BIBLIOTHECA AUGUSTANA

 

Bibliotheca Bohemica

Chronologie

 

17. století

 

Jiří Tesák Mošovský († 1617)

Jan Campanus Vodňanský (1572 - 1622)

Tobiáš Mouřenín z Litomyšle († po 1625)

Bedřich z Donína (1574 - 1634)

Václav Vratislav z Mitrovic (1576 - 1635)

Zdeněk Brtnický z Valdštejna (1581 - 1623)

Jiří Třanovský (1592 - 1637)

Jan Amos Komenský (1592-1670)

Adam Václav Michna z Otradovic (asi 1600 - 1676)

Václav František Kocmánek (1607 - 1679)

Felix Kadlinský (1613 - 1675)

Bedřich Bridel (1619 - 1680)

Václav Jan Rosa (asi 1620 - 1689)

Jan Kořínek (1626 - 1680)

Zpěvník Anny Vitanovské (1631)

Jiřík Hlohovský (1. pol. 17. st.)

Tomáš Jan Pešina z Čechorodu (1629 - 1680)

Matěj Václav Šteyer (1630 - 1692)

Valentin Bernard Jestřábský (1630 - 1719)

Píseň českých sedlákův o jejich těžkostech (1680)

Jan Ignác Dlouhoveský (1638 - 1701)

Evermod Jiří Košetický (1639 - 1700)

Edilbert Petr Nymburský († 1705)

Jan Josef Božan (1644 - 1716)

Karel Václav Holan Rovenský (1644 - 1718)

Daniel Nitsch (1651-1709)

Jan Florián Hammerschmidt (1652 - 1735)

Jan Libertin (1654 - 1732)

Bohumír Josef Hynek Bilovský (1659 - 1725)

Kašpar Vusín (1664 - 1747)