B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Bibliotheca Polonica
Chronologia
     
   W i e k   X V I


Biernat z Lublina (1460/67 - ok. 1529)
Mikołaj Kopernik (1473 - 1543)
Marcin Bielski (ok. 1495 - 1575)
Andrzej Frycz Modrzewski (1503 - 1572)
Mikołaj Rej (1509 - 1569)
Stanisław Orzechowski (1513 - 1566)
Klemens Janicjusz (1516 - 1543)
Stanisław Grochowski (ok. 1524 - 1612)
Łukasz Górnicki (1527 - 1603)
Jan Kochanowski (1530 - 1584)
Piotr Skarga (1536 - 1612)
Jakób Wujek (1540 - 1597)
Sebastian Grabowiecki (ok. 1543 - 1607)
Sebastian Fabian Klonowic/Acernus (1545 - 1602)
Mikołaj Sęp Szarzyński (1550 - 1581)
Mikołaj z Wilkowiecka († 1601)
Kasper Miaskowski (ok. 1550 - 1622)
Szymon Szymonowic (1558 - 1629)