B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Dudo de St. Quentin
ca. 960 - 1026
     
   G e s t a   N o r m a n n o r u m
s e u   d e   m o r i b u s   e t   a c t i s
p r i m o r u m   N o r m a n n i a e   d u c u m


C a p i t u l u m   2 7
( f o l .  4 6 r - 4 7 r )


_____________________________________________


Arnulfus uero nefariae dolositatis liuore infectus. uenit
super corbeiae riuulum. cum suis omnibus. misitque internuntium.
ad ducem vuillelmum. deprecans contra se uenire illum. usque ad
pinchiniacum ut fluenta somenae essent obstacula; inter utrumque
exercitum. ne forte perpetrato quod decernebat infelix dolo agere;
impediretur a northmannico exercitu superueniente. Tunc uero dux
vuillelmus peruerse dolositatis legationi credens. precibusque
fauens fraudulentis; suarum legionum exercitum illic ire cogit.
Ast arnulfus super renuntiatis letus et hylaris; super ripam
somenae fluminis. hic martirizandus citra; ille dolosus et
perfidus. ultra resedit. Est namque ibi insula puteulando
exaestuantis somenae gurgite. hinc inde et altrinsecus circumdata;
quam petit nauigio arnulfus cum quatuor perfidis. dissimulans se
cum vuillelmum ducem sanctissimum concordari. Misitque ad ducem
vuillelmum in dolo uerbis pacificis; ut ueniret illuc. cum
duodecim militibus suis. Transgredienti nauem vuillelmo cum xii.
suis; uenit arnulfus obuius claudicans. et subnixus duobus suis.
coepitque illi dicere simulando. et decipere eum propositionibus
humillimis. Ad te uenio supplex. ut meos tuosque concilies; sisque
mihi adiutor aduersus meos infideles. quia infirmitate subactus.
nequeo dominari; et opprimere huius terrae rebelles. Totius etenim
galliae monarchiae salubri concilio dominaris; ideoque super me
meosque dux et marchio desidero ut habearis. Esto mihi defensor et
aduocatus. contra ludovvicum regem. heribertumque principem; atque
hugonem praepotentissimum ducem. et quandiu superstes fuero. ero
tibi tributarius; meique seruient tibi. ut domino serui. Post meae
resolutionis excessum; possidebis meae dicionis regnum. Herluino
tuo comiti. quae contra me offendit; uoluntarie dimittam. Eique
pacificus et beniuolus; omni tempore existam. Dux uero
vuillelmus putans quod corde beniuolo et perfecto. fideque
integra non perfidia loqueretur; pacificauit herluinum
cum arnulfo perfido. et suis omnibus. Tota die paene ducta.
morosis ambagibus; pactaque pace ab utroque principe;
vuillelmo scilicet fide. atque ab arnulfo perfido corde. cum a
caeteris principibus; Vuillelmus cum duodecim regreditur. dato
osculo arnulfo; intratque cum remige classem solus; duodecim
comitibus altera antecedentibus. Tunc eiricus. balzoque et
rotbertus. atque ridulfus perfidi. coeperunt subdola reciprocaque
uoce dicentes. Vuillelmo duci dolose fari. Domine domine melioris
consilii obliti; torque parumper precamur nauim; quia uolumus te
paucis. Noster senior nequit te amplius aggredi. quia podagre
infirmitate scis eum detineri; sed mandat mirabile cuius oblitus
est tibi. Tunc vuillelmus fide integerrimus. perfidorum precatibus
crebius compulsus; torquet nauim caelerius. uenitque ad ripam
fluminis. armorum securus; sine suis cum eis locuturus. At illi
sub pellium tegmine iam absconsis. quatuor mucronibus celeriter
extractis; rabie inmanissimi furoris accensi. diabolicoque spiritu
exagitati; percutiunt et occidunt. Heu dolor. Innocentem
vuillelmum uidentibus cunctis. Hincque cum domino omnium
nequissimo. celeri classe transuecti; suoque exercitui annexi.
praepeti equitatu potiuntur fuga lapsi. Northmanni uero et
brittones. morte piissimi vuillelmi sui senioris nimium lugubres.
ulcisci praeobtantes; nusquam uada hac et illac. celeriter
discurrentes. Sic preciosus marchio vuillelmus testisque christi
gloriosissimus. felici martirio consecratur. Taliterque regnum
coelorum. quod diu concupiuit adeptus; uiuens in christo feliciter
coronatur. Perfusum quippe sui cruoris rore. beati uiri corpus
iacuit exanime; uerum anima in coelum ab angelis deducta. inter
choros angelorum inestimabiliter est collocata. Quaedam ilico
phalanx decepti et martirizati vuillelmi cucurrit ad eum. et trans
ripam fluminis somenae altrinsecus. cum magno eiulatu naue
detulerunt. Inquirentes autem ingentibus cordium suspiriis.
magnoque oculorum fletu liuores eius. atque deflendo sanguinolenta
reuoluentes uestimenta illius; reppererunt paruissimam clauim
argenteam dependentem. in strophyo lumborum eius. Sciscitantibus
illis a domigenis quampluribus. cuius rei gratia cinctorio clauis
illa dependeretur; respondit quidam camerarius secretorum eius
conscius. Noster senior vuillelmus uouit se hoc laudabile saeculum
derelicturum. et se fieri post hoc flebile placitum; gimegias monachum.
et haec clauis custodit in quodam scrinio et coartat monachilem habitum.
scilicet cucullam et suparum laneum. Statim uero corpus sacrosanctum.
feretro uelociter impositum; et rotomagensi urbi cum magno eiulatu
delatum. in aecclesia beatae mariae genitricis dei honorifice
sepelierunt. Conuenit etiam omnis pene prouincia. lugens
ineffabili mestitia et ad coelos usque alta emittens suspiria;
quin etiam adducens secum filium eius RICARDVM. nomine. luctuosa.
Quem antequem conderetur corpus tumulo uidentes; berengerus et
alannus ceterique brittones. necnon northmannorum principes;
dixerunt nimium eiulantes. Seniorem pro dolor perdidimus; seniorem
unanimes. faciamus. Ilico sanctae recordationis puerum nomine
RICARDVM. intronizantes; illiusque uoluntariae effecti fideles.
fecerunt ex eo ducem sibi unanimes. Compleuit itaque sacratissimus
dux vuillelmus et martir christi gloriosissimus. agonis sui
cursum; anno ab incarnatione domini dccccxliii. xvi kalendas
IANVARII. rege ludouico regnum frantiae tenente; deo uiuo et uero
regnante in trinitatis plenitudine et unitatis maiestate.

APOSTROPHA
Erutus aequorei crescente tumoris ab estu.
Sirtibus et nocuis pariter. sorbente caribde.
Multiplicis cumulo pro diffuso turbinis atque
Ventis. mixturaque simul uoluentis harenae.
Vasa ferens figulus. fragilis heu materiei.
Ad portum latus sum tempestate priuatum.
Qua. uia. uita. salus. meritum culmen. fidei spes.
Quoque corona datur. merces sudoris honesta.
Coeli muneribus quo digni munificantur.
Octauae sortis. natalia quoque nouantur.
Vilis sed quia sunt figmenti uasa lutosa.
Vt reor haut cuiquam dare. nec licitare ualebo.
Verum littoribus ponti contrita iacebunt.
Est alias portus diuerso merce repletus.
Quo uario digni mercantur. fenore sumptus.
Quo datur impirium certaminis emolumentum.
Exanimes arctus christo. quo uiuificantur.
Hunc pergam; plena diuerso merce carina.
Sic iam fortuitu digesta diu; excipientur.
Ne patiar figulus. sanam tam ridiculosam.
A que operis nostrique laboris detrimentum.