BIBLIOTHECA AUGUSTANA

 

Petrus Pomponatius

1462 - 1525

 

Quaestiones super libros

De anima

 

1519/1520

 

Textus:

Quaestiones super libros De anima.

Primum edidit Burkhard Mojsisch 2012.

(Pro textu digitalizato Burchardo Mojsisch magnas gratias ago. U.H.)

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Conspectus quaestionum:

 

Utrum anima sit mortalis vel immortalis?

Utrum principium individuationis sit forma vel materia?

Utrum plantae habeant animam?

Utrum imaginativa semper sit cum sensu?

Utrum intellectus separetur a vegetativa et sensitiva?

Utrum animal carens sensu careat desiderio?

Utrum communis definitio animae sit de numero definitionum univocarum?

Utrum omne habens sensum tactus habeat imaginationem?

Utrum potentiae animae servent ordinem prioritatis et posterioritatis?

Utrum potentiae distinguantur per actus et actus per obiecta?

Quare ARISTOTELES magis probat, quod generare sit opus naturae, quam nutrire?

Utrum generare, quale ipsum est, sit perfectissimum opus viventium?

Utrum in intelligentiis et in deo sit generatio?

Utrum inanimata habeant nutritivam et augmentativam?

Quomodo animata et inanimata nutriantur?

Utrum nutritio fiat continua per totum tempus vitae viventis?

Utrum potentiae animae vegetativae sint activae?

Utrum deus immediate concurrat ad productionem animae?

Utrum detur sensus agens vel non detur?

Utrum species sensibilis et sensatio sint idem realiter?

Utrum in absentia sensibilis possit causari sensatio?

Utrum cogitativa denudet speciem substantiae a sensibilibus propriis et communibus?

Utrum color sit idem formaliter, quod lux?

Quomodo idem sonus potest esse realiter in tot partibus aeris?

Utrum sonus possit esse in eadem parte aeris secundum esse actuale et spirituale?

Utrum existens in domo clausa vel in caverna possit audire sonum, cum sonus in aere habeat

duplex esse?

Utrum aer complantatus in aure sit verus aer vel non?

Utrum tactus sit nobilior visu?

Utrum nomina odorum sumantur a nominibus saporum vel a qualitatibus tangibilibus?

Utrum gustus sit perfectior olfactu vel e contra?

Utrum sit verum, quod animalia bruta percipiant odores solum nutrimentales, homines vero

nutrimentales et non-nutrimentales?

Utrum valeat illa consequentia: Si coopertura in olfactu hominis sit ad bene esse, sequitur, quod

olfactus hominis sit perfectior?

Utrum gustus sit quidam tactus?

Utrum grave et leve sint substantiae?

Utrum grave et leve cognoscantur absque motu?

Utrum caro sit medium sensus tactus et quare?

Utrum locus sit conservativus locati?

Utrum aer et aqua in sua puritate existentes possint calefieri vel infrigidari?

Numquid sensus tactus sint plures?

Utrum sensus tactus sint infiniti vel finiti?

Quid sit organum tactus?

Utrum duo corpora dura in aere vel in aqua possint se contangere?

Utrum sensus tactus indigeat medio extrinseco?

Utrum aeque calida aut aeque frigida tactus possit sentire?

Utrum, si manus debeat percipere calidum ut quinque, debeat fieri calida ut quinque?

Utrum immutatio realis sit prior immutatione spirituali?

Utrum in tactu semper immutationi spirituali sit coniuncta actio realis?

Utrum aeque durum possit sentiri?

 

--------------------------------------------------------

 

Quaestiones ad mentem Pomponati determinatae:

 

Utrum corpora simplicia nutriantur?

Utrum nutrimentum patiatur a nutribili et non e contra?

Utrum nutrimentum et nutribile conveniant in eadem materia?

Utrum nutritio fiat per minima?

Utrum inter nutribile et nutrimentum sit contrarietas?

Utrum genita per putrefactionem sint eiusdem rationis cum genitis per propagationem?

Utrum potentiae animae distinguantur ab ipsa anima?

Utrum deus cognoscat haec inferiora?

Utrum mixta, sive animata sive inanimata, recedant ab aequalitate per calidum et humidum?