BIBLIOTHECA AUGUSTANA

 

Passion de Clermont

vers 990

 

Passion de Clermont

 

Texte:

Die Passion Christi

in: Altfranzösisches Übungsbuch

Hrsg: W. Förster/E. Koschwitz,

Heilbronn: Henninger 1884

Fac-similé : Internet Archive

 

______________________________________________________________________________

 

 

 

La Passion de Jésus-Christ

 

Manuscripte du Xe siècle

(Clermont-Ferrand, Bibliothèque communautaire

et interuniversitaire, 240/an. 189)

 

 

Resumé:

 

 

Interprétation musicale par Brice Duisit (voix et vièle à archet, échantillons;

source: JPC - Jazz Pop Classic):

Laisses 1 - 7: Incipit, arrivée à Betfage

   

Laisses 8 - 17: Les Rameaux et prédication à Jérusalem

   

Laisses 18 - 22: Les marchands du temple et Judas

   

Laisses 23 - 29: La Cène

   

Laisses 30 - 33: La sueur goutte en sang

   

Laisses 34 - 42: L'arrestation de Jésus

   

Laisses 43 - 47: L'accusation

   

Laisses 48 - 50: Le parjure de Pierre

 

Laisses 51 - 60: Le procès de Jésus

   

Laisses 61 - 69: La condamnation et la prise de la croix

   

Laisses 70 - 77: La mise en croix

   

Laisses 78 - 84: La mort sur la croix

   

Laisses 85 - 97: La mise au tombeau

 

Laisses 98 - 106: L'ange et les femmes au tombeau

   

Laisses 107 - 112: Les pèlerins d'Emmaüs

   

Laisses 113 - 127: L'ascension

 

Laisses 128 - 129: Louange

   

 

 

 

1

Hora vos dic vera raizun

de iesu χρisti passiun.

los|sos affanz vol remembrar

per quę cest mund tot a|salvad:

 

2

Trenta tres anț et al|ques plus

des quę carn pres in|terra fu.

per tot obred que verus deus

per tot sosteg quę hom carnals·

 

3

Peccad negun unquę non fez

per eps los nostres fu aucis

la sua morz vida nos rend.

sa passiuns toz nos redenps.

 

4

Cum aproismed sa|passiuns

cho fu nostra redemptions

aproismer vol a|la|ciutat

afanz|per|nos susteg mult grans:

 

5

Cum el perveing abet fage

vil|es dẻsoz mont oliver

avant dels sos dos enveied

un|asnę adducere se|roved·

 

6

Cum cel asnez fu amenaz

de|lor mantelz ben l'ant parad

de|lor mantelz de|lor vestit.

ben|li aprestunt o|ss'assis;

 

7

Per sua grand humilitad

iesus rex magnes sus monted

si|cum prophetes anz mulz dis

canted aveien de iesu crist.

 

8

Anz petiz dis quę cho fus fait

ihesus. lo lazer suscitet

chi qua-tre dis en|moniment

iagud aveie toz pudenz·

 

9

Cum co audid tota la|gent

quę ihesus ve l'oreis poden-z

chi eps lo|morz fai-se revivere

a|grand honor en-con-traxirent

 

10

Al quant dels palmes prendent rams

dels olivers alaquant las branches

en-contr'al rei qui fez lo|cel

issid lo|dii le|poples lez,

 

11

Canten li|gran e|li|petit:

fili davit fili davit

palis vestit palis mantenls

davant extendent a|ssos pez·

 

12

Gran folcs aredre gran davan

gran e|petit deu van laudant

en-sobre tot petiz enfan

os-anna semper van clamant.

 

13

A|la ciptad cum aproismet

et el la|vid el las|garded

de|son piu cor greu sus-piret

de|ssos sanz olz fort lagrimez

 

14

Hierussalem hierussalem

gai|te|dis et per tos pechet

pensar non vőls pensar nő|l poz

non t'o per-met tos granz orgolz;

 

15

Venrant li|an venrant li|di

qu'ez t'asal-dran toi inimic

il tot entorn t'arberiaran

et a|terra crebantaran.

 

16

Los tos en-fanz qui in|te sunt

a|males penas aucidrant

en|tos belz murs en|tas maisons

pedras sub altre non laiserant.

 

17

Li|toi caitiu per totas genz

menad-eneren a|tormenz

quar eu te fiz nu m cognogvist

falvar te vingnum receubist.

 

18

Cum cho ag dit et per cuidat

en|templum deu semper intret.

los marchedant quae in|trobed

a|grant destreit fors los|gitez.

 

19

Los|sos talant ta fort monstred

que grant pres pavors als iudeus

de|dobpla corda|lz vai firend

tot lor marched vai desfazend.

 

20

Felo iudeu cum il cho vidren

enz lor cors grand an en-veie

per mals con-selz van demandan

nostre sennior cum tradissant.

 

21

Lo fel iudes escarioth

als iudeus vengra en|rebost

que m'en darez el|vos tradran.

vos-tres talenz ad-emplirant.

 

22

Trenta deners dunc li|en promesdrent

son bon sennior que lo tra-disse

si chera merz ven si petit

hanc non fud hom qui magis l'audis.

 

23

Et|a|cel di que dizen pasches

cum la cęna ihesus oc faita

el sus leved del piu manier

a|ssos fedels laved lis ped.

 

24

Et per lo|pan et per lo|vin

fort saccra-ment lor commandez

per remembrar sa|passiun

que faire rov' a|trestot.

 

25

De|pan et vin sancti-ficat

tot sos fidels i|saciet

mais que iudes escharioh

cui una sopa enflet lo|cor.

 

26

Iudas cum og manied la|sopa

diable s'en-enz en|sa|gola

semper leved del piu manier

tot als iudeus o vai nuncer.

 

27

Ihesus lo|bons per sa|pietad

tan dulce-ment pres a|par-ler.

sobre son peiz fez condurmir

sant iohan lo son cher amic.

 

28

A cel sopar un sermon fez

chi cel non sab tal non audid

contr'alz afanz que an a|pader

toz sos fidels ben en-garnid.

 

29

A|lo sanc pedre per cho inded

quę cęla noit lui|neiara

pedres fort-ment s'en ad-uned

per epsa mort no|l gurpira.

 

30

Χρistus ihesus d'en s'en-leved

geh-sesmani viles n'anez

toz sos fidels seder rovet

evan orar sol|s'enanez,

 

31

Granz fu li dols fort marrimenz

si|con-dormirent tuit ades

ihesus cum veg los esveled

tres-toz orar ben|los manded.

 

32

E dunc orar cum el anned

si fort sudor dun-ques suded

quę cum lo|sags a|terra curr

de|sa|sudor las sanctas gutas.

 

33

Al|sos fidels cum repadred

tam benlement los con-forted.

li sel iudeus ia|s'aprois-med

ab gran com-pannie dels iudeus.

 

34

Ihesus cum vidra los iudeus

zo|lor demandez que querent.

illi respondent tuit adun

ihesum querem Nazarenum.

 

35

Eu soi aquel zo|dis ihesus;

tuit li felun ca-de grent ios

terce vez lor o|demanded

a|totas treis chedent envers

 

36

Mais li felun tuit trassudad

vers nostrę don|son aprois-mad

iudas li vel en senna fei

celui prendet cui bassaerai.

 

37

Iudas cum veggra ad ihesum

semper li|tend lo|son menton

ihesus li|bons no|l refuded

al|tra-detur baisair doned

 

38

Amicx zo|dis lo|bons ihesus

per-que|m trades in

melz ti fura non fusses naz

que me tradas per cobetad.

 

39

Ar-mand esterent evirum

de|totas part presdrent iesum

no|s defended ne no|s susted

a|lar mort vai cum uns anel.

 

40

Sanct pedre sols veiniar lo vol

estrais lo fer que al|laz og

si|con-segued u serv fellon

la|destre aurelia li ex-cos.

 

41

Ihesus li|bons ben red per mal

l'aurelia ad ser-v semper saned

liadens mans cum|e-ladron

si|l'ent-menen a|passiun.

 

42

Donc lo|engurpissen sei fedel

cum el desanz diz lor aveia

sanz pedre sols seguen lo vai

quae sua|fin veder voldrat;

 

43

Anna nom|n'avent le|iudeu

a|cui ihesus furet menez

donc s'ad-unovent li|felon

veder annovent pres ihesum,

 

44

De|quant il querent le|fors-fait

cum il ihesum oicisesant

non|fud trovez ne en-venguz

quar el forsfait non feist neul;

 

45

Davant l'ested le|pontifex

si|coniuret per|ipsum deu

qu'el lor|dissets per|pura|fied

si|vers ihesus fils deu|est il;

 

46

Tu|eps l'as deit respon ihesus.

tuit|li|fellon crident adun

maior|fors-fait que i|querem

per loi medeps audit l'avem;

 

47

Lo|sos sans ols dumques cubrirent

a|coleiar fellon lo presdrent

en|sobretot si|l'escarnissent:

di|nos prophete chi|to fedre;

 

48

Fors en las estrus estet petre

al|fog luseire l'aesvvardouet

de|sa raison si l|es fred

que|lo deu|fil li|fai neier;

 

49

Anz que la|noit lo ialz cantes

terce vez petre lo neiez

ihesus li|bons lo resvuardet

lui recognostre et semper fit;

 

50

Petrus da|lo fors s'en-aled

amarament mult se|ploret

per cio laissed deus se neier

que de|nos aiet pieted;

 

51

Cum le|matins fut esclairez

davant pilat l'en ant menet

fort-ment lo|vant il|acusa-nd

la soa mort mult demandant;

 

52

Pilaz erod l'en-enviet

cui des abanz voliet mel

de ihesu xpisti passion

am se paierent a|ciel iorn;

 

53

Lo fel herodes cum lo|vid

mult lez semper en|esdevint

de|lui long temps mult a|audit

semper pensed vertuz feisis;

 

54

De|multes vises l'apeled

ihesus li bons mot no|l|soned

iudeu l'acusent el se|tais

ad un respondre non denat;

 

55

Dunc lo despeis e|l'ecarnit

li|fel herodes en|cel|di

blanc vestiment si l'a|vestit

fellon pilad lo|retrames;

 

56

Pilaz que anz l'en vol laisar

no|l|consentunt fellun iudeu

vida perdonent al ladrun

aucid aucid crident ihesum;

 

57

Barrabant perdonent la|vide

ihesum in|alta cruz claufrisdrent

crucifige crucifige

crident pilat trestuit ensems.

 

58

Cum aucidrai eu vostre rei

dis pilaz fors-faiz non|es

rumpre|l|farai et flagellar

poisses laisarai l'en-annar.

 

59

Ensems crident tuit|li|fellunt

entro en cel envan las voz

si|tu|laises vivre ihesum

non|es amics l'emperador;

 

60

Pilaz sas mans dunques laved

que|de|sa|mort posches neger

ensems crident tuit li|iudeu

sobre|nos sia toz li pechez;

 

61

Pilaz cum|audid tals raisons

ia|lor gurpis nostre sennior

donc lo|recebent li|fellun

fors l'enconducent en la cort;

 

62

De|pur-pure donc lo|vestirent

et en|sa|man un raus li|mesdrent

corona prendent de|las|espines

et en son cab fellun l'asisdrent.

 

63

De|davant lui tuit a|genolz

sis excrebantent li|fellon

dunc lo saludent cum senior

et a|des-carn emperador;

 

64

Et|cum asez l'ont escarnid

dunc li|vestent son vestiment

et el medeps si pres sa cruz

avan|toz vai a|pasiun.

 

65

Femnes lui van detras seguen

ploran lo van et gaimentan.

ihesus li pius red|re-garder.

ab les femnes pres a|parler;

 

66

Audez fillies iherusalem

per me non vos est ob|plorer

mais per vos et per vostres filz

plorez assaz qui obs vos es;

 

67

Cum el per-veng a|golgota.

davan la|porta de|la|ciptat.

dunc lor gurpit soe chamisae.

chi sens custurae fo faitice;

 

68

Il no|l' auseron deramar

mais aura sort angitad.

non fut partiz sos vestimenz

zo fu granz signa tot per ver;

 

69

En huna fet huna vertet

tuit soi fidel devent ester

lo sos regnaz non|es devis

en caritad toz es uniz;

 

70

E dels feluns que u vos diz anz

lai dei venir ocu-lai|sei

quar illo fel mesclen ab vin

nostrae senior lo|ten-den il;

 

71

Cum l'an levad sus en la cruz

dos a|sos laz penden las-runs;

entre cels dos pendent ihesum.

il per escarn o fan tres-tot;

 

72

Cum il l'an mes sus en la cruz

gran fan escarn gran cridaizun.

ensobretoz uns dels ladruns

el escarnie rei ihesum;

 

73

Respondet l'al-tre mal i|diz.

el mor a|tort ren non forsfez

mais nos a dreit per colpas granz

es|mes oidi en|cest ahanz;

 

74

En-vers ihesum sos olz torned

si pia-ment lui appelled.

de|me|t membres per|ta mercet

cum tu vendras crist en|ton ren;

 

75

Respon li bons qui non mentid

chi en epsa mort se par fu pius

eu|t'o promet oi en cest di

ab me venras in paradis;

 

76

O deus vers rex ihesu crist

cital don fais par ta mercet

chi per hun|va con-fession!

vide per-dones al la-drun;

 

77

Nos-te laudam et noit e|di

de nos aies vera mercet

tu nos per-done celz pecaz

que nos vetdest tua pietad;

 

78

Ius-que nona des lo mei|di

tres-tot cest mund granz noiz cubrid

fui lo solelz et fui la luna

post que deus filz sus-pensus fu-e;

 

79

Ad epsa nona cum perveng.

dunc escrided ihesus granz criz

hebraice fort-ment lo dis.

heli heli perque|m gulpist?

 

80

Uns del felluns chi sta iki

sus en la cruz li|tenlazet

ihesus fort-men dunc re-cridet

le spiritus de|lui anet;

 

81

Cum de ihesu l'anm anan et

tan durament terra crollet

roches fendient chedent munt

sepul-cra s'anz-obrirent mult;

 

82

Et mult corps s'ans en su|n'exit

et inter omnis sunt ve-dud

qui in|templum dei cortine pend

iusche la terra per mei fend;

 

83

De laz la croz estet mariae

de cui ihesus vera carn presdre

cum cela carn vidra murir:

qual agre dol no|l sab om vivs;

 

84

Ela molt ben sab remembrar

de|soa carn cum deus fu naz

ia|l vede|es la si morir

el resurdra cho sab per ver;

 

85

Mais nen-perro granz fu li dols

chi traverset per lo son cor

nulz om mortalz no|l pod penser

sanz symeonz loi per-cogded;

 

86

Ioseps pilat mult a preiar

lo corps ihesu qu'el|li dones

a grand honor el|l'enportet

en sos chamsils l'en-volopet.

 

87

Nicodemus del l'altra part

mult unguement hi|aportet

enter mirra et aloen

quasi cent livras a|donad;

 

88

A grand honor de|ces pimenc

l'aromatizen cusche-ment.

dunc lo pausen el monument

o corps non iag anc|a|cel temps;

 

89

La soa madre virge fu

et sen peched si portet lui

sos munument fure toz nous

anz lui no|i iag unque nulz om;

 

90

Non fud assaz anc als felluns

davant pilat trestuit en van

nos-te prae-iam per ta mercet

gardes i|met non sia emblez;

 

91

Quar el zo dis que resurdra

et al terz di vivs pareistra

emblar l'auran li soi fidel

a|toz diran que revis-quet.

 

92

Granz en avem agud errors

or en aurem pece maiors

armaz vassalz dunc lor livret

lo monument lor comandet

 

93

Χρistus ihesus qui deus es vers

qui semper fu et semper es

ia fos la chans de|lui aucise

regnet per o cum anz se feira;

 

94

Qua el en-fern dunc a|salit

fort satanan a|lo venquet

per soa|mort si|l'a vencut

que|contra omne non vertud:

 

95

Et qui era li|om primers

el|soi enffant per son pecchiad

et|li petit e|li gran

et qui estevent per|mulz|anz;

 

96

Quar anc non fo nul om carnals

en cel enfern non foz anaz

usque vengues qui sens pecat

per|toz sol|fes comuna lei;

 

97

Argent ne aur non i|donet

mas|que son sang et soa carn

deg cel enfern toz nos livdret

en paradis nos arberget

 

98

Et al terz di lo mattin clar

cum soleilz fo esclairaz

tres femnes van al monument

molt cars portavent unguemenz;

 

99

L'angeles deu de|cel dessend

si|s'aproismet al|monument

tal a regard cum focs|ardenz

et cum laneus blanc vestimenz

 

100

En pas qu'el vidren les custodes

si s'espauriren de pavor

que quaisses morz a|terra vengren

de|grand pavor que sobl'el vengre.

 

101

Sus en la peddre l'angel set

si parlet a|las femnes dis

nos neient ci per que crement

que ihesum χρist ben requeret

 

102

Anaz enes et non es ci

tot acom-plit quim-que vos dis

venez veder lo loc voiant

o li sos corps iac des abanz

 

103

A sos fidel tot annunciaz

mas vos pet-drun no|i|ob-lidez

en|galilea avant envai

allo|l|vetran o dit lor ad;

 

104

Elles d'equi cum sunt tor-nades

ihesus las|a|senpr|encontradas;

dunc recon-nos-sent lo senior

si l'adorent cum redemptor;

 

105

Lo nostrae seindrae en|eps cel di

veduz furae veiades cinc

primera|l|vit sancta mariae

de cui sep diables fors medre

 

106

Em-pres lo vidren celles duaes

del munument cum se retor-nent

perdres lo vit en|eps cel di

ab lui parlet si|l|con-iaudit;

 

107

En-vers lo vesprae envers lo ser

dunc lo re-vidren soi fidel

castel emaus ab elz entret

ab|el ensemble si sopet;

 

108

Ia|s'adunent li soi fidel

ia dicen tuit que vivs era

cum il menaven tal raizon

ihesus estet en met trestoz;

 

109

Pax vobis sit dis a|trestoz

eu soi ihesus qui passus soi

vedez mas mans vedez mos peds

vedez mo laz qui fui plagas;

 

110

Fort-ment sun il espaventet

illi non credent que aia carn

zo pensent il que entre el

le spiritus aparegues;

 

111

Mel e|peisons equi manget

en veritad los confirmet

sa passions peisons tostaz

lo mels signa deitat;

 

112

Alques vos ai deit de|raizon

que ihesus fez por passion

tot no|l vos posc eu ben comptar.

no|l pod nul om de madre naz.

 

113

A sos fidel quaranta dis

per mulz sem-blanz

ensembl|ab|elz bec e|man-ied

de|regnum deu semper parlet;

 

114

E per es mund roal allar

tot babzizar in|trinitad

qui lui credran cil erent salv

qui no|l cretran seran damnat

 

115

Signes faran li soi fidel

quals el abanz faire soliaet

lingues noves il parlaran

et diables encal-ceran;

 

116

Si|alcuns d'els beven veren

non|aura|mal zo sab per ver

sobrae malabdes mans metran

et sanitad a|toz rendran;

 

117

Sus en|u|mont don-che|s montet

que holivet numnat vo-s|ai

levet sa man si|l benedis

vengre la|nuvols si|l|collit;

 

118

E lor vedent montet en cel

ad dextris deu ihesus es set

qui venra toz iudicar

a|toz rendra e|ben e|mal:

 

119

Li soi fidel en son|tornat.

al|dezen iorn ia cum per-veng

spiritus sanctus sobr'elz chad

[de celo didicent pentecostem]

s'il|s'en-flamet cum fugs ardenz;

 

120

Il|des ab-anz sunt aserad

de crist non sabent mot parlar

en pasche veng vertuz de cel

il non dobten negun iudeu;

 

121

Pertoz lengatgues van parlan

las virtuz crist van annuncian

no lor pod om vivs contrastar

signes fazen per podestad;

 

122

Spandut sunt per tot ces mund

regnum dei nun-cent per-tot

pertot convertent gent et popu

χρistus ihesus per-tot ab|elz;

 

123

Lo satanas dol en|a|grand

als deu fidels fai durs afanz

alcans en|cruz fai los levar

alquanz d'es-pades degollar;

 

124

El|los alquanz fai|escorter

alquant en fog vivs trebucher

et en|gradi|li|els fai|t-oster

al-quanz ap petdres lapider;

 

125

Lui|que aiude nuls vencera

cum peis lor fai il creisent mais

lo|cap a|crist es|vegurad

per tot es mund es ad-horaz;

 

126

Nos cestes pugnes non aven.

contra nos-eps pugnar deven

frainde deven nostrae voluntaz

que part aiam ab nos deu fidels;

 

127

Quar fini|munz non es mult lon

et regnum deu fort-ment es prob

drontre nos lez facam lo ben

gurpissen mund et som peccad;

 

128

Χρistus ihesus qui man en sus

mercet aias de|pechedors

en|talz raizon si|am mespraes

per ta|pitad lor per-dones;

 

129

Te pos-che retdre graciae

davant to paire gloriae

sanz spiritum posche laudar

et nunc per|tot in secula.

 

ΑΜΗΝ