B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Dudo de St. Quentin
ca. 960 - 1026
     
   G e s t a   N o r m a n n o r u m
s e u   d e   m o r i b u s   e t   a c t i s
p r i m o r u m   N o r m a n n i a e   d u c u m


C a p i t u l u m   4 7
( f o l .  7 2 v - 7 3 v )


_____________________________________________


Cum autem Richardus marchio celebris. uidelicet columba christi.
sine felle amaritudinis. eniteret omnium bonorum titulis.
quietumque et solidum ab inimicis teneret regnum northmannicae
brittonicaeque regionis. nullaque gens auderet feritare cum Richardidis;
hugo. dux magnus et mirabilis. coactus inbecillitate sui corporis.
coadunatis pariter militibus suis. antequam defungeretur; in
extremis positus dixit. Richardo northmannorum duci
praepotentissimo. filiam meam licet tenere aetatis sit futuri
nuptiis conubio. sacramento uestro consilio tradidi; quam cum
congrua habilisque uiro fuerit. largiri illi non differatis. Ipse
uero uxoris meae filiique mei. dum in id aetatis erit. aduocatus
sit; uosque consiliis eius saluberrimis. et mandatis ultronei
inhereatis. Defuncto uero hugone francorum duce. omnes unanimes ad
Richardum tante potestatis marchionem conuenere. seque commiserunt
sub patrocinio consilii eius et tutele. Incumbebant autem omnes
uoluntariae eius seruicio; et famulabantur libenter ut domino
ipsi. Ipse autem muneribus praemaximis mirabilibusque donis eos
ditabat; beneficiisque largissimis eos augmentabat. Ipsi autem
toto mentis affectu diligebant eum; summoque reuerentiae cultu
recolebant eum. Parebant humiliter eius iussionibus et dictis; et
obtemperabant oboedienter eius praeceptis. Ipse regebat eos
blande. ut paterfamilias seruos. et alebat eos dulciter fomite
benignissimo; ut pater filios. Eius consilio tractabantur commoda
secretioris ordinis sub palestra theoricae uite desudantis;
eiusque cultu. adornabantur utilia ordinis. ampliorem uitam
ducentis scilicet sub practicae uitae agonae colluctantis.
Rempublicam strenue blandeque et leniter praelatos regere cogebat.
et ne alicui ullum praeiudicium facerent. minabatur et postulabat.
Richardo uero duce sagaci iustoque legum moderamine. terram paene
totius galliae salubriter regente; exultabant coelorum ciues.
inmensas praeconiorum laudes. indiuiduae trinitati referentes.
Gaudebat omnis terra; iubilans domino in letitia. Plaudebant omnes
in excelsis; et referabant grates omnipotenti. qui illis patricium
et ducem; tantorum bonorum incrementis largitus est cluentem.
Northmanni uero tanto censore tantoque aduocato gratantes; illoque
praesente non tantum frui uolentes. uerum etiam de posteritate co
gitantes. ut gloria prolis uiro non deesset; utque uiri germine
non destituantur per progenierum successiones. uenerunt ad eum
dicentes. Res cuiusque negotii. quae sacramento uerae fidei
determinantur ab horthodoxis; opere precium est quo expleantur.
indeterminato spatio praefiniti temporis. Quocirca filiam hugonis
magni francorum ducis. quam illo superstite sacramento conectendam
tibi conubio sanxisti; antequam praefiniatur terminus statuti
temporis. si congrua habilisque et nubilis fuerit. lege maritali
praedignum est tibi copulari. Illa uero ut audiuimus uirgo
elegantissimae speciei et formae. apta genialis conubii
commixtioni congruentique delectabilis concubitus amplexioni.
masculini seminis uiribus minime differt succumbere. Richardus
uero uirilis ubertatis pollens potestate; dicitur suis
respondisse. Quod sancitum est fide peractum iri; consequens est
exsecutum iri. Ilico praeparantur nuptialis sumptus commoda;
adhornabanturque mirificae compositionis sponsalia. Northmannicae
igitur brittonicaeque regionis optimatum manu asscita.
praeparatisque omnibus fescennino cultui quae erant necessaria.
cum incomputabili principum congressione. eam decenter et
honorifice deduxit ad rotomagensis urbis palatia.

Prolis optatae posteritatis.
O semper cupidi. indiguique.
Northmanni proceres. belligerique.
Viuacis mentis igne calentes.
Non hac quae uehitur. uirgine proles.
Nascetur populumque reget heres.
Verum diuino numine nutus.
Coelestis uirgo; prodiet olim.
Stirpe dacigena. nobilis alma.
Pulchra. percelebris. et reuerenda.
Digna. praeelecta. et recolenda.
Cauta consilio. prouida prudens.
Quam dux Richardus. marchio iustus.
Pluribus sibimet; eliget unam.
Iungens conubio. foedere pacto.
Quaque uergente tempore dignus.
Nascetur heres; germinis almi.