BIBLIOTHECA AUGUSTANA

 

Aristoteles

384 - 322 a. Chr. n.

 

persona

 

Ἀριστοτέλης, ὁ φιλόσοφος, Σταγειρίτης ἦν τὸ γένος. ἐγένετο δὲ τῶι ἔτει τπδ´. ὀκτωκαιδέκατον ἔτος ἔχων, εἰς Ἀθήνας ἦλθε καὶ συσταθεὶς Πλάτωνι, διέτριψε παρὰ αὐτὸν εἴκοσιν ἔτη. ἀπέστη δὲ Πλάτωνος ἔτι περιόντος· ὧστε φασὶν ἐκεῖνον εἰπεῖν, Ἀριστοτέλης ἡμᾶς ἀπελάκτισε, καθαπερεὶ τὰ πωλάρια γεννησθέντα τὴν μητέρα. τῶι ἔτει τμγ´ δ᾽ ἦλθε εἰς Μακεδονίαν πρὸς Φίλιππον, καθηγούμενος Ἀλεξάνδρου. μετὰ δὲ τὴν Φιλίππου τελευτὴν ἀφικόμενος εἰς Ἀθήνας, ἐσχόλαζεν ἐν Λυκείωι ἔτη τρία πρὸς τοῖς δέκα. μετὰ δὲ τὴν Ἀλεξάνδρου τελευτὴν ἀπάιρας εἰς Χαλκίδα, νόσωι τελευτᾶι τῶι ἔτει τκβ´ πρὸ Χριστοῦ.

 

 

 

opera

 

Προτρεπτικός

 

▪ Κατηγορίαι

Περὶ ἑρμηνείας

Ἀναλυτικὰ πρότερα

Ἀναλυτικὰ ὕστερα

Τοπικά

Περὶ τῶν σοφιστικῶν ἐλέγχων

 

Ἠθικὰ Νικομάχεια

Ἠθικὰ Μεγάλα

Ἠθικὰ Εὐδήμεια

Πολιτικά

Ἀθηναίων πολιτεία

Περὶ οἰκονομίας

Ῥητορικὴ τέχνη

Ῥητορικὴ πρὸς Ἀλέξανδρον

Περὶ ποιητικῆς

 

Φυσικὴ ἀκρόασις

Περὶ οὐρανοῦ

Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς

Μετεωρολογικά

▪ Περὶ κόσμου

Περὶ ψυχῆς

Εὔδημος ἢ Περὶ ψυχῆς

Περὶ αἰσθήσεως καὶ αἰσθητῶν

Περὶ μνήνης καὶ ἀναμνήσεως

Περὶ ὕπνου καὶ ἐγρηγόρσεως

Περὶ ἐνυπνίων καὶ τῆς καθ᾽ ὕπνον μαντικῆς

Περὶ μακροβιότητος καὶ βραχυβιότητος

Περὶ νεότητος καὶ γήρως

Περὶ πνεύματος

Περὶ ζωιῆς καὶ θανάτου

Περὶ ἀναπνοῆς

Περὶ τὰ ζῶια ἱστορίαι

Περὶ ζώιων μορίων

Περὶ ζώιων κινήσεως

Περὶ πορείας ζώιων

Περὶ ζώιων γενέσεως

Περὶ χρωμάτων

Περὶ ἀκουστῶν

Φυσιογνωμονικά

Περὶ φυτῶν

Περὶ θαυμασίων ἀκουσμάτων

Μηχανικὰ προβλήματα

Προβλήματα

Περὶ ἀτόμων γραμμῶν

Περὶ Ξενοφάνους, Ζήνωνος, Γοργίου

Τὰ μετὰ τὰ φυσικά

 

Ποιήματα

Διαθῆκαι

Ἀποσπάσματα

Περὶ εὐγενείας

 

Οἰκονομικά

 

 

secundaria

 

βιβλιογραφία