thessaliam, Calvisium in Aetiolam, Domitium in Macedoniam mittit.
Cap. 36-38: Huic oppositus Scipio male rem gerit.
Cap. 39-40: Pompeii filius Oricum et Lissum tentat.
Cap. 41-51: Caesar Pompeium ad Dyrrhachium obsidet; uterque magnam bellandi scientiam prodit.
Cap. 52-56: Pluribus proeliis Pompeio devicto, Caesar per Fufium Aetoliam, Acarnaniam, Boeotiam occupat, Achaiae inhiat, quam Rutilius Lupus tuetur.
Cap. 57-58: Caesar denuo cum Scipione de pace agit; frustra. Pabuli inopia Pompeium premit.
Cap. 59-71: Ad hunc Allobroges duo fratres relicto Caesare transeunt, eius consilia Pompeio produnt, qui duplici clade Caesarem ad Dyrrhachium afficit. Labienus captivos trucidari iubet.
Cap. 72: Fiducia magna Pompeianis accedit.
Cap. 73-81: Fugiens Caesar cum Domitio coniunctus Thessaliam occupat.
Cap. 82-83: Sequitur Pompeius. Victoriae quasi certi Pompeiani de praemiis et honoribus et de persequendis inimicitiis agunt.
Cap. 84-89: Proelium utrimque paratur.
Cap. 90-100: Pugna ad Pharsalum, Pompeio fatalis: castra eius, luxu plena, a Caesare capta. Domitius caesus, Pompeius fuga elabitur.
Cap. 101: Cassius in Sicilia Caesaris classem incendit.
Cap. 102: Fugientem Pompeium persequitur Caesar.
Cap. 103-104: Iste in Aegyptum se recipit, ubi ab Achilla, regio praefecto, et Septimio tribuno militum interficitur.
Cap. 105: Caesar Ephesiae pecuniae a T. Ampio spoliandae iterum auxilium affert. Portenta victoriae nuntia.
Cap. 106-108: Caesar Alexandram venit, de Pompeii nece cognoscit, controversias Ptolemaei et Cleopatrae dirimere parat.
Cap. 109: Excitatur ab Achilla tumultus. Is Dioscoridem et Serapionem regis legatos interfici iubet. Rege potitur Caesar.
Cap. 110-112: Achillas Caesarem adoritur, fit pugna ad portum. Caesar naves incendit, ad Pharum milites exponit: pugnatur in urbe. Filia minor Ptolemaei ad Achillam transit e regia, oritur inter eos de principatu controversia. Pothinus, regni procurator in parte Caesaris, clam cum Achilla agit et a Caesare interficitur. Haec initia belli Alexandrini.