B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Johann Wolfgang Goethe
1749 - 1832
     
   


F a u s t .
E i n e   T r a g ö d i e .


________________________________________________


[7]

V o r s p i e l
auf dem Theater.

_________

[8] Vakatseite