B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Henricus de Bractonia
ca. 1210 - 1268
     
   D e   l e g i b u s   e t
c o n s u e t u d i n i b u s   A n g l i a e


L i b e r   I I I
D e   a d q u i r e n d o   r e r u m   d o m i n i o


_______________________________________________


Qualiter dominia rerum adquiruntur de iure naturali vel gentium.
De feris bestiis.
De piscatione, venatione, apprehensione.

Apes cum includuntur.
De mansuetis bestiis et avibus.
Adquiritur iure gentium per accessionem.

De accessione quæ fit divina natura et humana cooperante.

Item adquiruntur res per specificationem.
Item per confusionem.
Item per inventionem.
Item ex causa donationis.

Ista pertinent ad materiam supra de rerum divisione.
De servitutibus.

De rerum dominio adquirendo ex causa donationis inter vivos.
Quid sit donatio.
Qualiter donatio dividatur.

Quis donare possit.
Quis donare non possit.

Cui donari possit.

Quæ res dari possit.

Quæ exigantur ad hoc quod valeat donatio.

Aliud breve de eodem si sit compos mentis.
Breve de summonendo tenentem.

Quod certa res sit quæ dari debet.

Quod donatio sit gratuita et non coacta.

Si fiat donatio sub condicione.

Si ex facto præcedente vel ex causa.

Quod condicio impedit descensum ad proprios heredes.

Si terra data fuerit bastardo per se vel in maritagium.
De dote uxoris bastardi.

Quod maritagium aliud liberum aliud non.

Quod maritagium revertitur pro defectu heredum.

Si servis fiat donatio.

Si fiat donatio servo sub potestate domini sui constituto.

Si fiat donatio ei qui fuerit extra potestatem domini.

Si servus donationem facere possit.
Si fiat donatio alicui ad terminum vitæ donatoris vel donatarii.

Fit donatio in liberam elemosinam.

Si pluribus bastardis simul de concubina.

Si vir uxori donationem facere possit constante matrimonio.

Si felo post feloniam donationem facere possit.

Si fiat donatio de re aliena.

Si fiat donatio alicuius rei excepta aliqua parte.

Donator poterit ponere legem et condicionem donationi.

Si fiat donatio pro homagio et servitio vel sine homagio.

De distinctione cartarum.

Quod de cartis regiis non debent iustitiarii disputare nec eas iudicare.

De servitiis et consuetudinibus præstandis.
Quid sit possessio.

De divisione: qualiter dividatur possessio.

De traditionibus.
Quid sit traditio.

Item per quas personas adquiratur possessio.

Si de una re pluribus facta fuerit donatio simul vel successive. Quibus modis amittatur possessio.
Si ille cui datum est rem datam ulterius dare possit.

Qualiter quis uti debeat seisina.

Qualiter amittatur possessio adquisita.

Qualiter adquiratur possessio per usucapionem.

Qualiter quis uti debeat servitute in communa pasturæ.

Qualiter in iure præsentandi et qualiter transfertur seisina.

De libertatibus et quis concedere possit libertates et quæ sint regis.

Si quis aliquem vexaverit contra libertates concessas per regem.
Breve quare quis alium vexaverit contra libertatem.
De intentione querentis proponenda.

De responsione illorum contra intentionem querentium.

De confirmationibus.

De donationibus inter mortuos et mortis causa.

De adquirendo rerum dominio ex causa emptionis. De locato et conducto.

De usu vestimentorum.

Quis dici debeat heres legitimus.

Qualiter illegitimi legitimantur.

De differentia puerorum.

Quid faciat heredem propinquiorem.

Item propinquiores heredes esse possunt plures sicut unus.

De gradibus successionis et parentelæ.

De personis eorum qui aliis succedere debent et de ordine successionum.
Breve de videnda muliere ut sciatur utrum prægnans sit vel non.

Breve constabulario quod recipiat eam in castro suo.
Item de eodem ad querelam heredis quod videatur.
Breve de habendo corpus talis et uxoris suæ coram iustitiariis.
Breve si hereditas heredis mortui debeat esse eschæta domini regis.
De heredibus instituendis.

Si fieri debeat partitio inter coheredes.

De iustitiariis constituendis ad partitionem faciendam.
De iustitiariis constituendis ut intersint partitioni.

Breve de eodem.
Breve ubi extensores nihil fecerint ad primum mandatum.

Breve si milites venerint et vicecomes negligens fuerit.

Breve si extensio minus sufficienter facta fuerit.
Item breve de eodem.

Breve de habendis corporibus extensorum ad certificandum.
De officio extensorum.

Breve vicecomiti de seisina facienda coheredibus post partitionem.
De homagiis faciendis et capiendis.

Quid sit homagium et qualiter contrahatur.
Quis teneatur homagium capere.
Quis teneatur homagium facere.

Item quando.
Item quotiens.

De quibus rebus.

Per quas personas.
Item qualiter et per quæ verba.
De sacramento fidelitatis.

Quæ sunt inquirenda et tenenda in sacramento fidelitatis.
Quis effectus homagii.
Qualiter homagium dissolvitur et extinguitur.
De illis qui tenentur ad sacramentum fidelitatis.
De releviis dandis.
Quid sit rationabile relevium.

Quis teneatur ad relevium.
Quibus teneatur.
Item quotiens.
Item quando.

Si de socagio dari debeat relevium et quid.

Si de feodi firma et quid. De custodia heredum.

De herede sokemanni, sub cuius custodia esse debeat.

De maritagiis heredum et ad quem pertinere debeat maritagium.

Ad quem pertineat maritagium de socagio.

Provisio si quis heredem subtraxerit.
Quid sit dos.
Quid sit rationabilis dos.
Quis possit dotem constituere.

Item quando et ubi.
De duabus speciebus dotis.

De qua re.

Qualiter dos fuerit ei assignanda.

Quod dos libera esse debeat.