BIBLIOTHECA AUGUSTANA

 

Guillelmus de Morbecca

ca. 1215 - ca. 1286

 

Aristotelis Metaphysica

 

Liber XII (Λ)

 

Manuscriptum:

Bibliotheca Palatina, lat. 1031 (saec. XIV)

Textus:

Aristoteles Latinus XXV 3.2,

ed. Gudrun Vuillemin-Diem, Leiden 1995

Fons: Aristoteles, Metaphysik, Lambda (XII),

graece, latine, germanice (Hans Zimmermann)

 

________________________________________________________________

 

 

 

Pal. lat. 1031, fol. 108r, col. 1/2

Pal. lat. 1031, fol. 108v, col. 1

Pal. lat. 1031, fol. 108v, col. 2

Pal. lat. 1031, fol. 109r, col. 1

Pal. lat. 1031, fol. 109r, col. 2

Pal. lat. 1031, fol. 109v, col. 1

Pal. lat. 1031, fol. 109v, col. 2

Pal. lat. 1031, fol. 110r, col. 1

Pal. lat. 1031, fol. 110r, col. 2

Pal. lat. 1031, fol. 110v, col. 1

Pal. lat. 1031, fol. 110v, col. 2

Pal. lat. 1031, fol. 111r, col. 1

Pal. lat. 1031, fol. 111r, col. 2

Pal. lat. 1031, fol. 111v, col. 1

Pal. lat. 1031, fol. 111v, col. 2

Pal. lat. 1031, fol. 112r, col. 1

Pal. lat. 1031, fol. 112r, col. 2

Pal. lat. 1031, fol. 112v, col. 1

Pal. lat. 1031, fol. 112v, col. 2