B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Bibliotheca Polonica
Chronologia
     
   W i e k   X V I I I


Stanisław Konarski (1700 - 1773)
Benedykt Chmielowski (1700 - 1763)
Józef Baka (1707 - 1780)
Franciszek Bohomolec (1720 - 1784)
Jędrzej Kitowicz (1728 - 1804)
Adam Naruszewicz (1733 - 1796)
Ignacy Krasicki (1735 - 1801)
Stanisław Trembecki (1739 - 1812)
Franciszek Karpiński (1741 - 1825)
Jan Wybicki (1747 - 1822)
Franciszek Dyonizy Kniaznin (1750 - 1807)
Hugo Kołłątaj (1750 - 1812)
Franciszek Zabłocki (1752 - 1821)
Stanisław Staszic (1755 - 1826)
Tomasz Kajetan Węgierski (1756 - 1787)
Wojciech Wojciech Bogusławski (1757 - 1829)
Julian Ursyn Niemcewicz (1757 - 1841)