BIBLIOTHECA AUGUSTANA

 

C. Aurelius Valerius Diocletianus

ca. 240 - ca. 316

 

Edictum de pretiis

rerum venalium

 

___________________________________________________

 

 

 

 

VII

de mercedibus oper[arior]um, de aeramento

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

18

 

19

20

21

22

23

24

25

 

 

26

27

28

29

30

 

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

 

41

42

43

 

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

 

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

 

73

74

75

76

77

78

operario rustico p[asto   diu]rni

[- - - - - - - - - - - -   diurni

lapidario structori pas[to   diurni]

fabro intestina[ri]o ut sup[ra   diur]ni

fabro tignario ut supra   [diurni

calcis coctori ut supra   [diurni]

marmorario ut supra   [diurni]

musaeario ut supra   diurni

tessellario ut supra   [diu]r<n>i

pictori parietario ut supra   diurni

pictori imaginario ut supra   diurni

carpentario ut supra   diurni

fabro ferrario ut supra   diurni

pistori ut supra   diurni

naupego in navi maritima ut supra   diurni

naupego in navi amnica ut supra   diurni

lateris crudi ad laterculos diurnam mercedem, in lateribus quattuor pedum vinum, ita ut ipse sibi inpensam praep[a]ret, pasto

item lateris ex luto diurnam mercedem, in lateribus n(umer)o octo, ita ut ipse sibi inpensam praeparet, pasto

camelario sibe asinario et burdonario pasto   diurni

pastori pasto   diurnos

mulioni pasto   diurnos

mulomedico tonsurae et aptaturae pedum   in capite uno

deple<tu>rae et purgat<u>rae capitis   per singula capita

tonsori   per homines singulos

tonsori pec<o>rum   in uno capitae pasto

 

de aeramento

aerario in orichalco mercedis   in po(ndo) I

aerario in cupri   in po(ndo) I

aerario in vasculis diversi generis   in po(ndo) I

aerario in si<g>illis vel statuis   in po(ndo) I

aerario ind<u>ctilis aeramenti   in po(ndo) I

 

plastae imaginario diurnae mercedis pasto

reliquis plastis gypsariis p<as>tis   diurnos

aquario omni die operanti pasto   diurnos

cloacario omni die operanti pasto   diurnos

samiatori in spatha ex usu

samiatori in casside e<x> usu

samiatori in securi

samiatori in bipenni

samiatori vagina spat<h>ae

membranario in [qua]t<erni>one pedali pergamen[i vel] croca[ti]

scriptori in sc<ri>ptura optima versus   n(umero) centum

sequ[enti]s scripturae versuum   n(umer)o centum

tabellanioni in scriptura libelli vel tabularum [in ver]sibus n(umer)o centum

bracario pro excisura et <o>rnatura pro birro qualitatis primae

<bracario> pro birro qualitatis secundae

<bracario> pro caracalla maiori

<bracario> pro caracalla minori

<bracario> pro bracibus

<bracario> pro udonibus

sarcinatori in veste subtili replicat<u>rae

eidem aperturae cum subsutura holosericae

eidem aperturae cum subsutura supsericae

<eidem aperturae cum> [sub]suturae in veste grossiori

[c]entunclum equestrae quoactile album sive nigrum librarum trium

[c]entunclum primum ornatum ab acu ponderis supra script[i]

[color]atori [in] tunica muliebri vulgari rudi

<coloratori in tunica muliebri vulgari> ab usu

<coloratori> in strictoria virili de tela

<coloratori in strictoria virili> ab usu

<coloratori> in infantili rud<i>

<coloratori in infantili> ab usu

<coloratori> sagum sive rachanam rudi

<coloratori sagum sive rachanam> ab usu

<coloratori> in tapete rudi

<coloratori in tapete> ab usu

ceromatitae in singulis discipulis menstruos

paedagogo in singulis pueris menstruos

magistro instituto<ri> litterarum in singulis pueris menstruos

calculatori in singulis pueris menstruos

notario in singulis pueris menstruos

librario sive antiquario in singulis discipulis menstruos

<g>rammatico Graeco sive Latino et geometrae in singulis discipulis menstruos

oratori sive sophistae in singulis discipulis menstruos

advocato sive iuris perito mercedis in postulatione

advocato sive iuris perito mercedis in cognitione

architecto magistro per singulos pueros menstruos

capsario in singulis labantibus

balneatori privatario in singulis lavanti<b>us

 

ж (denarii) [v]iginti quinque

ж (denarii) quinquaginta]

ж (denarii) quinquaginta

ж (denarii) quinquaginta

ж (denarii) quinquaginta]

ж (denarii) quinqua[ginta]

ж (denarii) sexag[inta]

ж (denarii) sexa[ginta]

ж (denarii) qu[inquaginta]

ж (denarii) septuagin[ta quinque]

ж (denarii) centum quin[quaginta]

ж (denarii) quinqua[ginta]

ж (denarii) quinquag[inta]

ж (denarii) quinquagin[ta]

ж (denarii) sexaginta

ж (denarii) quinquagint[a]

ж (denarii) duos

 

 

ж (denarii) duos

 

ж (denarii) [v]iginti q[ui]nque

ж (denarii) [v]iginti

ж (denarii) [v]iginti quinque

ж (denarii) sex

ж (denarii) [v]iginti

ж (denarii) duos

ж (denarii) duos

 

 

ж (denarii) octo

ж (denarii) sex

ж (denarii) sex

ж (denarii) quattuor

ж (denarii) sex

 

ж (denarii) septuaginta quinque

ж (denarii) quinquaginta

ж (denarii) [v]iginti quinque

ж (denarii) [v]iginti quinque

ж (denarii) [v]iginti quinque

ж (denarii) [v]iginti quinque

ж (denarii) sex

ж (denarii) octo

ж (denarii) cen[tum]

Đ (denarii) XL

 

Đ (denarii) XXV

Đ (denarii) XX

[Đ] (denarii) X

 

ж (denarii) se<xa>[ginta]

ж (denarii) quadrag[inta]

ж (denarii) [v]iginti q[uinque]

ж (denarii) [v]iginti

ж (denarii) [v]iginti

ж (denarii) quattuor

ж (denarii) sex

ж (denarii) quinquaginta

ж (denarii) triginta

ж (denarii) quattuor

ж (denarii) centum

 

ж (denarii) CC quinq[uaginta]

ж (denarii) sedecim

ж (denarii) decem

ж (denarii) decem

ж (denarii) sex

ж (denarii) sex

ж (denarii) d<u>os

ж (denarii) sedecim

ж (denarii) sex

ж (denarii) [v]iginti quattuor

ж (denarii) decem

ж (denarii) quinquaginta

ж (denarii) quinquaginta

ж (denarii) L

ж (denarii) septuaginta quin<que>

ж (denarii) septuaginta quinque

ж (denarii) quinquaginta

ж (denarii) ducentos

 

ж (denarii) ducent<o>s quinquaginta

ж (denarii) ducentos quinquaginta

ж (denarii) mille

ж (denarii) centum

ж (denarii) duos

ж (denarii) duos