BIBLIOTHECA AUGUSTANA

 

Hospodine pomiluj ny

asi 1000

 

Hospodine pomiluj ny

 

asi 1000

 

Zdroje:

František Václav Mareš,

«Cyrilometodejská tradice a slavistika»,

Praha: Torst, 2000, s. 403-476

 

___________________________________________________

 

 

 

Nejstarší dochovaná podoba (1397):

 

Hospodine, pomiluj ny!

Jezukriste, pomiluj ny!

Ty, spase všeho mira,

spasiž ny i uslyšiž,

5

Hospodine, hlasy naše!

Daj nám všem, Hospodine,

žizn a mír v zemi!

Krleš! Krleš! Krleš!

 

____________

 

Vysvětlivky staročeských a zbytkových staroslověnských formulací:

pomiluj ny = smiluj se nad námi;

spase = spasiteli;

mira = světa;

spasiž ny i uslyšiž = spas nás a vyslyš;

žizn = dostatek;

mír = pokoj;

Krleš = Kyrie eleison (Pane, smiluj se)

 

 

Traktát Jana z Holešova o písni

«Hospodine, pomiluj ny».

NK CR, III.D.17 (1397)