BIBLIOTHECA AUGUSTANA

 

Jean Jaurès

1859 - 1914

 

De primis socialismi germanici lineamentis

apud Lutherum, Kant, Fichte, Hegel

 

1891

 

___________________________________________________________________

 

 

 

i. De Luthero.

 

Martin Luther, Von Kaufshandlung und Wucher, 1523.

 

 

i. De Luther

 

 

Scio equidem socialismum Germanicum non meram esse et contemplativam philosophiam, contendit et propugnat, et praesentis status civilis fundamenta vult eruere: non doctrina est tantum, sed factio in civitate. At et ipsa philosophia aliquando bellatrix surgit et induit arma et politico certamini miscetur; non coelum modo intuetur, sed et terram. Et si Socrates philosophiam a coelo evocavit, socialismus iustitiam a coelo, id est a regione «idearum» evocat ut ad eam vitam hominum informet. Fichte, Lassalle, Marx, Schäeffle et duces fuerunt simul et doctores.

[2] Si enim socialismum Germanicum introspicias, quamdam in eo philosophiam inclusam reperias. Nam et certam esse in historia et oeconomica dialecticam contendit quae et rerum formas et hominum relationes mutat. Et libertatem non tanquam abstractam contraria eligendi potestatem, aut temerariam individui cuiusque civis licentiam, sed tanquam hominum veram aequalitatem et inter se communionem definit. Et denique non vanam et ab ipso mundo et naturali rerum ordine abscissam iustitiae imaginem et coelestem umbram prosequitur, sed ipsam tanquam corpoream iustitiam rebus ipsis immixtam et innixam apprehendit. In socialismo igitur Germanico certa quaedam et dialecticae sive universalis motus, et libertatis humanae, et naturae Deique doctrina inhaeret.

Nec necesse est, ut socialismi et philosophiae Germanicae vinculum deprehendamus, omnem istius philosophiae historiam amplectamur: satis est illos homines interrogemus qui Germanicum tanquam ingenium et cogitandi morem informarunt. Non ab humilibus et demissis ingeniis defluunt eventa et historia decurrit, sed ab altissimis: quis autem neget Lutherum, Kant, Fichte et Hegel inter aut theologos aut philosophos Germaniae esse culmina?

Nec mirandum est si istam materialistam doctrinam quae a quadam Hegelianae philosophiae parte procedit omittimus, quamquam, in oeconomica, socialismo vicina fuerit: sed Feuerbach, ut exemplum afferam, non magister fuit socialistae illius praeclari [3] qui Marx vocatur, sed condiscipulus. Ambo eamdem Hegelianae philosophiae interpretationem instituerunt, alter in ipsa philosophia, alter in oeconomica. Et ipse Marx declarat se Hegelianam dialecticam amplexum esse, sed in materialismum conversam et ab inani subtilitate in terrestre quoddam metallum, ferrum aurumve transmutatam. Ceterum, cum socialismum Germanicum non ad materialismum «extremae Hegelianae laevae» sed ad illos idealistas refero qui Lutherus, Kant, Fichte et Hegel vocantur, non solum veram et profundam socialismi Germanici originem tangere volo, sed futuram illius socialismi quasi «evolutionem» praefigurare. Nam si hodiernus Germaniae socialismus, sub aspectu et tanquam sub clypeo materialismi pugnat, hic est tanquam belli praesentis habitus, non pacis futurae. Se materialistas esse et affirmant et credant socialistae ut terram, omnibus superstitionis umbris liberatam, sub duro tanquam lumine et crudo asperis miseriis hirsutam facilius ostendant. Sed in imo socialismi corde Germanicus vivit idealismi spiritus.

Hoc nobis manifestum erit cum quid et Lutherus et Kant et Fichte et Hegel socialismo contulerint, viderimus; manifestum erit quoque socialistas veros philosophiae Germanicae et tanquam ipsius Germanici ingenii discipulus fuisse.

Sed hoc primum clarius significabit quantum res ab ideis procedant, et historia a philosophia pendeat. Nam primo aspectu credas in Anglia praesertim socialismum floruisse, cum in Anglia praesertim [4] novus oeconomicus ordo, qui Pecuniam fundamentum habet, creverit arroganter. In Anglia utique facile erat omnem oeconomicum processum deprehendere. Quis autem hunc processum et vidit et descripsit? Non Angliae philosophus, sed Germaniae, Angliam incolens, Karl Marx. Si Marx non in ingenio tanquam impressam habuisset Hegelianam dialecticam, non omnem Angliae oeconomicum processum illi socialistae dialecticae subiecisset. Anglia res ipsas praestavit, sed philosophia Germanica interpretationem, et socialismus in ingenio Germanico natus est prius fere quam in ipsa Germania magna industria extra normam creverit, et oeconomicae socialismi conditiones exstiterint.

Sed ista generalia relinquamus et unum quodque istorum culminum, quae elegimus, ascendamus.

A doctore Martino Luthero incipimus: non philosophus ille, sed theologus. Sed in Germania non, tanquam apud nos, philosophia a theologia dividitur. Nec Christianam fidem repudiant philosophi, sed interpretantur et sibi accommodant. Theologi rursus vere philosophantur, cum, a Luthero, libertatem interpretandi et commentandi quasi fundamentum fidei et prope fidem ipsam posuerint. Item a Luthero praesens Germania incepit. Nascente sexto decima saeculo, sanctum imperium Germanicum prope nonnisi nomen erat et umbra; in principatus innumeros et discordes, tanquam in pulverem violentum, dividebatur; nulla fere communis mens; Lutherus contra, cum certamen adversus «indulgentias» suscipit, [5] totam Germaniam, oppressam et devoratam, avarae opponit Italiae, et, ut ipse loquitur, «communem Germaniam», resuscitat. Non equidem post reformationem Germania politica unitate cohaeret; sed contra, per duo saecula, in fragmenta et particulas dissecatur ac disturbatur. Sed, per Lutherum, communis sub ista politica divisione manet fides et communis intellectus. Lutherum itaque Germani verum patrem novae Germaniae appellare possunt. Et nobis cum iam socialismum in Lutheri doctrina et scriptis inclusum reperimus, ius est dicendi socialismum Germanicum in prima tanquam et profunda Germaniae radice misceri et adhaerere.

Non profecto Lutherus civilem statum reformare studebat, sed et mentis et conscientiae et fidei. Illi sat erat si homines Christum, per tot saecula obscuratum et «in fumo humani erroris» involutum clare rursus perspicerent et pie adorarent.

Cum «pagani» in arma ruerunt et vastationes et incendia, vehementer eos Lutherus aggressus est et reprobavit. Imo contendebat illos, quia terrestria curabant, non coelestia, iam non Christianos esse. Quicumque sit status civilis et terrestris ordo, qui vult Christum sequi potest. Stella est Evangelium verum, quae per coelum totum vagatur, undique et omnibus visibilis, illis etiam qui in imo servitutis et aerumnae profundo iacent. Sed quamvis Lutherus non ad terrestria et civilis ordinis reformationem spectaret, tamen ipsa doctrina, vel inscius imo vel invitus, praesentem Germaniae ordinem subvertebat; [6] terra in coelo est, et tanquam coelo mixta. Qui renovat coelum, et terram renovat. Lutherus itaque cum aequalitatem Christianam tantum assequeretur, civili quoque aequalitati viam parabat et muniebat.

Primum, tot servis et pauperibus potentium arrogantia et avaritia obrutis Ecclesiae Romanae casus, quae potentes et arrogantes sustentabat, ipsorum principum et tyrannorum cladem et ruinam praenuntiabat et quasi promittebat. Te, pauper homo, te, misera plebs, premunt et comites et duces et principes. Sed quid in terra potentius et avarius quam ipse papa? Papa autem a Luthero, id est a monacho inermi, debellatur, non iam Christi est figurae, sed Antichristus; tota fere Germania eum detestatur, et iugum Romanum rumpit; et una cum papa, cum pontifice diaboli, omnes papae ministri ridicule: deiiciuntur; evanescunt cardinales prima veritatis luce tanquam purpureae larvae, quae in nocte diabolica splendebant; et tremuli latent archiepiscopi et episcopi, et monasteria vacua sunt, tanquam deserta theatra, cum finita est comoedia. Surge, igitur, pauper homo et spera: nam Ecclesia Romana quasi omnis tyrannidis exemplum erat et omni tyrannidi adminiculum: quo nunc sublapso totum corruet et violentiae et iniquitatis et aerumnae aedificium. Hoc Lutherus, non dicens, dicebat; et in verbis eius fidem tantum et Christum sonantibus haec misera plebecula audiebat quasi intimum verbum.

Quid, quod Lutherus perfectam et absolutam omnium Christianorum aequalitatem affirmabat? Non [7] iam laici submissi, et sacerdotes superbi, sibi quasdam cum Deo peculiares amicitias arrogantes: quicumque Christianus, id est in Christo baptizatus est, plenum ius habet divina verba legendi et commentandi et praedicandi. Omnis Christianus sacerdos est. Cum recenti tempore suffragium universale in Gallia declaratum est, multi sunt qui istam politicam aequalitatem temerariam nimis et quasi portentosam aestimaverunt. Quam multo Lutherus audacior, qui sacerdotium universale declarabat! Et nunc quoque, si omnes homines in imo cordis, et ut ait Hamlet, in corde cordis inter omnes humanas mentes et conscientias divinam esse aequalitatem sentiebant, non tolerarent amplius, vel una die, plerasque humanarum mentium sub aerumnae pondere obrui, et procul lumine veritatis ac gaudio fraternitatis, languere. Plerique homines verbo homines, re iumenta sunt: quis autem iumentis conferre vellet sacerdotium?

Item Luthero sacramenta non valebant nisi perfecta aequalitate Christianorum et communione. Missa privata, in qua solus sacerdos pro se sacrificium offert, impietas est et usurpatio. Vera missa et divina non sacrificium est sed communio. Cum sacerdos solus panem manducat, vinum bibit, solitudo est, non communio. Quae est ista superbia qua sibi tantum sacerdotes Deum vindicant? Cur panem et vinum sibi, panem tantum laicis praebent? Cur sibi totum Deum, aliis dimidium Dei tribuunt? In omnibus missis quas sacerdotes celebraverunt, panis divinus erat quia cum Christianis praesentibus dividebatur, [8] vinum contra et re et specie vinum erat quia sacerdoti superbo reservabatur. Hic tantum Deus est ubi et aequalitas Christiana et fraternitas... Mirum profecto aequalitatis etiam civilis fontem!

Sed ut theologiam relinquamus et ad philosophiam meram proprius accedamus, quid de libero arbitrio, quid de natura censuit Lutherus? Nam a definitione liberi arbitrii et naturae socialismus pendet. Nam primum, quod ad liberum arbitrium attinet, si homo per se plane et absolute liber est et bono perficiendo idoneus, quid refert adiuvare illum et ita ordinem rerum et civilem statum corrigere ut in homine semper veri lumen illucescat et boni iustique amor confirmetur? Si quisque homo a se tantum pendet et per se tantum valet, non de universo rerum et vitae humanae ordine curandum est. Si contra homo tantum liber est quantum et veritas illum illuminat et iustitia informat, qui et veritatem et iustitiam rebus humanis miscet ille cuique homini suam intimam libertatem confirmat et auget. Et si ita liberum arbitrium definis ut a veritate et aequitate pendeat, socialismo non repugnas.

Lutherus autem liberum arbitrium esse negabat; sed verbis utens, more suo, quasi violentis servum esse hominis arbitrium contendebat, servum Dei. Quid infirmius, quid imbecillius homine quem peccatum originale corrupit et fregit? Si homo sui esset, non esset Dei. Non cum Deo dividitur imperium. Aut Deus est in homine nullus, aut nullus est ante Deum homo. Nec sua virtute potest homo, cum in bono [9] est, bonum evadere, cum in malo est, malum evadere. Voluntas humana tanquam iumentum in medio posita est, et ut Diabolus insedit in eam aut Deus, vehit Deum aut Diabolum, nec ipsa assumere Deum aut Diabolum potest, nec excutere. Non facultatem habet mutationis, seu in melius, seu in peius. Arbitrium servum est; non tamen ipsa anima serva est, cum ea eius est natura ut sese ipsa non regat. Non igitur patitur violentiam, patitur naturam suam. Quid illi qui homini liberum arbitrium tribuunt? An perfectum et absolutum? Deum negant et ab homine secludunt. Si contra hominis arbitrium ita liberum esse definiunt ut opus sit etiam, ad bonum faciendum, gratia adiuvante et Dei auxilio, quid faciunt quam falsa libertate miserum hominem irridere? Tu, pauper, dives es... Si tantum Deo placet. Tu, serve, catenis obrute, rex es... Si tantum Deo placet! O pauperem divitiam! O captivam libertatem! O servum imperium! Nonne melius est servitutem nostram a Deo confiteri ut per eam, fidentes Christo, liberi fiamus! Dicesne et promissa Dei inania esse et inanes minas si homo non liber est? Sed in cursibus Olympicis corona promittebatur omnibus, non omnes tamen ii erant qui tollerent. Non idcirco, quod Deus quaedam imperat, homo is est qui ea, sola sua virtute, impleat. Non quodcumque facere debemus, possumus. Sed nonne iniquum est Deum, si ipse in homine peccatum facit, mortem peccatoris velle? Deus est absconditus et voluntas eius inscrutabilis! Distingui oportet inter Deum praedicatum et Deum absconditum; id est inter verbum [10] Dei et Deum ipsum. Deus, verbo suo, omnes homines ad salutem vocat; sed Deus, voluntate sua, hos ad salutem, illos ad mortem vocat. Nec hoc iniustum est: nam non veram habemus Dei mensuram et iustitiae normam. Tres sunt gradus veritatis, et quasi tria lumina: lumen naturae, lumen gratiae, lumen gloriae. In lumine naturae nos hoc offendit quod malo homini et impio in vita terrestri omnia saepe prospere succedunt : sed in lumine gratiae perspicimus terrestrem vitam partem esse tantum vitae humanae et ultra eam mercedem iusto, poenam impio reservari. Sed cur hunc Deus ad bonum, illum Deus ad malum praedestinavit? Hoc nos in lumine gratiae non clare videmus, et temeraria opinione iustitiam laedi balbutimus. Sed cum usque in Deum profundum et absconditum lumine gloriae intueri licebit, tum divina voluntas plane iusta et bona nobis apparebit. Ergo Deus omnia facit in nobis et nihil nisi Dei virtute valemus.

Miramur primum Lutherum illum qui iugum Romanum excussit et humanam mentem et conscientiam ab omni externa et aliena dominatione liberat adeo voluntatem hominum Dei iugo submittere ut servum proclamet esse arbitrium. Sed Deus non vis externa et aliena; sed tanquam spiritus intimus conscientiae adest. Cum humanae conscientiae externum Romanae Ecclesiae adminiculum subtraheret, illam Deo ipso fulcire intus cogebatur. Ceterum, si historiam revolvas, videbis omnes aut philosophos aut theologos qui hominem interiorem Deo tradiderunt, eumdem [11] ab externa hominum violentia et dominatione intactum praeservasse. Sic Stoici; sic Iansenistae. Iesuitae contra qui liberum esse arbitrium defenderunt, externis catenis pseudoliberam animam coercebant. Sed, quod ad socialismum attinet, qui hominem non in abstracto et mera indifferentiae libertate, sed tantummodo liberum esse affirmant quatenus Deo obedit, et in theologia philosophiave falsam et mendacem libertatis imaginem excludunt, iidem in oeconomica inanem libertatis umbram repudiant quae nomen habet non substantiam libertatis. Is tantum liber est, dixit Louis Blanc, qui non modo ius habet, sed veram facultatem agendi et virtutem. Nos Galli saepius, tum in philosophia, tum in oeconomica, singulam cuiusque hominis voluntatem in abstracto, ab omni rerum ordine separatam et seclusam, tanquam sibi sufficientem et imperium in imperio consideramus; et omnes dehinc homines aeque liberos esse contendimus. Inde haec in oeconomia sententia : «quisque sibi». Germani contra solent individuam cuiusque voluntatem universo rerum et divinarum et humanarum ordine implicare. Nihil valet voluntas humana nisi Deo; et in civitate nihil valet politica libertas nisi inter cives ordo iustitiae civitate ipsa constituatur. Ipse Immanuel Kant, quanquam voluntatem humanam absolute liberam declaraverit, tamen ipsam libertatem non mera et inani contraria eligendi potentia, sed universali officii norma definit et constituit; homo liber est quia officium perspicit, quod idem est et illi et omnibus rationalibus creaturis. Quisque homo ea [12] morali lege liber est quae amplior et sublimior est et omni homine et terra et coelo. Quid mirum si, cum libertatem moralem in lege morali esse declarant Germani, libertatem civilem in lege civili iidem esse demonstrent? Qui libertatem moralem cum officio confundunt, iidem libertatem civilem cum iustitia confundent, et nullam esse defendent libertatem nisi per iustitiam. Lutherus ergo cum voluntatem humanam a Deo segregare et abstrahere noluerit, illam libertatis verae comprehensionem lineavit quae, in oeconomica, fiet socialismus.

Item Lutheri de natura rerum doctrina congruit socialismo. Qui in oeconomica adversus socialismum reluctantur naturam rerum per se excellentem esse et optimam saepius affirmant. Et in toto mundo harmoniae sunt divinae, et in civili societate harmoniae sunt oeconomicae: ita ut nos naturam tantum sequi debeamus, quae sua lege et proprio motu, bonum, quod effici potest, efficit, et temeraria hominum voluntate et audacia in vanum perturbaretur. Lutherus contra ipsam rerum naturam peccato correptam esse et corruptam dictitat: non is est homo naturalis qui possit sine auxilio secundum iustitiam vivere; et ipse mundus sub peccati pondere cecidit, sub umbra culpae palluit. Et sol non splendet ut ante peccatum, et ipsae bestiae primam perdiderunt innocentiam; cuncta, contagione mali, et in civitate et in mundo infecta sunt. Qui ergo dicunt, cum novas iustitiae leges, novum et aequiorem rerum ordinem prohibere conantur: «hoc non solitum est; hoc mori contrarium; [13] et rerum naturae non congruens». Quid faciunt quam naturam rerum corruptam tanquam iustitiae normam et sibi sumere et proponere aliis? Si mundus iustitiae discrepat, non immolanda est iustitia, sed immolandus est mundus.

Lutherusque plena voce clamat vehementer: «pereat mundus, fiat iustitia!» mundus, id est praesens ordo mundi corrupti. Nam quemadmodum Lutherus voluntatem humanam a Deo segregare et abstrahere noluit, ita iustitiam ab ipsa rerum natura et mundo visibili segregare et abstrahere recusat. Non extra rerum naturam et visibilem mundum fiet iustitia, sed in mundo ipso correcto et reparato. Non in frigidis regionibus mortis iustitia splendebit, sed in vita ipsa, et tanquam lumini visibilis solis mixta. Ita implicantur invicem et involvuntur ordo rerum et iustitiae ordo ut quodcumque patitur iustitia, id et ipsa natura patiatur; et, decrescente iustitia, decrescat mundus et palleat; crescente iustitia, crescat mundus et illuminetur. Ut lapsum animae secuta est natura in mortem et ignorantiam et malitiam et tenebras praeceps, ita renovationem animae per Christum reparatae renovatus sequetur mundus, et a morte et a culpa et ab ignorantia et a nocte liberatus. Quid est Christus, nisi Deus ipse in ipsa rerum natura praesens et in mundo visibili? Nonne Deus ubique est «etiam in cloaco, et bestiarum visceribus»? Theologi vani et inanes, ut Origenes, qui, more philosophorum Graecorum, tanquam in abstracto semper spatiantur, res veras et vera mundi visibilis eventa, quae Scripturae [14] narrant, extenuant in subtilitates, et in symbola vertunt ac figuras. Hos Lutherus (in Geneseos Commentariis) vehementer increpat. Paradisus, non idearum et essentiarum regio, sed verus hortus est, et spatiosus et floridus et versus ad orientem. Vera etiam vitae arbor erat, qua, sine aliis alimentis, vires reficiebantur vel potius nemus erat unde humana gens, multiplicata, vitam excerpere posset. Sic ipsi naturae rerum vel diabolica, vel divina virtus miscetur, nec in regionibus ignotis aut fictis sed in ipso mundo bonum et malum invicem repugnant. Totus itaque mundus in hoc boni et mali, vitae et mortis bello implicatur; ut mors ab homine peccatore usque ad radicem omnis vitae manavit, ita vita hominis, per Christum reparata et ad immortalitatem provecta, omnia quae sunt, divina quadam contagione, immortalitate imbuet, nec homo tantum resurget immortalis, sed omnia quae fuerunt, et ipsa animalia et plantae ipsae, et omnis vita quae evanuit, et omnis flos qui transiit. Novum reparabitur coelum, et nova reparabitur terra: non coelum theologicum, et non inanis quaedam terrae figura, sed verum coelum et vera terra. Non ergo dicendum est: iustitia est alterius mundi, aut extra mundum est. Sub viventium sole et coelo visibili olim splendebit. Is est profecto socialismi tanquam intimus spiritns qui iustitiam non in vana et frigida mortis spatia differre, sed in vitam ipsam inculcare studet, et totum mundum immenso iustitiae studio et spe amplectitur.

Statim post primam Lutheri praedicationem omnis [15] Germaniae populus et utique miserrima plebecula perfectae etiam in terrestribus iustitiae spe et desiderio ardere coepit. In usurarios praesertim vehementi odio ferebatur: Lutherus ad omnes Germaniae presbyteros suos libellum de Usuris mandavit, ut ubique usuram publice condemnarent et ipsos usurarios etiam ad restitutionem incitarent. Scio equidem Ecclesiam ab origine contra usurae iniquitatem, vel apud laicos, vel utique apud clericos severas condemnationes intulisse; et, in ipsa Thomae Summa per subtilia quaedam argumenta iniustitia et exitio usura arguitur. Sed in Lutheri libello aliquid novum surgit et prope inauditum: ipse tanquam plebeculae oppressae dolor in ardenti et populari scripto clamat, nec tam libellus iste theologicum olet quam socialistam et paene demagogum. «usura est divinis et humanis legibus damnata; dare alteri mutuo pecuniam et pro mutuationis officio aliquid ultra sortem petere et accipere usura est. Omnes itaque illi qui quinque, sex aut plures aureos pro centum mutuo datis ultra sortem exigunt, usurarii sunt, et idolatrici Avaritiae aut Mammonis cultores vocantur.» hunc textum et hanc propositionem diligenter pastores Ecclesiarum inculcent populo pro concione, nec ullo modo intermittant eam urgere, nec patiantur ullis interpretationibus aut obiectionibus hanc propositionem sibi extorquere. Si quis hic vociferabitur: si haec ita essent, totum fere mundum in usura et propter usuram esse damnatum, cum nemo fere sit qui non velit sibi numerari aliquid pro officio mutuationis, [16] hic clamor nihil te offendat. Nam quid mundi consuetudo valeat quando contra ius et aequum Deique verbum obtenditur? Quid est aliud quam iniustitia et iniquitas, avaritia, omniumque peccatorum et scelerum libido? Annon haec pervulgata est querela mondum esse malum: fiat iustitia et pereat mundus!

Obiiciunt hic domini foeneratores: quid, usuramne damnatis? Imo ut nunc sunt tempora etiam magnum hic officium ac beneficium singulare a me praestatur proximo cum utendos ii do centum aureos cum conditione ut prae eo usu quotannis ultra sortem mihi quinque, sex aut decem aureos numeret, et tanto hic beneficio illum mihi devincio ut etiam mihi singulares et incredibiles gratias agat. Sed usurarius non beneficio aliquo, sed maximo damno proximum afficit, non aliter quam si furto aut rapina ipsi id auferret. Si quidem non omnia sunt beneficia et benignitatis humanitatisque officia quae sic vocantur. Adulter enim et adultera sibi invicem praestant singularem, ut ipsi putant, benevolentiam et officium ac rem valde gratam. Ipse etiam diabolus maxima et infinita officia praestat suis cultoribus qui ipsi in servitutem sese addixerunt et dediderunt.

Nec urgeant usurarii, nemo invitus mutuatur; nam qui paupertate et fame opprimitur, iam non plenam habet libertatem et volens nolens sese tradit usurario. Pecunia non est res natura fructificans et ea non parit natura. Ergo cum parit et fructificat, id quod in usura facit, id contra naturam pecuniae est. Non [17] enim vivit nec fructificat ut arbor et ager qui singulis annis plus largitur quam accipit et insumitur. Turpe igitur usura est lucrum et turpis negociatio; usurarii sunt raptores sedentarii qui domi in otio et quiete agentes alia depraedentur et rapiant. Imo sunt homicidae et etiamsi Christiani non essemus, tamen rationis iudicium tam nobis quam ethnicis dictaret et nos convinceret foeneratorem esse homicidam. Quippe qui alteri aufert quo se alere debebat, qui eum exugit, spoliat, deglutit et suum ei detrahit, atque eripit, is tam magnam caedem committit quantum in ipso est, quam si aliquem fame mori cogeret, et funditus perderet. Sed id facit foeneratur, et interim tamen sedet in sua cathedra et sella moltiuscula: securus ac laute vivit magnoque honore afficitur cum iustius in patibulo penderet et a tot corvis arroderetur et voraretur quot aureos esset furatus, si modo tantum carnis cadaver haberet ut tot corvi tantum cibi ex eo decerpere et inter se dispertiri possent: interim suspenduntur furunculi aut minutuli seu parvi isti fures, qui aureum unum aut alterum sunt furati.

Et istae divitiae quas avari et foeneratores congerunt tam vanae sunt et inanes quam iniquae; Princeps pro se aut sua persona habet alimenta et quibus tegatur nec pro sua persona pluribus uti et frui: potest; reliqua omnia tam cogitur relinquere post se ubi discesserit ex hac vita quam civis rusticus et mendicus. Sed philargyria aut avaritia et usura sic congerit, comportat, accumulat, corradit, coacervat et thezaurisat, ac si vellet omnia consumere aut secum [18] ex mundo deportare et avehere: nihil tamen amplius habet et accipit de omnibus bonis istis quam victum et amictum: alimenta enim hic non significant equorum alimenta nec tegumenta significant haram porcorum aut saccum sed ea quibus cuique opus est pro ratione suae conditionis et status. Itaque non modo voluptatis et lautae vitae desiderio incitantur avari et foeneratores, sed quadam in alios homines dominandi infinita superbia. Homo tam est arroganti, insolenti et superbo ingenio ut aliorum hominum deus esse cupiat et velit; et hoc modo sequuntur isti superbi exemplum patris sui diaboli qui in coelo etiam foenerari et avaritiam exercere ac rapere sibi voluit divinitatem; sed parum feliciter usuram et avaritiam rapinamque hanc exercuit; nam per hoc cecidit et periit funditus, perdiditque usuram cum sorte: estque factus ex formosissima et pulcherrima Dei imagine, omnium horrendissimus et teterrimus Dei hostis.

Cum autem magistratus in usuris coercendis et avertendis sit negligentior aut amissior, aut ex parte aliqua imbecillior quam ut ei malo resistere et in totum extirpare possit, ideo parochi aut ministri Ecclesiae debent docere populum et assuefacere ut usurarios iudicent esse incorporatos diabolos. Sic et ludi magistri debent pueros et adolescentes docere et assuefacere ut contremiscant et cohorrescant, atque exspuant ubi audiunt nominari usuram et usurarios. Usurarius enim est portentosum et horrendum quoddam monstrum tetrius quam Cacus; quamvis enim [19] tam exitiales et pestiferi homines sint foeneratores, nihil tamen minus videri volunt, sed tuentur etiam suas rapinas et tanquam singula misericordiae opera et caritatis eximia officia iactant, ac venditant, palliant et ornant se variis modis seque bonos et honestos iudicant et tales haberi volunt suaque bona opera et officia prolixe depraedicant et ostentant ne conspici possit quo boves (quos caudis in antra sua ut Cacus ille poeticus inversos praepostere trahit) sint abducti. Sed Hercules audiat beatum boum, hoc est, clamorem eiulatumque captivorum et oppressorum illorum (qui clamor nunc omnes principes et alios qui magistratus officio funguntur implorat) quaeratque et investiget Cacum etiam in saxis et rupibus liberetque abductos et abactos boves ab immani isto tyranno et monstro: Cacus enim significat malum et: sceleratum exitialemque hominem quales sunt honesti isti et boni viri, scilicet usurarii nostri, qui furantur, rapiunt, praedantur, absorbent et devorant omnia nec tamen videri volunt tales aut tam noxii esse aut ea facere. Ac putant se a nullo inveniri et investigari aut deprehendi posse cum boves non ingressi sint in antra sua, sed caudis a tergo in ea pertracti ut vestigiis homines elusi putent ex antris esse egressos et emissos. Sic usurarii mundum quoque autumant se posse decipere et ei imponere, quasi darent mundo boves, hoc est, multum commodorum, et utilitates ei maximas praestarent, cum tamen eos tantum ad se pertrahant, vorent ac deglutiant. Sed ait usurarius: non pauperibus et egenis do pecunias [20] meas ad usuram, sed divitibus qui abundant; non itaque occido aut perdo quemquam; sed quaeso te, perspicassime et acutissime usurarie et ingeniosissime versutissimeque homicida, ut digneris audire responsum meum ad tuam obiectionem; dic mihi quibus noces, quos afficis damno, quos laedis, quos premis et gravas maxime et potissimum quando usuras tuas exerces? An non tenuiores el pauperes omnium maxime gravantur, premuntur et laeduntur qui tuis usuris ad tantam egestatem tandem rediguntur ut vix teruntium aut crustulam ac buccellam panis habeant cum per usuras tuas omnium rerum pretia intendantur et carissime vendantur esculenta et poculenta omniaque necessaria? Qui maxime gravabantur et premebantur cum tempore Nehemiae usurae exercebantur nisi tenues? An non hi tandem domos, vineas, agros, fundos et omnia sua ad extremum et proprios liberos usurariis vendere cogebantur? Sic cum Romae, Athenis et in aliis civitatibus cives usuris oppressi, usurariorum mancipia fierent, qui, quaeso, maxime tum damno et iniuria afficiebantur et gravabantur? An non tenuiores? Habebant quidem tantum facultatum unde sese sustentare potuissent, sed usura eos consumpserat et vorarat ipsum etiam proprium corpus ipsorum, hoc est in servitutem eos redegerat aut eos mancipia fecerat. Habeat et referat pro hoc officio tibi gratiam diabolus quod tenues et egenos usuris tuis non expilas et exugis. Quomodo enim expilare eos posses quibus nihil est? Non equidem ignoramus te non dare pecunias tuas ad usuram [21] marsupiis inanibus aut hominibus egenis. Sed quod a divitibus aut ab iis quibus aliquid adhuc superest initium facias eosque usuris tuis ad mendicationem redigas. Tantus scilicet et tam potens es Deus in mundo ut pauperibus divites possis aequare, ne quid inter eos sit discriminis, hoc est, divites redigis ad paupertatem. Si locupletiores tuis usuris non exhaurirentur, si illi non redigerentur ad paupertatem, tenues tamen non possint non gravari et expilari atque exugi. Nam illi non habent aut vix habent aureum singulis septimanis unde se et suos alant suntque patres multorum liberorum nec suo labore panem sibi comparare possunt, nam tua avaritia et usura omnium rerum pretia sic auget et carissima facit.

Vides quanta sit et quam uberrima in hoc Lutheri libello socialismi seges! Non profecto Lutherus usuram plane definit qualem nunc socialistae, nam hodie non de pecunia mutuum data et huius pecuniae usura agitur et disputatur, sed de ista pecunia quae in negotiis, commercis et industria per operariorum laborem crescit et fructificat. Et hodie ea maxime usura definitur quae fructum laboris sui partim detrahit aut illi qui fundum terrae alienum sudore fecundat suo, aut illi operario qui machinis tanquam arrogantibus et voracibus inservit. Cum Lutherus apparuit et contra usuram exarsit, mediaevi societas partim adhuc subsistebat. In ista autem societate non rerum sed personarum ubique erant relationes; qui fundum terrae alii homini commodabat non terram tantum illi praestabat, sed auxilium suum et protectionem [22] suam adversus vagos hostes et raptores: nec debitor, id est, colonus partem modo fructuum terrae debebat, sed et venerationem et fidem. Item quod ad industriam attinet, nulla fere erat machina nec operarii in immensis aedificiis coacervabantur; multi erant in domibus parvis parvi magistri et coloni qui vix tres, aut quinque, aut viginti operarios secum habebant. Sed iam novo mundo invento, illa mediaevi tanquam placida et dormiens societas undique disturbabatur: ex metallis novi mundi abundabat pecunia et divitias novas, quaestus novos omnes fere appetebant. Hinc primum Pecuniae apparebat potentia aequivoca, mala partim, partim bona et tanquam diabolica deitas. Sed non in industriam praesertim ut hodie pecunia imperium exercebat; sed pererrabat et vagabatur, quaerens quem devoret; et tanquam per omnes disturbatae societatis rimas sese insinuabat et mundum ad hunc diem quietum et quasi semisopitum et cupiditatibus novis et usura urgebat. Non itaque in regimine laboris ut nunc, sed in mutuo vis Pecuniae primum flagrabat. Et cum Lutherus primam pecuniae dominationem insectatur, ipsam insectatur Pecuniam: sed simul cum novi mundi inventio novas negotiatoribus vias aperuisset, locupletum mercatorum societates instituebantur quae totum commercium sibi vi pecuniae parabant ac reservabant. Illae societates, ut ipse Lutherus ait, pretia omnium rerum necessariarum intendebant: «frumentum comprimunt, coemptis omnibus quae sperant cara et pretii magni futura esse, eaque acervant et secludunt nec [23] quidquam inde vendere cuiquam sustinent nisi ubi tanti vendere possunt quanti lubet: sic caritatem et difficultatem rei frumentariae et aliarum rerum maximam faciunt, pretium frumenti, siliginis, hordei et aliarum rerum omnium quae ad vitam sustentandam necessariae sunt, intendunt et augent, et iusto carius omnia vendunt exugentes, deglubentes, et devorantes hoc modo miseram plebeculam, postremo tergentes os quasi re bene gesta.»

Quamquam igitur Lutherus non omnem «socialem quaestionem» amplexus sit, fundamenta tanquam socialismi posuit; mira enim perspicacitate videt vi Pecuniae, si ipsi per ipsam fructificare licet, et plerosque aut divites aut satis habentes facultatum ad paupertatem redigi; et ipsos pauperes et tenuiores crescente et ingravescente miseria obrui. Quae magna vocatur industria et minores patronos ad operariorum conditionem deiicit, et ipsos operarios duriore vita et insecuriore afficit: et Lutherus, vel ante magnae industriae incrementum, qua vi, qua rerum necessitate, nisi humana conscientia contra ageret, paucissimi homines in alios avide dominarentur providit. Omnia primus responsa Lutherus dedit ad omnes fere obiectiones quae contra socialismum intenduntur. An socialismus libertatem hominum franget? Sed vera libertas non in temeraria audacia et in impio libidine sed in hominum communione fraterna. An illicitum est et iniustum legem inter liberos libere convenientium contractus intervenire? Sed qui pauperior est non liber est: famem habet primum tyrannum, [24] et quae ei indicta est aut usurae aut laboris conditio, eam magis patitur quam facit, et subigit quam accipit: «volens nolens». An qui praestat aut pecuniam aut laborem faciendum et deinde usuram decerpit. Aut peracti laboris partem, beneficio proximum afficit? Vanum est istud beneficium et mendax: et nullum est verum et Christianum et humanum officium cum pauper vel in durissimo labore pauper et invidiosus cum dives vel in turpi otio divitior sit et arrogantior. Omnia fere Lutheri argumenta et responsa Karl Marx in libro de Pecunia resumpsit et renovavit: et Lutherum saepe allegat. Luthero praesertim honorem facit quod et dolum qua Pecunia etiam cum ad se omnia trahit et rapit, omnia feri commoda in alios homines emittere videri vult, et manifestavit et intimam quasi Pecuniae mentem et cor recessum illustravit, quae non tam ad voluptatem, quae finita est, quam ad superbiam et dominationem pergit. Finge enim unum hominem totam industriam, totum commerciurn et omnem fundum terrae ad se corripientem ita ut solus extet omnium terrenarum divitiarum et possessor et repartitor. Ille sane non plus quam pro una persona aut bibet aut vescetur aut utetur meretricibus. Sed magis quam pro una persona imo magis quam pro homine dominabitur. Vere erit terrae Deus: si ad voluptatem modo, tanquam ad unicum finem et naturalem, pergeret Pecunia, sisteret et tanquam satiata consideret. Sed cum superbia pascitur, id est vanitate, insatiabilis est, et nullum habet terminum et nullam quietem [25] nisi in plena splendeat Dei potentia. Hoc autem est diabolicum, et Pecunia, cum ipsa ipsi sibi gubernandi et dominandi ius vindicat et arripit, in societatibus humanis semen est diaboli.

Multi fuerunt in Reformatione, ipsius Lutheri aut aequales aut discipuli, qui vehementius etiam quam ipse fecit, Pecuniam aggressi sunt. Absolutam Christianorum aequalitatem etiam in civili ordine et terrena societate instituere ardebant. In libellis, quos descripsit Iansens, qui titulum aut Constitutionis Imperatoris Frederici, aut Reformationis Imperatoris Sigismundi, praeferebant, eam socialismi formam perfectam, quae vocatur hodie collectivismus, definiebant et proponebant. Per totam gentem et civium communionem opera necessaria perfici volebant, et magna esse aedificia in quibus omnes res ad vitam necessariae «socialiter» confectae, iusto pretio venderentur. Ea est hodie Germanici socialismi doctrina: nec in sexto decimo saeculo effici poterat cum sine machinis dispersa esset ac disseminata prope in infinitum industria. Ceterum, non tam ad socialismi Germanici incrementum isti libelli profecerunt, quanquam ipsi socialismo similiores, quam Lutheri scripta quae vehementem miserae plebeculae clamorem et Christianae aequalitatis semina late per gentes et saecula diffuderunt.

Ipsa autem Reformatio Germanicam mentem tanquam more proprio imbuit qui etiam in Germanico socialismo agnoscitur. Nam si Gallicam mentem et Germanicam conferas, Germani contraria et repugnare [26] videntia libenter conciliant et complectuntur cum contra Galli unum e contrariis fovent, alterum autem detestantur et opprimunt. Rationem fidei opponunt, individuam libertatem societatis potentiae; et Germani Christianam religionem rationaliter interpretantur, et libertatem cuiusque nonnisi civitatis ipsius potentia et iure (Staatsrecht) confirmari vel etiam constitui posse asseverant. Reformatio est quae, cum libertatem interpretandi et commentandi cuique tribuit ac declaravit, sed simul liberatae rationi et conscientiae sanctarum scripturarum fundamentum subiecit ita ut in fidei incunabulo ratio ad lumen et vitam assuesceret, Germanicam accommodavit mentem ad contraria complectenda.

 

 

Nous savons à la vérité que le socialisme allemand n'est pas une philosophie pure et contemplative; il lutte et combat pour abattre les fondements de la société civile actuelle. Ce n'est pas seulement une doctrine, mais encore un parti dans l'État. Mais la philosophie elle-même revêt parfois des dehors belliqueux, fourbit ses armes et se mêle au combat politique; elle ne regarde pas seulement le ciel, mais aussi la terre. – Si Socrate a fait descendre la philosophie du ciel, le socialisme en a fait descendre la justice; c'est-a-dire qu'il cherche dans la région «des idées» des vues pratiques pour l'arrangement de cette vie terrestre. – Fichte, Lassalle, Marx, Schaeffle furent à la fois des précurseurs et des maîtres.

En pénétrant le socialisme allemand, on y trouve incluse une philosophie. Celle-ci prétend qu'il y a dans l'histoire et l'économie politique une certaine dialectique qui change les formes des choses et les relations des hommes. – Elle définit la liberté, non pas comme une abstraite faculté de pouvoir choisir entre des contraires comme une hypothétique indépendance de chaque citoyen pris individuellement [14] mais comme la véritable base de l'égalité des hommes et de leur communion. Enfin, cette philosophie ne poursuit pas un fantôme céleste, une vaine image de justice séparée du monde et de l'ordre naturel des choses; elle exige une justice matérielle mêlée aux choses elles-mêmes et s'appuyant sur elles. Au socialisme allemand tient donc une solide doctrine dialectique du devenir universel, de la liberté humaine, de la Nature et de Dieu.

Il n'est pas nécessaire, pour saisir exactement le lien du socialisme et de la philosophie allemande, que nous embrassions toute l'histoire de cette philosophie; il suffit que nous interrogions ces hommes qui ont pour ainsi dire façonné le génie et la pensée allemande. Ce ne sont pas, en effet, les talents médiocres et inférieurs qui influent sur les événements et les cours de l'histoire, mais bien les esprits les plus élevés. Or, qui niera que Luther, Kant, Fichte et Hegel ne tiennent le premier rang parmi les théologiens ou lés philosophes de l'Allemagne.

Il n'y a pas lieu de s'étonner de ce que nous laissions de côté cette doctrine matérialiste qui procède de l'une des faces de la philosophie hégélienne, bien qu'en Économique elle se rapprochât du socialisme. Par exemple, Feuerbach ne fut pas le maître du célèbre Marx, mais son condisciple. Tous deux ont donné la même interprétation de l'Hégélianisme: l'un dans la philosophie, l'autre dans l'économie politique. Marx lui-même déclare avoir embrassé la dialectique hégélienne, pour la convertir en matérialisme et transformer ses vaines futilités en un métal terrestre, fer ou or. Au surplus, comme je ne rattache pas le socialisme allemand au matérialisme de «l'extrême-gauche hégélienne», mais à ces idéalistes qui s'appellent Luther, Kant, Fichte et Hegel, je veux, non seulement atteindre les vraies sources profondes du socialisme allemand, mais encore découvrir la future évolution de ce socialisme. En effet, si aujourd'hui le socialisme allemand combat sous [15] des apparences matérialistes, derrière le bouclier du matérialisme, c'est là l'aspect, non pas de la paix future, mais uniquement de la lutte présente. Les socialistes s'affirment et se croient matérialistes, pour les facilités de leur démonstration, afin que cette terre, délivrée cependant de tous les fantômes de la superstition, apparût sous une lumière dure et crue, d'autant plus hérissée de rudes misères; mais, dans les replis profonds du socialisme survit le souffle allemand de l'idéalisme.

Cette constatation sera manifeste lorsque nous aurons examiné la contribution apportée au socialisme par Luther Kant, Fichte et Hegel; il deviendra non moins évident que les socialistes ont été les vrais disciples de la philosophie allemande et comme du génie allemand lui-même.

Tout d'abord, cela indiquera plus clairement combien les événements découlent des idées, combien l'histoire dépend de la philosophie. A première vue, l'on pourrait croire que le socialisme a surtout fleuri en Angleterre, puisque c'est particulièrement en Angleterre qu'a insolemment grandi le nouvel ordre économique, qui a pour base fondamentale l'Argent. En Angleterre, de toutes façons, il était facile de saisir le procès économique. Mais qui l'a vu et décrit? Ce n'est pas un philosophe anglais, c'est un Allemand habitant l'Angleterre, Karl Marx. Si Marx n'eût pas eu gravée dans son esprit la dialectique hégélienne, il n'eût pas rattaché tout le mouvement économique de l'Angleterre à cette dialectique socialiste. L'Angleterre a fourni les faits, mais la philosophie allemande les a interprétés. Le socialisme était né dans l'esprit allemand bien avant l'accroissement anormal de sa grande industrie, et l'apparition des conditions constitutives du socialisme économique.

[16] Sans doute Martin Luther est un théologien non un philosophe; mais en Allemagne, la philosophie n'est pas séparée de la théologie, comme chez nous. Les philosophes ne répudient pas la foi chrétienne, ils l'interprètent et se l'assimilent. Il y a plus, les théologiens se sont mis à philosopher, à partir de Luther, en posant, comme base de la foi et presque comme la foi elle-même, la liberté d'interpréter et de commenter. Aussi l'Allemagne actuelle commence-t-elle à Luther. Au commencement du XVIe siècle, le saint Empire allemand n'était guère qu'ombre; il était divisé en d'innombrables principautés rivales, agitées comme une poussière d'orage. – Cependant lorsqu'il engage la lutte contre les indulgences, Luther oppose toute l'Allemagne opprimée et dévorée à l'avide et cupide Italie; selon sa propre expression, il ressuscite «l'Allemagne unie».

Que si après la Réforme, l'Allemagne n'est pas encore liée par l'unité politique; si, pendant deux siècles, elle reste brisée, émiettée; néanmoins grâce à Luther, on voit sous les divisions politiques persister la foi commune, l'entendement commun. C'est pourquoi les Allemands peuvent appeler Luther le véritable père de la nouvelle Allemagne. – Quant à nous, nous trouvons déjà le socialisme inclus dans la doctrine et les écrits de Luther, nous avons le droit de dire que le socialisme allemand est intimement lié et rattaché aux premiers fondements de l'Allemagne.

Le but immédiat de Luther n'était pas de réformer la société civile, mais l'état mental, la conscience et la foi. Il lui suffisait que les hommes aperçussent de nouveau clairement et adorassent pieusement le Christ terni, voilé pendant tant de siècles et enseveli dans le fumier de l'erreur humaine.

Lorsque les paysans recoururent aux armes, aux pillages et aux incendies, Luther les attaqua avec véhémence et les couvrit de sa réprobation. Il les accusait même de [17] ne plus être des chrétiens, parce qu'ils avaient plus souci des biens terrestres que des biens célestes. «Quelle que soit la société civile et l'ordre terrestre, celui qui veut suivre le Christ, le peut. En vérité, l'Évangile est une étoile qui parcourt tout le ciel, visible partout et pour tous, même pour ceux qui gisent abattus dans le plus profond abîme de servitude et de misère.» – Luther ne visait donc pas aux choses terrestres et à la réforme de l'ordre civil; néanmoins, inconsciemment, et malgré lui, il bouleversait par ses doctrines l'ordre présent de la Germanie. La terre est dans le ciel et comme mêlée au ciel. Celui qui renouvelle le ciel, rénove la terre. Aussi Luther en poursuivant seulement l'égalité chrétienne, préparait et assurait également les voies à l'égalité civile.

D'abord, en annonçant aux serfs et à tous les pauvres écrasés par l'orgueilleuse cupidité des puissants la chute, de l'Église romaine, qui défendait ces puissants et ces insolents, il leur prédisait et promettait pour ainsi dire la défaite et la ruine des princes et des tyrans eux-mêmes. Toi, pauvre homme, toi, misérable plèbe, les comtes, les ducs et les princes t'oppriment. Or, qu'y a-t-il sur la terre de plus puissant et de plus avide que le pape lui-même? A la vérité, le pape flagellé par Luther, c'est-à-dire par un moine sans défense n'est déjà plus le représentant du Christ, mais l'Antéchrist; presque toute l'Allemagne le déteste et rompt le joug romain. Et avec le pape, avec le diabolique pontife, tous les ministres du pape sont culbutés par le ridicule; les cardinaux s'évanouissent, à la première lueur de la vérité, comme des fantômes rouges brillant dans une nuit diabolique; les archevêques et les évêques tremblent et se cachent; l'on vide les monastères, comme l'on déserte les théâtres, lorsque la comédie est finie. Lève-toi donc, pauvre homme, et espère, car l'Église romaine était comme un modèle et un appui pour toutes les tyrannies; le tuteur enlevé, tout l'édifice de violence, [18] d'iniquité et de misère s'effondre; voilà ce que notifiait Luther sans le dire; et dans le son de ces paroles, que seuls la Foi et le Christ faisaient retentir, les plèbes malheureuses reconnaissaient pour ainsi dire leurs pensées les plus intimes.

Quelle était cette égalité parfaite et absolue de tous les chrétiens? C'est la disparition des laïques soumis, des prêtres hautains s'arrogeant certains rapports particulièrement amicaux avec Dieu: quiconque est chrétien, c'est-à-dire a été baptisé au nom du. Christ, a plein droit de lire, de commenter et de prêcher les paroles divines. Tout chrétien est prêtre. Lorsqu'à une époque récente le suffrage universel fut décrété en France, beaucoup trouvèrent cette politique trop téméraire et comme monstrueuse. Combien Luther était plus audacieux, lui qui décrétait le sacerdoce universel! – De nos jours, si tous les hommes sentaient au fond de leur coeur, et, comme le dit Hamlet dans le «coeur de leur coeur», que l'égalité entre tous les esprits, toutes les consciences est d'essence divine, ils ne supporteraient pas un seul jour l'écrasement de toutes les âmes humaines sous le poids de la misère, leur dégénérescence, loin des lumières de la vérité, et des joies de la fraternité. La plupart des hommes ont, en effet, le nom d'hommes, mais ne sont en réalité que des bêtes de somme. Or qui voudrait conférer le sacerdoce à des bêtes de somme?

De même pour Luther, les sacrements n'avaient de valeur que par la parfaite égalité et communion des chrétiens. La messe privée, dans laquelle seul le prêtre offre le sacrifice pour lui seul, est une impiété et une usurpation. La messe véritablement divine n'est pas un sacrifice, mais une communion. Lorsque le prêtre est seul à manger le pain, à boire le vin, ce n'est plus la communion mais la solitude. Quelle est cette superbe présomption par laquelle les prêtres attribuent Dieu à eux seuls? Pourquoi se réservent-ils le pain et le vin, et accordent-ils seulement [19] le pain aux laïques? Pourquoi à eux Dieu tout entier, et aux autres la moitié de Dieu? Dans toutes les messes célébrées par les prêtres, le pain était divin, parce qu'il était partagé avec les chrétiens présents; au contraire le vin restait vin d'essence et d'apparence, parce qu'il était réservé au prêtre orgueilleux. Là est seulement Dieu où subsistent l'égalité et la fraternité chrétienne... Merveilleuse source à la vérité de l'égalité même civile!

Mais laissons la théologie et abordons de plus près la philosophie pure. Quel est le sentiment de Luther sur le libre arbitre, sur la nature? Le socialisme dépend de là définition du libre arbitre et de la nature. En effet, pour ce qui regarde le libre arbitre, si l'homme est par lui-même pleinement et absolument libre et apte à accomplir le bien, en quoi importe-t-il de l'aider et de corriger l'ordre des choses et la condition des citoyens de manière à ce que la lumière de la vérité brille toujours chez l'homme et que l'amour du bien et du juste y soit fortifié? Si chacun dépend seulement de soi et ne vaut qu'en soi et par soi, il n'y a pas lieu de se soucier de l'ordre universel des choses et de la vie humaine. Si, au contraire, l'homme est seulement libre, lorsque la vérité l'illumine et que la justice le façonne, celui qui allie la vérité et la justice aux choses humaines, celui-là affermit et rehausse chez chaque homme sa propre liberté intime. Et elle n'est pas opposée au socialisme la définition qui fait dépendre le libre arbitre de la vérité et de l'équité.

Luther niait le libre arbitre; se servant, selon son habitude, des mots presque violents, il prétendait que le jugement de l'homme était l'esclave de Dieu. Quoi de plus débile, de plus frêle que l'homme corrompu et courbé sous le péché originel? Si l'homme s'appartenait, il n'appartiendrait pas à Dieu. La puissance, la souveraineté ne se partagent pas avec Dieu. Ou bien Dieu; n'est rien chez l'homme; ou bien l'homme est nul avant l'apparition de [20] Dieu. Par ses propres forces, l'homme ne peut ni fuir le bien, s'il est dans le bien, ni s'évader du mal, s'il est dans le mal. La volonté humaine ressemble à une bête de trait, et, selon qu'elle est montée par le Diable ou par Dieu, elle véhicule Dieu ou le Diable. Par elle-même elle ne peut ni charger Dieu ni le Diable, ni les renverser. L'homme n'a la faculté du changement ni en mieux ni en pire. Le jugement est asservi; mais l'âme elle-même n'est pas esclave, puisque sa nature est précisément de ne pas se gouverner elle-même. Elle ne souffre donc pas de violence, elle obéit simplement à sa nature.

Qu'est-ce donc que ce libre arbitre que quelques-uns attribuent à l'homme? Est-il parfait et absolu? Alors ils nient Dieu et l'isolent de l'homme. Si au contraire de leur définition du libre arbitre de l'homme découle pour lui la nécessité pour accomplir le bien, du secours de la grâce et de l'aide de Dieu, n'est-ce pas là une amère raillerie pour le malheureux tourmenté par une libertè falsifiée. – Toi, si tu es pauvre, si tu es riche, tu ne l'es qu'autant que cela plaît à Dieu! Toi, esclave chargé de chaînes, tu seras roi, pour peu seulement que cela plaise à Dieu! O pauvre richesse! O captive liberté! O puissance asservie! N'est-il pas mieux que notre servitude vienne de Dieu, afin que par elle, en nous confiant au Christ, nous devenions libres? Dira-t-on que les promesses de Dieu sont vaines, que vaines sont ses menaces, si l'homme n'est pas libre? Mais dans les courses olympiques, la couronne étant promise à tous, cependant tous ne devaient pas la remporter. L'homme ne peut accomplir les prescriptions divines par son seul mérite. Nous ne pouvons faire tout ce que nous devons. Pourtant, n'est-il pas inique que Dieu veuille la mort du pécheur, si c'est lui-même qui a mis le péché dans l'homme? Dieu est invisible et sa volonté impénétrable. Il faut distinguer entre Dieu révélé et Dieu caché, c'est-à-dire entre le verbe de Dieu et Dieu lui-même. Dieu par son Verbe [21] appelle tous les hommes au salut; mais Dieu, par sa Volonté, pousse ceux-ci vers le salut, ceux-là vers la mort. Et cela n'est pas injuste, par nous ne possédons pas la véritable mesure de Dieu et les règles de sa justice. Il y a trois degrés de la vérité, et comme trois lumières, la lumière naturelle, la lumière de la grâce et la lumière de la gloire divine. – Avec les lumières naturelles, nous sommes offusqués de voir le plus souvent tout réussir dans cette vie terrestre à l'homme méchant et impie; mais avec les lumières de la grâce, nous apercevons que la vie terrestre n'est qu'une parcelle de la vie humaine, et qu'au-delà de celle-ci une récompense est réservée au juste, un châtiment à l'impie. – Pourquoi Dieu a-t-il prédestiné celui-ci au bien, celui-là au mal? Avec les lumières de la grâce, nous ne comprenons pas clairement, et nous balbutions témérairement que la justice est violée. Mais lorsqu'il nous sera donné de pénétrer dans les profondeurs de la gloire éclatante de Dieu invisible, alors la divine volonté nous apparaîtra pleinement juste et bonne. Donc Dieu fait tout en nous, et nous ne valons rien si ce n'est par la vertu de Dieu.

Tout d'abord nous nous étonnons que ce Luther, qui a secoué le joug de Rome et délivré l'âme de l'homme de toute domination extérieure et étrangère, soumette tellement la volonté humaine au joug divin qu'il arrive à proclamer l'asservissement du jugement. Mais Dieu n'est pas une force extérieure et étrangère; il se manifeste comme le souffle intime de la conscience. Quand il enlevait à la conscience humaine l'appui extérieur de l'Église romaine, Luther pensait à lui donner comme support Dieu lui-même. D'ailleurs relisez l'histoire, vous verrez que philosophes ou théologiens, tous ceux qui ont livré l'homme intime à Dieu, l'ont préservé de tout contact avec une force ou domination humaine. Ainsi les stoïciens, ainsi les jansénistes. Au contraire, les jésuites qui ont défendu la plénitude du [22] libre arbitre, chargeaient l'âme pseudo-libre des chaînes extérieures.

Au point de vue socialiste, ceux qui proclament le néant d'une liberté abstraite et de pure indifférence et affirment que l'homme est seulement libre en obéissant à Dieu, ceux qui en philosophie et en théologie rejettent une fausse et menteuse image de la liberté, ceux-là en économie politique répudient la vaine image d'une liberté qui n'a que le nom de liberté et non sa substance réelle. – Celui-là seulement est libre, à dit Louis Blanc, qui non seulement a le droit, mais encore la faculté et le pouvoir d'agir. – Nous Français, nous considérons plus souvent, tant en philosophie qu'en économie, chaque volonté d'une façon abstraite, séparée et isolée de tout ordre de faits, comme se suffisant elle-même, le pouvoir en tant que pouvoir; puis nous soutenons que tous les hommes sont également libres, De là cette sentence économique: «Chacun pour soi.»

Au contraire, les Allemands ont l'habitude de rattacher chaque volonté individuelle à l'ordre universel des choses divines et humaines. La volonté humaine vaut seulement par Dieu; et dans l'État la liberté politique ne vaut que selon la justice qui aura été ordonnée entre les citoyens par l'État lui-même. – Emmanuel Kant lui-même, bien qu'il ait déclaré la volonté humaine absolument libre, n'a pas défini la liberté une vaine faculté de pouvoir choisir entre des motifs contraires; il l'a fondée sur le devoir universel. Est libre l'homme qui voit le devoir identique pour lui comme pour toutes les créatures raisonnables. Chaque homme est libre par cette loi morale, dont l'importance domine toute l'humanité, la terre et le ciel. – Quoi d'étonnant, si, après avoir placé la liberté morale dans la loi morale, les Allemands font reposer la liberté civile sur la loi civile. Ceux-là même qui confondent-la liberté morale avec le devoir, confondront la liberté civile avec [23] la justice, et ils proclameront énergiquement le néant de la liberté sans la justice. – Par conséquent, lorsqu'il n'a pas voulu dégager et abstraire la volonté humaine de la divinité, Luther a esquissé cette conception de la liberté vraie, qui en économie politique deviendra le socialisme.

De même, la doctrine de Luther sur la nature des choses converge vers le socialisme. Ceux qui en Économique résistent au Socialisme affirment plus souvent que la nature des choses est en soi excellente et la meilleure possible. Dans l'univers, nous avons les harmonies divines, dans la société civile, les harmonies économiques. Suivons seulement la nature qui par le mécanisme de ses propres lois effectue tout le bien possible; ne provoquons pas son évanouissement par une audace et une volonté téméraire. Luther, au contraire, répète que la nature a été saisie et corrompue par le péché; il n'est pas naturel que l'homme privé de secours puisse vivre selon la justice. Le monde lui-même a succombé, a dépéri sous le poids du péché. Le soleil ne resplendit plus comme avant le péché; les bêtes elles-mêmes ont perdu leur innocence première; dans l'État, dans le monde tout a été infecté par la contagion du mal. Quelle est donc l'attitude de ceux qui s'efforcent d'écarter l'avènement de nouvelles lois justicières d'un nouvel ordre de choses plus équitable, et qui s'écrient: «Cela n'est pas dans les habitudes; c'est contraire aux coutumes; cela ne s'adapte pas à la nature des choses.» Ne prennent-ils pas eux-mêmes, ne proposent-ils pas aux autres une nature corrompue comme la règle de la justice? Si le monde est en désaccord avec la justice, ce n'est pas la justice qu'il faut immoler, c'est le monde qu'il faut sacrifier.

Et Luther emporté s'écrie de toutes ses forces: «Que le monde périsse, place à la justice!» Par monde, il faut entendre la corruption du monde présent. Car, de même que Luther n'a pas voulu abstraire et isoler la volonté humaine de la divinité, de même il se refuse à séparer et à isoler la [24] justice de la nature même des choses et du monde visible. La justice ne s'accomplira pas en dehors de la nature des choses et du monde visible, mais dans le monde lui-même corrigé et amendé. La justice ne resplendira pas dans les froides régions de la mort, mais dans la vie elle-même; elle se mêlera pour ainsi dire à la lumière du soleil visible. L'ordre des choses et l'ordre de la justice s'enveloppent et s'entrelacent à ce point que la nature pâtit de tout ce que souffre la justice. Si la justice s'obscurcit, le monde s'affaiblit, et dépérit. De même que la nature s'écroule à la suite de l'âme dans les mortelles ténèbres de l'ignorance et de la méchanceté, de même, à la suite de la rénovation de l'âme revivifiée par le Christ, le monde se retrempera et se libérera de la mort, du péché, de l'ignorance et de la nuit. Qu'est le Christ si ce n'est Dieu lui-même présent dans la nature des choses et le monde visible? Dieu n'est-il pas partout, «même dans l'égoût et les entrailles des animaux»? De vains et frivoles théologiens; comme Origène, qui, à la façon des philosophes grecs, errent sans cesse dans les abstractions, s'épuisent en subtilités et convertissent en symboles et en figures toutes les véritables réalités, tous les faits vrais du monde visible narrés par les écritures – ceux-là Luther (dans ses commentaires de la Genèse) les apostrophe violemment, Le Paradis n'est pas une région idéale de la pensée, mais un jardin véritable, spacieux et fleuri, et tourné vers l'Orient. Véritable aussi était l'Arbre de Vie, par lequel sans autres aliments, les forces se reconstituaient; ou plutôt il était une forêt d'où la race humaine multipliée, pouvait extraire la vie. Ainsi à la nature même des choses sera mêlée la virtualité dû Diable ou celle de Dieu; et ce n'est pas dans des régions ignorées ou fictives, mais dans je monde lui-même que ces deux puissances luttent pour le bien et mal. C'est pourquoi tout le monde est impliqué dans cette lutte entre le bien et le mal, entre la vie et la mort. De même que la mort s'est répandue de [25] l'homme en état de péché, jusqu'à la racine de toute vie, de même la vie de l'homme retrempée dans le Christ est entraînée vers l'immortalité, imprègne d'immortalité, comme d'une divine contagion, tout ce qui existe. L'homme ne se réveillera pas seulement immortel, mais encore tout ce qui a été, les animaux eux-mêmes, les plantes elles-mêmes, et toute vie qui s'est évanouie, et tout flot qui a passé. Un nouveau ciel se refera, une nouvelle terre se reformera; non pas un ciel théologique, non pas une fantasmagorique figure de la terre, mais un ciel vrai, une terre véritable. Il ne faut donc pas dire: La justice est de l'autre monde ou en dehors du monde. Elle brillera un jour sous le soleil des vivants et le ciel visible. En vérité, ne reconnaît-on pas là l'esprit même du socialisme qui s'applique à faire pénétrer la justice, non pas dans les espaces vides et glacés de la mort, mais dans la vie elle-même, et dont la foi embrasse le monde tout entier dans un immense désir de justice.

Dès les premières prédications de Luther, le peuple allemand tout entier, toute la plus misérable populace de l'Allemagne se prit ardemment à désirer et à espérer l'avènement d'une justice parfaite même sur la terre. Elle frappait surtout de sa haine farouche les usuriers, Luther avait envoyé à tous ses porteurs son libellé sur les usures, afin que partout ils condamnassent le prêt à intérêt et invitassent les usuriers à la restitution. Je sais bien qu'à ses origines l'Église avait protesté contre l'iniquité du prêt à intérêt et infligé de sévères condamnations aux laïques comme aux clercs; que dans la Somme de St-Thomas une scrupuleuse et judicieuse argumentation requiert contre l'iniquité et les abus désastreux du prêt à intérêt. – Mais dans le livre de Luther apparaît quelque chose de nouveau et d'inédit. La véhémence de ce pamphlet si populaire est telle que l'on semble y entendre les vociférations de la multitude accablée de souffrances, et qu'il annonce moins [26] un théologien qu'un socialiste et presqu'un démagogue. «L'usure est condamnée par les lois divines et humaines, et c'est pratiquer l'usure que de réclamer ou d'accepter quoi que ce soit pour le service rendu par le prêt à usage. C'est pourquoi, ceux qui, en échange d'un prêt, exigent cinq, six pour cent ou plus, sont des usuriers, et ces idolâtres méritent d'être appelés des adorateurs de l'Avarice, des sectateurs de Mammon.» Ce texte et ce thème devaient être soigneusement inculqués au peuple par les pasteurs des églises ayant ou en guise de sermons, Sous aucun prétexte, ils ne devaient omettre d'y insister ni ne laisser détruire cette proposition par des interprétations ou des objections. Ils ne devaient pas s'arrêter devant les clameurs de ceux qui s'écrieraient: Si les choses étaient ainsi, presque tout le monde serait damné, car il n'est presque personne qui ne veuille être indemnisé d'un service rendu. En effet, que pèse la coutume du monde, quand elle fait obstacle au droit, à l'équité et au verbe de Dieu? Qu'est-ce autre chose que l'injustice et l'iniquité, l'avidité et le penchant à tous les péchés et crimes? Et n'a-t-elle pas été répandue cette plainte que le monde est mauvais, qu'il doit périr pour faire place à la justice? Mais quoi, objectent les maîtres usuriers, condamnez-vous le prêt à intérêt? Est-ce que, selon les circonstances je ne rends pas un grand service, un bienfait signalé en procurant à mon prochain l'usage immédiat de cent pièces d'or, à la condition que le loyer m'en rapporté annuellement cinq; six ou dix? Est-ce qu'alors mon prochain ne se croit pas tellement mon obligé qu'il me témoigne une reconnaissance toute particulière. Mais ce n'est pas de bienfaits, mais de préjudices que l'usurier accable son prochain, absolument de la même façon que s'il l'extorquait par quelque vol ou escroquerie. A la vérité, ce ne sont pas toujours des bienfaits que ces services appelés devoirs de bienveillance humaine. Ainsi l'homme et la femme adultères ont le sentiment de s'être [27] réciproquement rendu une rare affection et des bienfaits particulièrement agréables. Et le diable rend les services les plus signalés à ses adorateurs qui se sont jetés d'eux-mêmes dans la servitude.

Que les usuriers n'insistent pas en disant que personne n'emprunte malgré lui. Car celui qui est déprimé par la pauvreté et la faim n'a déjà plus sa liberté intacte, entière, et c'est en hésitant qu'il se livre à l'usurier. La nature de l'argent n'est pas de porter des fruits. Donc, la fécondation de l'argent est une chose contre nature. En effet, l'argent ne vit pas et ne porte pas de fruits comme l'arbre ou le champ qui chaque année rend plus qu'il n'a reçu et coûté. L'usure est donc un gain honteux, un commerce déshonorant. Les usuriers sont des voleurs qui dépouillent et pillent tranquillement assis dans la quiétude de leur demeure. Bien mieux, ce sont des homicides. Même si nous n'étions pas chrétiens, le jugement de la raison nous dicterait les mêmes conclusions qu'aux païens et nous convaincrait que l'usurier est un meurtrier. En effet celui qui enlève à un autre ce avec quoi il devait se nourrir, qui l'épuise et le dépouille pour satisfaire son propre appétit, celui-là commet un grand crime, car c'est comme s'il forçait son prochain à mourir de faim et le détruisait radicalement. Voilà les agissements de l'usurier qui ne s'en asseoit pas moins sur des sièges bien rembourrés; il vit en sécurité au milieu du faste et est accablé de grands honneurs, lorsqu'il pendrait plus justement au gibet et devrait être déchiré et dévoré par autant de corbeaux qu'il a volé de pièces d'or, si seulement leur cadavre pouvait fournir assez de chair pour qu'autant de corbeaux puissent s'y dépecer une nourriture suffisante. Mais au lieu de cela, ce sont les petits larrons qui sont pendus et tous ces minuscules voleurs qui n'ont soustrait par hasard qu'une ou deux pièces d'or.

Les richesses amassées par les avares et les usuriers sont [28] aussi vaines, aussi inutiles qu'injustes. Le Prince a juste autant d'aliments et de vêtements qu'il est utile, et après sa mort, il pense ne pas en laisser plus qu'un paysan ou un mendiant. Mais l'amour de l'argent, l'avarice, l'usure amasse, accumule, arrache, amoncelle et thésaurise comme s'il voulait tout consommer et emporter avec lui hors du monde. Cependant il ne retire pas plus de tous ses biens que l'alimentation et le vêtement. En effet, moyens d'existence ne signifient pas nourriture d'un cheval et comme abri l'étable d'un porc, mais les choses dont chacun a besoin suivant sa situation sociale. – Les avares et les usuriers ne sont pas seulement excités par le désir de la volupté et d'une vie fastueuse, mais par un indéfinissable esprit de présomptueuse domination sur les autres hommes. Telle est l'insolente arrogance de leur orgueil qu'ils désirent et veulent être des dieux pour les autres hommes. Ces présomptueux suivent uniquement l'exemple de leur patron le Diable qui, même dans le ciel, a voulu pratiquer l'usure, exercer son avarice et s'arroger la divinité; mais c'est avec peu de bonheur qu'il a mis en oeuvre, usure, avidité et pillage, car c'est ce qui perdit et précipita sa chute; et par l'admirable et inexprimable beauté de Dieu, il devint de tous les ennemis de la Divinité, le plus repoussant, le plus hideux.

En présence de la trop lâche indifférence du juge dans la répression de l'usure, peut-être parce qu'il est par certains côtés trop faible pour résister au mal et l'extirper totalement, les ministres de l'Église doivent enseigner le peuple et l'accoutumer à considérer les usuriers comme des diables incarnés. De même, les instituteurs doivent élever les enfants et les jeunes gens, de manière à ce qu'ils soient soulevés de crainte, de mépris et de dégoût au seul nom d'usure. L'usurier est un épouvantable monstre, plus horrible, plus dangereux que Cacus lui-même. Si pernicieux, si pestiférés que soient les usuriers, loin d'accepter [29] ces tristes dehors, ils défendent leurs rapines et revendiquent chacune de leurs opérations comme des actes de charitable complaisance; sous les différents masques dont ils se parent, ils se proclament bons et honnêtes, veulent passer pour tels et vantent leurs bons offices avec une prolixe ostentation, afin que l'on ne puisse apercevoir comment «ont été emmenés les boeufs». (Cacus ne les a-t-il pas fait entrer dans sa caverne à reculons en les traînant par la queue?) – Qu'Hercule entende le mugissement des boeufs, c'est-à-dire les cris plaintifs des captifs et des opprimés, dont les clameurs implorent à présent les princes et tous les magistrats; qu'il cherche et recherche Cacus même «in saxis et rupibus», qu'il délivre les boeufs soustraits par ce monstrueux tyran. Cacus, en effet, représente cette malfaisante espèce d'hommes dangereux, tels que sont nos pauvres et braves usuriers, qui volent, pillent, escroquent, absorbent et dévorent tout, et pourtant ne veulent pas paraître aussi nuisibles que leurs méfaits. Ils pensent que nul ne pourra les trouver, les découvrir, les saisir, puisque les boeufs ne sont pas entrés dans leur antre, mais y ont été entraînés à reculons par la queue, afin que leurs traces puissent déjouer les recherches et faire croire qu'au contraire les boeufs ont été emmenés. De même les usuriers espèrent aussi pouvoir abuser et duper le monde, comme s'ils donnaient des boeufs au monde, c'està-dire beaucoup d'avantages, et prodiguaient les plus grandes utilités, lorsque au contraire, ce sont eux qui accaparent tout pour la satisfaction de leurs voraces appétits. – Mais, dit l'usurier, je ne prête pas d'argent aux pauvres et aux indigents, mais aux riches qui ont de trop; donc je ne cause la perte de personne. – Je t'en prie, très perspicace, très fin usurier, très ingénieux et très délié meurtrier, afin de mériter d'entendre ma réponse à ton objection, dis-moi à qui tu nuis, à qui tu causes du dommage, qui tu lèses, qui tu opprimes surtout, sur qui tu pèses de [30] préférence quand tu exerces ton métier? N'est-ce pas aux plus humbles, aux plus pauvres que tu es le plus à charge; ce sont eux qui sont les plus lésés, les plus opprimés, eux qui, grâce à tes exactions, sont réduits à un tel dénuement, qu'ils ont à peine une obole, une croûte ou petite bouchée de pain, tandis que, grâce à tes manoeuvres, les prix de toutes choses sont enflés, les comestibles, les boissons et tous les objets de première nécessité sont vendus très cher. Est-ce que, poussés à toute extrémité, ceux-là ne sont pas forcés pour satisfaire l'usurier, de vendre leur maison, leurs champs, leur ferme et tous leurs biens et parfois même leurs propres enfants.

A Rome, à Athènes et dans les autres cités, lorsque des citoyens accablés d'intérêts à payer, devenaient la propriété des usuriers, sur qui, je t'en prie, retombait le préjudice? Quels étaient les plus frappés, sinon les plus faibles? Ils avaient la possibilité de quelques moyens d'existence, mais l'usure leur a tout consommé, tout dévoré jusqu'à leur propre personne tombée dans l'esclavage. Le diable te doit peut-être quelque obligation pour ne pas mettre à nu les indigents et les plus nécessiteux. Cependant comment dépouiller ceux qui n'ont rien? Nous n'ignorons pas que tu ne prêtes pas ton argent à ceux qui sont absolument dépourvus de tout. Tes manoeuvres réduisent pourtant à la mendicité les riches et ceux auxquels il reste encore quelque chose. Tu es en ce monde un dieu si grand, si puissant, que tu peux abaisser les riches au rang des pauvres, supprimer toute différence entre eux. Enfin, combien de pères de famille n'ont pas ou ont à peine une pièce d'or par semaine pour nourrir eux et leurs nombreux enfants, combien sont-ils ceux auxquels leur travail ne suffit pas à l'acquisition du pain quotidien, car ton avarice est la cause du renflement des prix, de la trop grande cherté de toutes choses.

Admirons l'abondance de la moisson socialiste de ce [31] pamphlet de Luther. Ses définitions ne se rapportent pas exactement aux propositions actuelles des socialistes, car aujourd'hui il ne s'agît guère de prêt à intérêt, mais du capital, qui croit et se multiplie dans les affaires, le commerce et l'industrie, grâce au travail des salariés. De nos jours, l'on appelle surtout usure celle qui consiste à enlever une partie du fruit de son travail, soit à celui dont la sueur féconde une terre qui lui est étrangère, soit à cet ouvrier asservi à des machines d'insolente voracité. – Lorsque Luther parut et lança ses imprécations contre l'usure, les rapports universels dépendaient plus des personnes que des choses; celui-là prêtait qui donnait à usage un fond de terre à un autre homme, lui fournissait moins la terre qu'aide et protection contre les vagabonds et les voleurs; le débiteur, c'est-à-dire le colon, le fermier, ne devait pas seulement une partie des fruits de la terre, mais encore respect et fidélité. De même pour ce qui regarde l'industrie, il n'y avait presque pas de machines et les ouvriers n'étaient pas rassemblés dans d'immenses bâtiments, mais disséminés dans de petits ateliers, il existait de nombreux petits patrons qui occupaient à peine comme collaborateurs, trois, cinq ou vingt ouvriers.

Dès la découverte du Nouveau-Monde, cette société si calme et presque endormie commença à se désagréger. Les mines du nouveau monde regorgeaient d'argent et presque tous se mirent à désirer de nouvelles richesses et furent pris d'appétits nouveaux. De là, la première apparition du pouvoir équivoque de l'argent, diabolique divinité tantôt bonne, tantôt mauvaise.

L'Argent n'avait pas encore porté sa domination dans l'industrie, il errait et vagabondait à la recherche de victims à dévorer, il s'insinuait à travers toutes les fissures, d'une société troublée; il soufflait l'usure et de nouvelles cupidités sur ce mondé jusqu'alors tranquille et à demi assoupi. Il ne sévissait pas encore sur le régime du Travail, [32] mais sur le prêt. Quand Luther se répand en invectives contre ces premiers essais de domination de l'Argent, il invective l'Argent lui-même;

Par suite de nouvelles voies offertes au négoce par la découverte du nouveau monde, les riches négociants se coalisèrent pour accaparer tout le commerce par la force de l'Argent. Ces associations de marchands comme le dit Luther lui-même, gonflèrent les prix de toutes les choses nécessaires. «Ils étouffent la circulation des céréales, en achetant toutes celles qu'ils espèrent voir hausser les prix, les séquestrent et les amassent, puis prétendent ne vouloir les vendre que là où ils pourront en tirer le prix qu'il leur plaira. Ainsi, ils font la cherté et la rareté des céréales et autres objets de vente; ils tendent et augmentent le prix du blé, de la farine, de l'orge et autres objets nécessaires à l'alimentation, et précisément en vendant plus cher, ils dépouillent épuisent et dévorent par ces manoeuvres la misérable plèbe, et s'essuient ensuite le visage comme après une belle action.»

Bien que Luther n'ait pas embrassé la question sociale dans son intégralité, il n'en a pas moins posé les bases du Socialisme. Avec une admirable perspicacité, il a vu la puissance reproductive de l'Argent, abandonnée à elle-même, amenant successivement à la pauvreté la plupart des gens aisés ou riches, aggravant même la pauvreté des indigents et des plus faibles. – La grande industrie rejette les petits patrons dans le salariat, afflige les ouvriers eux-mêmes d'une existence plus pénible, plus inquiète. Luther, bien avant le développement de l'industrie, a prévu la fatalité qui pousserait les hommes, si la conscience humaine se ne mettait pas en travers, sous la domination économique d'un petit nombre de privilégiés. Le premier, Luther a formulé toutes les réponses aux objections faites au socialisme.

Le socialisme enchaînera-t-il la liberté humaine? [33] Mais la véritable liberté ne consiste pas dans une hardiesse désordonnée, dans un dérèglement dénaturé, mais dans la communion fraternelle des hommes. – Est-il illicite et injuste que la loi intervienne dans «les contrats passés entre hommes libres»? Mais celui qui est plus pauvre n'est pas libre: son premier tyran est la faim; les conditions de prêt ou de travail qui lui ont été indiquées, il les supporte plus qu'il ne les fait, il les subit plus qu'il ne les accepte, les voulant à la fois et ne les voulant pas. – Celui qui procure de l'argent ou du travail et prélève ensuite un intérêt ou une part du travail accompli, comble-t-il de bienfaits son prochain? Bienfaits bien futiles et bien trompeurs. Le service est nul et contraire à la fois à la vérité, au christianisme et à l'humanité, puisque malgré les plus rudes travaux, le pauvre reste pauvre et rempli d'amertume, puisque malgré une honteuse oisiveté, le riche devient plus riche et plus arrogant.

Karl Marx, dans son livre sur l'Argent, cite souvent Luther, dont il a repris et rajeuni l'argumentation. Il fait surtout honneur à Luther d'avoir mis au jour l'adresse de l'Argent à faire paraître ses absorptions et ses exactions comme des services presque humanitaires, et d'avoir mis en lumière l'âme et comme les derniers replis du coeur de l'argent, lequel vise moins au plaisir, qu'à des limites, qu'à l'arrogance et à la domination. – Imaginez un homme accaparant toute l'industrie, tout le commerce, et toutes les terres, et demeurant l'unique possesseur et répartiteur de toutes les richesses terrestres. Certes, celui-là ne consommera pas plus de boissons, d'aliments ou de courtisanes qu'il n'en faut à une seule personne. Mais il aura beaucoup plus de pouvoir qu'il n'en convient. Il sera le vrai Dieu de la terre. Si l'argent tendait seulement au plaisir, comme vers sa fin unique et naturelle, il s'arrêterait et se rassasierait. Mais il se repaît d'orgueil et de vanité, il est insatiable et n'a ni arrêt ni repos, à moins de resplendir en pleine [34] omnipotence divine. Cela précisément est diabolique, et l'argent lorsqu'il s'arroge lui-même le droit de gouverner et de dominer, est dans la société humaine, la semence du diable.

Dans le mouvement de la Réforme, l'on trouve parmi les contemporains où les disciples de Luther de plus violents réquisitoires contre l'Argent que ceux de Luther lui-même. Ils brûlaient d'établir même dans l'ordre civil et la société terrestre l'égalité absolue des chrétiens. Les pamphlets analysés par Jansens et qui portaient le titré de «Constitution de l'empereur Frédéric» ou de «Réforme de l'empereur Sigismond», définissaient et proposaient la même forme parfaite du socia­lisme qui s'appelle aujourd'hui collectivisme. Ils voulaient que tous les travaux nécessaires fussent accomplis par les soins de toute la nation, et grâce à la communion des citoyens, et qu'il y eût de grands édifices où toutes les choses nécessaires à la vie auraient été fabriquées socialement et vendues au juste prix. Telle est justement aujourd'hui la doctrine du socialisme allemand, laquelle ne pouvait être mise en pratique au XVIe siècle avec une poussière d'industrie disséminée et éparpillée à l'infini à cause de l'absence des machines. – Quoique se rapprochant davantage du socialisme lui-même, ces pamphlets n'aidèrent pas autant au développement du socialisme allemand que les écrits de Luther, qui répandirent au loin, à travers les nations et les siècles, les violentes clameurs des misérables et les germes de l'égalité chrétienne.

La Réforme imprégna pour ainsi dire le génie de l'Allemagne d'un esprit particulier qui se reconnaît même dans son socialisme. En effet, si l'on compare le génie de la France et le génie de l'Allemagne, les Allemands concilient volontiers et unissent les contraires qui paraissent se combattre, tandis que les Français embrassent avec amour l'un des contraires, pour mieux haïr et écraser l'autre. Les Français opposent la raison à la foi, la liberté individuelle à la puissance collective. Les Allemands interprêtent la religion [35] chrétienne avec la raison; et ils assurent que la liberté de chacun peut seulement être établie et garantie grâce au pouvoir et au droit de l'État. – La Réforme, en accordant solennellement à chacun la liberté d'interpréter et de commenter, puis en libérant simultanément la raison et la conscience, mais en leur donnant les saintes écritures comme fondement, afin que du berceau de la foi la raison montât vers la lumière et la vie, la Réforme prépara la mentalité allemande à l'embrassement des contraires.