B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Bibliotheca Polonica
Chronologia
     
   W i e k   X I V


Bogurodzica (ok. 1300)
Kazania świętokrzyskie (ok. 1300)
Psałterz Floriański (ok. 1390/1400)