BIBLIOTHECA AUGUSTANA

 

Petrus Pomponatius

1462 - 1525

 

Fragmenta super libros

De anima Aristotelis

 

1514/1515

 

Textus:

Fragmenta super libros De anima Aristotelis.

Primum edidit Burkhard Mojsisch 2012.

(Pro textu digitalizato Burchardo Mojsisch magnas gratias ago. U.H.)

 

____________________________________________________________

 

 

 

Conspectus commentorum et quaestionum:

 

LIBER PRIMUS DE ANIMA

1

Utrum anima sit subiectum libri De anima?

Quem locum obtineat liber iste inter ceteros libros philosophiae naturalis?

Utrum nobilitas scientiae sumatur a nobilitate subiecti vel a certitudine demonstrationis?

Quomodo scientia de anima excedat alias scientias certitudine demonstrationis?

Utrum scientia de anima sit nobilior aliis praeter divinam?

2

Utrum scientia de anima sit utilis ad omnes alias scientias?

Utrum ad naturalem spectet considerare de omni anima?

Utrum spectet ad philosophum naturalem considerare de intelligentiis?

3 - 4 - 5

Utrum scientia de anima sit difficillima?

6 - 7 - 8

Quomodo una scientia sit difficilior altera?

Difficultas intelligendi a quo dependeat?

Numquid scientia de anima sit difficilior scientia de deo?

Utrum sit una communis methodus investigandi quod quid est?

Numquid actus et potentia sint eiusdem praedicamenti?

Utrum dentur universalia realia?

9 - 10 - 11

Numquid accidens ducat in cognitionem substantiae?

Utrum ‘quod quid est’ sit medium demonstrationis?

12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17

Utrum naturalis definiat per materiam et logicus per formam?

Numquid naturalis definiat per materiam sensibilem?

Quomodo mathematicus definiat per materiam intelligibilem?

LIBER SECUNDUS DE ANIMA

1 - 2

Utrum substantia sit nobilior quolibet accidente?

Utrum anima rationalis sit forma substantialis?

3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

Utrum definitio animae sit bene assignata?

Utrum aliquod accidens praecedat formam substantialem in materia?

Utrum plures formae substantiales possint se compati in eodem subiecto?

12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26

Utrum sint tantum quattuor gradus viventium?

Utrum omnis anima sit divisibilis?

27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32

Utrum potentiae animae distinguantur realiter ab anima?

Utrum subiectum potentiarum animae sit anima vel corpus?

In quo genere causae anima sit causa potentiarum suarum?

Quomodo potentiae ab anima fluant?

Quid sit nobilius, intellectus vel voluntas?

33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50

Utrum unitas obiecti secundum numerum arguat operationem unam secundum numerum

et e contra?

Utrum ex unitate specifica obiecti liceat inferre unitatem specificam actus?

Utrum ex unitate generica obiecti arguatur unitas generica actus?

Quomodo intelligenda sit illa propositio ‘potentiae distinguuntur per actus et actus per obiecta’?

Utrum potentia visiva hominis et canis sint eiusdem speciei?

51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65

Utrum sensus sit activus?

Utrum species sensibilis et sensatio sint idem realiter?

Utrum sensibilia communia comprehendantur ab omnibus sensibus?

Utrum sensibilia communia comprehendantur per proprias species?

Utrum sensibilia communia percipiantur non percepto sensibili proprio?

Utrum sint plura sensibilia communia quam ista quinque?

Utrum magis contingat errare circa sensibilia communia quam circa propria?

Utrum servatis tribus condicionibus datis a Themistio contingat errare circa sensibile proprium?

Seductio contradictionis in dictis Averrois

Utrum cogitativa exuat speciem substantiae a quantitate?

66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76

Utrum proprium obiectum visus sit eiusdem rationis?

77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91

Quid sit sonus?

Quomodo sonus percipiatur ab auditu?

Utrum sonus sit realiter in re sonora sicut in subiecto?

Quid sit medium soni realis?

Utrum auditus fiat solum per aerem complantatum in aure?

Utrum aer complantatus in aure sit verus aer?

Utrum idem possit esse receptivum alicuius sub esse spirituali et sub esse reali?

Utrum tinnitus in aure sit aegritudo?

Utrum in primo circulo tantum causetur unus sonus realis?

Utrum sonus fiat per circulationes in aere vel aqua?

Utrum echo sit primus sonus realis?

Utrum pisces habeant vocem?

Utrum vox sit significativa alicuius de vocibus significantibus naturaliter?

Utrum motus anhelitus sit ex pectore vel pulmone?

92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100

Utrum homo sit peioris odoratus ceteris animalibus?

Utrum per tactum cognoscatur hominis prudentia et non per alium sensum?

Utrum molles carne sint mente apti, duri vero sint inepti?

Numquid temperatus sit in primo gradu et melancholicus in secundo?

Utrum sensus olfactus indigeat medio extraneo ad hoc, ut multiplicetur spiritualiter?

Utrum gustus sit quidam tactus vel non?

101 - 102 - 103 - 104 - 105

Utrum sapor dulcis et amarus sint extreme contrarii?

106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120

Utrum tactus sit una potentia?

Quid sit organum tactus?

Utrum gravitas et levitas sint formae substantiales elementorum?

Utrum duo corpora dura in aere vel in aqua possint se tangere?

Utrum sensus tactus semper indigeat medio extrinseco?

Utrum in sensatione extrinsecorum semper egeamus medio extrinseco?

Utrum animalia in loco proprio sentiant qualitates sui loci naturalis?

Utrum aqua pura possit calefieri?

121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127

Utrum color, sonus et odor agant in omne corpus?

Utrum color, odor et sonus praeter actionem spiritualem habeant et realem?

Utrum medium possit sentiri?

128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 -

140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149

Utrum aliquis sensus exterior cognoscat suam operationem?

150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162

Utrum sensus communis sit in cerebro vel in corde?

Utrum virtutes interiores sint plures aut una?

Utrum phantasia sit motus factus a sensu secundum actum?

LIBER TERTIUS DE ANIMA

1 - 2 - 3 - 4

Utrum illa propositio omne recipiens debet esse denudatum a natura recepti sit vera in actione reali?

5 - 6 - 7 - 8

Utrum anima sit mortalis vel non?

9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16

Utrum intellectus intelligat se per se an per aliud?

Numquid intellectus suam operationem intelligat?

Utrum singulare cognoscatur ab intellectu et quomodo?

Utrum intelligentiae inferiores intelligant superiores et quomodo?

17 - 18 - 19 - 20

Utrum intellectus agens et possibilis sint duae res realiter distinctae et quid sint?

Utrum sit necessarium ponere intellectum agentem et quomodo?

Utrum sit necesse ponere intellectum agentem propter ipsam intellectionem causandam stante

priori necessitate?

Utrum detur sensus agens?

Utrum species sensibilis et sensatio sint idem realiter?

Utrum detur voluntas agens?

21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27

Utrum intellectio et species intelligibilis sint idem realiter?

Utrum in rebus sit veritas et falsitas an in solo intellectu?

Utrum veritas sit tantum in prima aut in secunda operatione intellectus?

Utrum copulae verbali correspondeat similitudo rei an aliud?

Utrum propositioni affirmativae aut negativae correspondeat unus conceptus simplex aut plures?

Utrum contingat simul et semel plura intelligere?

Utrum non-ens intelligatur?

Utrum deus intelligat malum?

28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36

Utrum intellectus possibilis habeat intelligere abstracta intuitive?

Utrum omnia scibilia speculativa requirantur ad habendam copulationem?

Utrum consideratio quiditativa huius felicitatis pertineat ad naturalem aut ad metaphysicum?

37 - 38 - 39

Utrum res habeat esse fixum in anima?

Utrum substantia materialis intelligatur per propriam speciem?

Utrum species substantiae sit substantia vel accidens?

Utrum substantia producat speciem substantiae in phantasia an aliquid aliud?

Utrum intellectus in omni sua actione egeat phantasmate?

Utrum cogitativa vel alia virtus interior immediate serviat intellectuali operationi?