BIBLIOTHECA AUGUSTANA

 

Claudius imperator

10 - 54 p. Chr. n.

 

Oratio de aetate recuperatorum

et de accusatoribus coercendis

 

Textus:

Chartae Latinae Antiquiores

ChLA 10, 418 = BGU II, 611

 

_________________________________________________________

 

 

 

Col. I

 

[... gr]aue · uidetur · [q]uinque · decuriis · in · iungi

[illu]d · certe · facite ut · caueátis · ne quis

[qui est qu]attuor · et · ui[gi]nti κδ · annórum · reciperator

[detur ·] neque · enim [· i]nicum · est · ut · puto · hos

5

[causas ·] servitútis [· li]bertátisque · iúdicare

[qui · ad ·] res · suás · age[n]das · legis · Laetoriae

[utantur · au]xilió

[... p]uto · p(atres) · c(onscripti) · saepe · quidem · et · alias · sed · hóc

[maxime ·] tempore [·] ani[m]aaduertisse · me · mirificas

10

[agentiu]m · artes · qui [· s]ubscriptó · iúdició · cum

[...]cum · iúdicem

[...]et · nec

[...]s · inter

[...]stet

15

[...]on · profi

[...]cite

[...]giunt

[...]órem · est

[...]antur

20

[...]ae

[...]ore · ne

 

 

Col. II

 

 

tenuisse · caussam · petitóri · expediat

hae · ne · procedant · artes · male · agentibus · si

uobis · uidetur · p(atres) · c(onscripti) · decernámus · ut · etiam

prólátis · rebus · iis · iúdicibus · necessitas · iudicandi

5

imponátur [·] qui · intrá · rerum [·] agendárum · dies

incohata · iudicia · non · peregerint · nec

defuturas · ignoro · fraudes · monstróse · agentibus

multas · aduersus · quas · excogitáuimus · sp[e]ro

remedia · interim · hanc · praeclúsisse

10

nimium · volgatam · omnibus · malas · lites

habentibus · satis · est, nam · quidem · accu-

satórum · regnum · ferre · nulló · modó · possum

qui · cum · apud · curiosum · consilium · inimicos · suos

reos · fecerunt · relincunt · eós · in · albó · pendentes

15

et · ipsi · tanquam · nihil · egerint · peregrinantur

cum · rerum · magis · natura · quam · leges · tam

accus{t}atórem · quam · reum · [co]pulatum · constr[ic-]

tumque · habeat · adiuuant · quidem · hoc

[[consili]] pro[po]situm · accusa[t]orum · et · reórum

20

del[i]ciae · q[u]o · minus · inuidio[s]um · sit · eórum

tále · factum · qui · iam · sq[ua]lórem · sumere

barbamque · et · capillum [· su]mmittere

 

 

Col. III

 

suá · caussá · quó [·] magis · miserab[i]lis · u[ideatur]

fastidiunt [·] sed · uide[ant · ipsi · quid · haec ·] sibi · a [· natura]

data · instrumenta [·] mise[rationis · prosint]

accusato[r]ibus · quide[m · nos · ita · adi]m[amus]

5

ha[nc] · regni · impote[ntiam · ut · potestatem]

faciam[u]s · praetori · pra[eteriti]s · inquisition[is]

di[e]bus · citandi · acc[usatorem] · et · si · neq[ue · a-]

der[it] · neque · excusa[bitur · pron]untiet · c[alumniae]

caussa · negótium · f[a]l[sum · fe]cisse · uideri · [eum]

10

haec · p(atres) · c(onscripti) [·] si · uobis · placent · statim · signif[icate]

simpl[i]citer · et · ex anim[i · uestri] · sententi[a · sin]

displicent · aliam · reper[i]te · sed · hic · in[tra]

templum · remedia · au[t · si · a]d · cogitándum

uoltis · s[um]ere · tem[p]us · [fortass]e · laxius, [· sumite]

15

dum · quoc[u]mque · loci [· uocati] · fueritis [· propriam]

mem[iner]itis · uobis [·] di[cendam ·] esse · sen[tentiam]

mini[me ·] enim · dec[o]r[um ·] e[s]t · p(atres) · c(onscripti) · ma[iestati]

huius [· o]r[di]nis · hic · unu[m · ta]ntummo[do · me]

consule[m] · designátum [· dein]scriptam · [ex]

20

relatio[n]e · consulum · a[d · uer]bum · dicere

senten[tia]m · ceteros · unu[m ·] uerbum · dic[ere]

adsen[t]ior · deinde · c[um · e]xierint · dix[imus]

αρν