B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Bibliotheca Russica
Chronologija
     
   L i t e r a t u r a   X I   v e k a

«Zlataja cep'» ( ~ 1000)
«Izmaragd» ( ~ 1000)
«Margarit» ( ~ 1000)
«Pravda russkaja»/«Rus'ka pravda» ( ~ 1000/1050)
Feodosij ( ~ 1050)
Ilarion ( ~ 1050)
Slovo o zakone i blagodati ( ~ 1037/51)
«Slovo christoljubca» ( ~ 1050)
«Skazanije o Borise i Glebe» ( ~ 1090)