BIBLIOTHECA AUGUSTANA

 

Vetus Latina

saec. II/saec. III

 

Vetus latinus

 

Codex Claromontanus V «h»

 

ca. 450

 

____________________________________________________________________________________

 

 

 

Evangelium secundum Matthaeum

XIX:30 - XX:1-7

(fol. 36r)

 

 

 

 

Codex Claromontanus V

 

Vulgata

col. I

 

 

 

5

 

 

 

 

10

 

 

 

 

15

 

 

 

 

20

 

 

 

col. II

 

 

 

5

 

 

 

 

10

 

 

 

 

15

 

 

 

 

20

MULTI AUTEM E

RUNT PRIMI NO

VISSIMI, ET NOVIS

SIMI PRIMI

LVII. [20:1] SIMILE EST AU

TEM REGNUM

CAELORUM HO

MINI PATRIFAMI

LIAS, QUI EXIIT PRI

MO MANE CON

DUCERE OPERA

RIOS IN VINEAM

SUAM [20:2] CONVEN

TIONE AUTEM FAC

TA CUM OPERARI

IS EX DENARIO DI

URNO, MISIT EOS

OPERARI IN VINE

AM SUAM [20:3]

ET EGRESSUS CIRCA

HORAM TERTIAM

INVENIT ALIOS STA

TES IN FORO OTIO

SOS [20:4] ET DIXIT ILLIS

ITE ET VOS IN VI

NEAM MEAM ET

QUOD IUSTUM

FUERIT DABO VO

BIS [20:5] ILLI AUTEM

ABIERUNT

ITERUM EXIVIT

CIRCA SEXTAM

ET NONAM HORA

ET FECIT SIMILITER [20:6]

CIRCA UNDECIMA

AUTEM EXIIT ET

INVENIT ALIOS STA

TES OTIOSOS ET DI

XIT ILLIS QUID HIC

STATIS OTIOSI TO

TA DIE [20:7] DICUNT EI

QUIA NEMO NOS

CONDUXIT AIT IL

LIS ITE ET VOS OPE

RAMINI IN VINE

AM MEAM ET QUOD

 

multi autem erunt primi novissimi et novissimi primi. [20:1] simile est enim regnum caelorum homini patri familias qui exiit primo mane conducere operarios in vineam suam [20:2] conventione autem facta cum operariis ex denario diurno misit eos in vineam suam [20:3] et egressus circa horam tertiam vidit alios stantes in foro otiosos [20:4] et illis dixit ite et vos in vineam et quod iustum fuerit dabo vobis [20:5] illi autem abierunt iterum autem exiit circa sextam et nonam horam et fecit similiter [20:6] circa undecimam vero exiit et invenit alios stantes et dicit illis quid hic statis tota die otiosi [20:7] dicunt ei quia nemo nos conduxit dicit illis ite et vos in vineam [20:8] cum sero