B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Dudo de St. Quentin
ca. 960 - 1026
     
   G e s t a   N o r m a n n o r u m
s e u   d e   m o r i b u s   e t   a c t i s
p r i m o r u m   N o r m a n n i a e   d u c u m


C a p i t u l u m   6
( f o l .  1 7 r - 1 7 v )


_____________________________________________


CVMQUE DIV SCANZA insula mestus moraretur. sollicitaque
contorquentis animositatis cogitione estuans. moliretur ut
uindicaret de inimicis suis. plurimique quos fugarat de datia
regalis unanitas. ad eum reuerterentur; fessos labore artus.
sopore oppressos uox diuina illi sonuit dicens. Rollo. uelociter
surge. pontum festinanter nauigio transmeans. ad anglos perge. ibi
audies quod ad patriam sospes reuerteris. perpetuaque pace in ea
sine detrimento frueris. Hoc somnium cum cuidam sapienti uiro et
christicole retulisset. huiusmodi sermone interpretatus est. Tu
uergente uenturi temporis cursu. sacrosancta baptismate
purificaberis. praedignusque christicola efficieris. et ab errore
fluctuantis seculi ad anglos scilicet angelos usque olim
peruenies. pacemque perhennis gloriae cum illis habebis. Illico
uero nauibus aptans remisque eas exornans. atque frumento. uino
tergisque suum eas onerans. ueliuolum mare caeleriter peruolans.
anglos aggreditur ibique morari quiete diu suspicatur. Audientes
autem illius territorii pagenses. quod rollo dacus adueniret;
aciem maximam contra illum construxerunt. Eumque ab illis finibus
fugare conati sunt. Qui more solito. ad praelium indubitanter
illis occurrit; plurimosque illorum prostrauit. atque caeterorum
fuga uertentium dorsa hasta fatigauit. Denique pagenses prioribus
plures coaceruantes; contra rollonem iterum aciem robustissimam
dirigunt. eumque occidere aut fuga labi conantur. Ille uero
studiis belli edoctus certaminisque necessitate asperrimus. galea
auro mirifice compta. trilicique lorica indutus; contra
obiurgantium et proficiscentium in se turmas armigeras. uelociter
atque indubitanter perrexit. Miliaque illorum immaniter
prostrauit. uiatrici manu caelerique cursu profugos persequens
multosque principum capiens; locum praelii reuertens. occisorum
corpora terra condit; caeterosque
plagis infectos deportauit; captosque nauibus connexuit. Tunc
trimodo errore estuans. si datiam reperet. an frantiam pergeret.
aut angliscam terram praeliis affligeret. et sibi uindicaret.
coepit anxiari nimiumque tristari.

APOSTROPHA AD EUNDEM.
Rollo quid horrescis titubans. metuisque uacillans?
Quid torques animum meditatus. peste repletum?
Quid cor comburis curarum sorde refectum?
Quid hiscens animo quid uoluis nunc meditando?
Cur heres pater obtutu defixus in uno?
Ambigua et creperum memorans quid mente retractas?
Quidque stupes casum presenti sorte malignum?
Ordine fatali post multa pericula belli.
Feruentis pelagi post equoreosque tumores.
Perpes christicola francisca celsior aula.
Patritius meritis florescens iure ualebis.
Emeritam et capies condigna merce coronam.
In summoque bono deitate mereberis uti.