B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Museum virtuale
Quid novi ?
     
   Q u i d   n o v i  ?

_______________________________________


December 2003
Observatorium solis de Goseck (Germania, ca. 5000 a. Chr. n.)

Aprilis 2003
Ars liberata (Iraq Museum Bagdad)

Martius 2003
Museum virtuale initium habet