BIBLIOTHECA AUGUSTANA

 

Bibliotheca Bohemica

Chronologie

 

18. století

 

Václav Jandit (přelom 17. a 18. stol.)

Svatováclavská bible (1677 - 1715)

Ondřej František de Waldt (1683 - 1752)

František Matouš Krum (1685 - 1733).

Tomáš Xaverius Laštovka (1688 - 1746/47)

Antonín Koniáš (1691 - 1760)

Satira na čtyři stavy (asi 1700)

Václav a Lukáš Volný (1. pol. 18. st.)

Verše o perníkářství (1744)

Jan Tomáš Kuzník (1716 - 1786)

Český postilion neboližto Noviny české (1719 - 1772)

Gelasius Dobner (1719 - 1790)

Mikuláš Adaukt Voigt (1733 - 1787)

František Martin Pelcl (1734 - 1801)

Václav Fortunát Durych (1735 - 1802)

František Jan Vavák (1741 - 1816)

Karel Rafael Ungar (1743 - 1807)

František Faustin Procházka (1749 - 1809)

Josef Dobrovský (1753 - 1829)

Václav Matěj Kramerius (1753 - 1808)

Jan Jeník z Bratřic (1756 - 1845)

Prokop Šedivý (1764 - okolo 1810)

Jan Šimon Václav Thám (1765 - okolo 1816)

Antonín Jaroslav Puchmajer (1769 - 1820)