BIBLIOTHECA AUGUSTANA

 

Vetus Latina

saec. II/saec. III

 

Vetus latinus

 

Codex Claromontanus V «h»

 

ca. 450

 

____________________________________________________________________________________

 

 

 

Evangelium secundum Matthaeum

XIX:25 - 29

(fol. 35v)

 

 

 

 

Codex Claromontanus V

 

Vulgata

col. I

 

 

 

5

 

 

 

 

10

 

 

 

 

15

 

 

 

 

20

 

 

 

col. II

 

 

 

5

 

 

 

 

10

 

 

 

 

15

 

 

 

 

20

DISCIPULI MIRA

BANTUR VALDE

DICENTES QUIS ER

GO POTERIT SALVUS

ESSE? [19:26] ASPI

CIENS AUTEM IHS

DIXIT ILLIS APUT HO

MINES QUIDEM

HOC INPOSSIBILE

EST APUT DM AU

TEM OMNIA POS

SIBILIA SUNT [19:27]

TUNC RESPONDENS

PETRUS DIXIT EI

ECCE NOS RELIQUI

MUS OMNIA ET

SECUTI SUMUS

TE QUID ERGO

ERIT NOBIS [19:28]

IHS AUTEM DIXIT

ILLIS AMEN DICO

VOBIS QUOD VOS

QUI SECUTI ESTIS

ME IN REGENERA

TIONE CUM SEDE

RIT FILIUS HOMI

NIS IN SEDE MA

IESTATIS SUAE SE

DEBITIS ET VOS SU

PER DUODECIM

SEDES IUDICAN

TES DUODECIM

TRIBUS ISTRAHEL [19:29]

ET OMNES QUICU

QUE RELIQUERIT

DOMUM VEL FRA

TRES AUT SORO

RES AUT PATREM

AUT MATREM AUT

UXOREM AUT FI

LIOS AUT AGROS

PROPTER NOME

MEUM CENTU

PLUM ACCIPIET

ET VITAM AETER

NAM POSSIDEBIT

 

discipuli mirabantur valde, dicentes: quis ergo poterit salvus esse? [19:26] aspiciens autem Iesus, dixit illis: apud homines hoc inpossibile est: apud Deum autem omnia possibilia sunt. [19:27] tunc respondens Petrus, dixit ei: ecce nos reliquimus omnia, et secuti sumus te: quid ergo erit nobis? [19:28] Iesus autem dixit illis: amen dico vobis, quod vos, qui secuti estis me, in regeneratione cum sederit filius hominis in sede maiestatis suae, sedebitis et vos super sedes duodecim, iudicantes duodecim tribus Israhel. [19:29] et omnis, qui reliquit domum, vel fratres, aut sorores, aut patrem, aut matrem, aut uxorem, aut filios, aut agros propter nomen meum, centuplum accipiet, et vitam aeternam possidebit