B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Theodoros Prodromos
ca. 1100 - ca. 1160
     
   Κ α τ ο μ υ ο μ α χ ί α

( Γ α λ ε ο μ υ ο μ α χ ί α )

__________________________________________________
Πρόλογος
Ὑπόθεσις
Τὰ τοῦ δράματος πρόσωπα
Κατομυομαχία