B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Bibliotheca Polonica
Chronologia
     
   W i e k   X I I I


Wincenty z Kielczy (XIII w.)
Wincenty Kadłubek (ok. 1160-1223)
Marcin Polak (ok. 1200 - 1279)