B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Matthäus Roricʒer
ca. 1430 - ca. 1492/95
     
   


G e o m e t r i a   d e u t s c h

B l a t t   3   r e c t o

___________________________________________________


WEr wil ain gerecht acht eck machen So mach ain gerechte firu(n)g mit den puchſtab(e)n ve(r)ʒaichnet :a: :b: :c: :d: vn(d) ſecʒ jn die mit ain :e: Und ſecʒ ain ʒirkel mit ainem ort jn das :e: vn(d) dv jn auf jn das :a: dy ſelb(e)n weiten mach von dem :a: gegen dem :b: ain pu(n)ckt da ſecʒ ain :f: des gleich(e)n vo(n) dem :b: gege(n) dem .a. da ſecʒ ain .g. vom .a. gegen de(m) .c. da ſecʒ ain .h. vom .c. gegem .a. da ſecʒ ain .i. vom .c. gegem .d. da ſecʒ ain .k. vom .d. gegem .c. da ſecʒ ain .l. vom .d. gegen dem .b. da ſecʒ ain .m. vo(m) .b. gegem .d. da ſecʒ ain .n. Darnach ʒui(c)h ain linj vom .f. jn das .m. vom .n. in das .k. vom .l. jn das .h. vom .i. jn das .g. des ain figur hernach ve(r)cʒaichnet jſt