B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Bibliotheca Polonica
Chronologia
     
   W i e k   X V I I


Daniel Naborowski (1573 - 1640)
Hieronim Morsztyn (ok. 1581 - ok. 1623)
Piotr Baryka (ok. 1630)
Kasper Twardowski (ok. 1592 - przed 1641)
Maciej Kazimierz Sarbiewski (1595 - 1640)
Józef Bartłomiej Zimorowic (1597-1677)
Samuel ze Skrzypny Twardowski (1600 - 1661)
Szymon Zimorowic (1609 - 1629)
Krzysztof Opaliński (1609 - 1655)
Łukasz Opaliński (1612 - 1662)
Michaelis Boym (1614/16 - 1659)
Wacław Potocki (1621 - 1696)
Jan Andrzej Morsztyn (1627 - 1689)
Zbigniew Morsztyn (ok. 1627 - 1689)
Jan III Sobieski (1629 - 1696)
Wespazjan Kochowski (1633 - 1700)
Jan Chryzostom Pasek (ok. 1636 - 1701)
Stanisław Herakliusz Lubomirski (1642 - 1702)