BIBLIOTHECA AUGUSTANA

 

Hospodine pomiluj ny

asi 1000

 

Zdroje/Kolofon

 

___________________________________________________

 

 

 
Edice:

Chrestomatie k vývoji českého jazyka (13. - 18. století),

Jaroslav Porák, Praha 1979, s. 31

Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu,

red. Bohuslav Havránek, Josef Hrabák, Praha 1957, s.775

Vývoj spisovného jazyka českého, Československá vlastivěda, řada II,

B. Havránek, Praha 1936, s. 21

 

Jazykové poradenství a korektury

Jan Kopecký, Praha

 

Digitální verze:

Ulrich Harsch 2010