<<< authoris paginam


B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Epikouros
ca. 342 - 271 a. Chr. n.

 
 
   
   ἐ π ι σ τ ο λ ὴ
π ρ ὸ ς   Ἰ δ ο μ ε ν έ α


_______________________________

 
 
‹ Ἐπίκουρος Ἰδομενεῖ χαίρειν. ›

τὴν μακαρίαν ἄγοντες καὶ ἅμα τελευτῶντες ἡμέραν τοῦ βίου ἐγράφομεν ὑμῖν ταυτί· στραγγουρικά τε παρηκολούθει καὶ δυσεντερικὰ πάθη ὑπερβολὴν οὐκ ἀπολείποντα τοῦ ἐν ἑαυτοῖς μεγέθους· ἀντιπαρετάττετο δὲ πᾶσι τούτοις τὸ κατὰ ψυχὴν χαῖρον ἐπὶ τῆι τῶν γεγονότων ἡμῖν διαλογισμῶν μνήμηι· σὺ δὲ ἀξίως τῆς ἐκ μειρακίου παραστάσεως πρὸς ἐμὲ καὶ φιλοσοφίαν ἐπιμελοῦ τῶν παίδων Μητροδώρου.

____________

Arrighetti 45, DL 22 (138 Us.)
Textus: Epikur. Briefe, Sprüche, Werkfragmente
ed. Hans-Wolfgang Krautz, Stuttgart 1980


 
 
 
 
<<< authoris paginam