B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Bibliotheca Polonica
Chronologia
     
   W i e k   X I X


Alojzy Feliński (1771 - 1820)
Kajetan Koźmian (1771 - 1856)
Adam Mickiewicz (1789 - 1855)
Kazimierz Brodziński (1791 - 1835)
Henryk Rzewuski (Jarosz Bejla) (1791 - 1866)
Antoni Malczewski (1792 - 1826)
Aleksander Fredro (1793 - 1876)
Józef Korzeniowski (1797 - 1863)
Seweryn Goszczyński (1801 - 1876)
Józef Bohdan Zaleski (1802 - 1886)
Wincenty Pol (1807 - 1872)
Juliusz Słowacki (1809 - 1849)
Zygmunt Krasiński (1811 - 1859)
Józef Ignacy Kraszewski (1812 - 1887)
Cyprjan Kamil Norwid (1821 - 1883)
Władysław Syrokomla (1823 - 1862)
Adam Asnyk (1838 - 1897)
Eliza Orzeszkowa (1842 - 1910)
Maria Konopnicka (1842 - 1910)
Henryk Sienkiewicz (1846 - 1916)
Bolesław Prus (Aleksander Glowacki) (1847 - 1912)