B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Matthäus Roricʒer
ca. 1430 - ca. 1492/95
     
   


G e o m e t r i a   d e u t s c h

B l a t t   4   r e c t o

___________________________________________________


WEr pald de(n) punckt wil finde(n) d(er) ab geta(n) jſt vn(d) nit weſt wo der ʒirkel geſtand(e)n jſt cʒv ainem gepogen riſſ So tu jm alſo jch ſecʒ das ſey d(er) gebog(e)n riſ .a. .b. mach cʒwen pu(n)ckt auf den riſ wie du wild an geferd mit de(n) puchstab(e)n :c: :d: ſecʒ den cʒirkel jn das .c. vnd tu jn auf jn das :d: mach ain riſʒ des gleich(n) ſecʒ den cʒirkel jn das .d. mach ain riſ von dem :c. wo die cʒwen riſʒ vber ain ander gen da ſecʒ ob(e)n .e. vn(d) vnt(e)n ain :f: also mach gleich ain ſol(c)he figur neb(e)n d(er) wie weit du dar von wild mit den
puchstab(e)n vercʒaichnet .g. :h: .i: .k. Darnach mach ain riſʒ durch
d(a)ʒ .e. vn(d) .f. vn(d) des gleich(e)n durch d(a)ʒ .i. vn(d) .k. wo die cʒwen riſʒ vnten vbe(r) ain and(er) gen da ſecʒ ain .l. jn dem ſelb(e)n pu(n)ckt jſt d(er) ʒirkel geſtanden des ain figur hernach gemacht ſtet