B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Bibliotheca Polonica
Chronologia
     
   W i e k   X I I


Żywot św. Wojciecha («Tempore illo...») (XII w.)
Chronicon Galli Anonymi (ok. 1115)