B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Stesichoros
ca. 630 - ca. 556
     
   


Ἐ π ὶ   Π ε λ ί α ι   ἆ θ λ α

Ἀποσπάσματα

______________________________________


(179b PMG =49b LGS)

θρώισκων μὲν ἄρ' Ἀμφιάραος ἄκοντι δὲ
νίκασεν Μελέαγρος.

(178 PMG = 48 LGS)

Φλόγεον καὶ Ἅρπαγον, ὠκέα τέκνα Ποδάργας,
Ἥρα δὲ Ξάνθον καὶ Κύλλαρον.

(179a PMG = 49a LGS)

σασαμίδας χόνδρον τε καὶ ἐγκρίδας
ἄλλα τε πέμματα καὶ μέλι χλωρόν.

__________

Textus:
Stesichoros in:
Die griechische Literatur
in Text und Darstellung
Archaische Periode
ed. Joachim Latacz, Stuttgart 1991