BIBLIOTHECA AUGUSTANA

 

Právní text

asi 1210

 

Dílo

 

Nejstarší česky psanou větu asi ze začátku 13. století nacházíme v přípisku k latinsky psané zakládací listině kapituly litoměřické.

 

Text

 

 

Příloha

 

Zdroje/Kolofon