BIBLIOTHECA AUGUSTANA

 

Hospodine pomiluj ny

asi 1000

 

Dílo

 

Hospodine, pomiluj ny je nejstarší známou českou duchovní písní. Vznikla zřejmě na přelomu 10. a 11. století. Jedná se o chorál jednoduché formy s 8 verši, bez rýmu a strofického členění. Píseň je poprvé doložena roku 1055, kdy byla zpívána při volbě knížete knížete Spytihněva II. Nejstarší dochovaný zápis pochází z kroniky břevnovského mnicha Jana z Holešova z roku 1397. (Wikipedie)

 

Hospodine pomiluj ny

 

 

Příloha

 

Hospodine pomiluj ny (Wikipedie)

Zdroje/Kolofon