B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Bibliotheca Polonica
Chronologia
     
   W i e k   X V


Kazanie na dzień Wszystkich Świętych (In Die Omnium Sanctorum) (XV)
Lament świętokrzyski («Posłuchajcie, bracia miła») (XV)
Rozmyślanie przemyskie (XV w.)
Legenda o św. Aleksym (XV)
Psałterz puławski (k. XV w.)
Kazania gnieźnieńskie (ok. 1400)
Jan Ostroróg (ok. 1436-1501)
Władysław z Gielniowa (ok. 1440 - 1505)
Jędrzej Gałka (ok. 1450)
Biblia królowej Zofii (1455)
Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią (ok. 1463)
Jan Długosz (1415 - 1480)